4/25/2565

swester งามๆ

ไอเดียดี (ไม่มีผังลายนะคะ)
ถักนิตติ้งทรงนี้ก็สวย , ถักโครเชต์ลายพื้นฐานเป็นทรงนี้ก็สวยงาม
โชว์แรงมือ
เป็นเสื้อคลุม  ไหมคอตตอลไม่ตีเกลียวเส้นขนาด 20 ถัก สวยมากนะ

ไม่มีความคิดเห็น: