6/27/2567

ไอเดียถัก เสื้อนิตติ้งถักจากคอ Top down

เสื้อนิตติ้งถักจากคอ มีสามวิธี
1. ถักจากคอขยายลาย (ง่ายที่สุด)
2. ถักจากคอแยกสี่มุม (คำนวณสุดๆ)
3. ถักจากคอขยายไหล่แยกสี่มุม (มึนที่สุด)
ขั้นตอนการถักเสื้อนิตติ้งจากคอลงมา
ตามภาพเป็นการถักขยายลาย
สื่อด้วยภาพตามลำดับ
1. เริ่มถักจากคอขยายลาย
2. ได้ขนาดรอบอก เชื่อมต่อใต้รักแร้ เว้นแขนเสื้อ พักไว้ก่อน
3. ถักตัวเสื้อวนวงกลม
4. เก็บริมชายเสื้อปลดห่วง
5. ถักแขนเสื้อและเก็บริมแขน
6. เก็บริมคอเสื้อ
การเพิ่ม,ลดขนาดตัวเสื้อ
เพิ่มห่วงใต้รักแร้ ถ้าเป็นเสื้อที่ต้องถักลายทั้งตัว จะต้องเพิ่มหาวงให้ลายลงตัวพอดี
การเพิ่ม,ลดห่วงใต้รักแร้ตอนเชื่อมต่อ จะมีผลทำให้ ตัวเสื้อ เพิ่ม,ลด ได้ตามต้องการตามภาพด้านบน เป็นไอเดียขนาดของการถักเสื้อจากคอขยายลาย ดีที่สุดคือการวัดขนาดรูปร่างของคนใส่ เราจะได้เสื้อที่พอดีคัว ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไป จากภาพสิ่งที่ใช้ในการถักได้คือความกว้างของคอเสื้อที่ขยายออกมา
ใช้เป็นไอเดียในการคำนวณความพอดีของรอบอกก่อนที่จะเชื่อมต่อใต้รักแร้

ขนาดประมาณ ไซต์ตัวเสื้อ


ขนาดประมาณ ที่ใช้ถักเสื้อจากคอแยกสี่มุม

ไอเดียเสื้อถัดจากคอเพิ่มลายที่ไหล่ลงไปที่แขนเสื้อ
1. การคำนวณเหมือนเสื้อที่ถักจากคอแยกสี่มุม จะต้องคำนวณขนาดห่วงของ หน้า หลัง สองแขน และขยายลายด้วยการถัก raglan line สี่มุม
2. ได้ขนาดตามต้องการ เชื่อมต่อใต้รักแร้ การเพิ่มห่วงใต้รักแร้ มีผลกับขนาดแขนและตัวเสื้อ
3. ถักตัวเสื้อวนวงกลม
4. เก็บริมชายเสื้อ
5. ถักแขนเสื้อ และเก็บริม
6. ถักคอเสื้อและเก็บริม คอเสื้อถักได้สองวิธี ถักให้จบตั้งแต่เริ่ม หรือถักเก็บทีหลัง

ไอเดียเสื้อถักตากึอแยกสี่มุม ผ่าหน้า คอแหลม,คอกลม ตามต้องการ
1. ถักคอเสื้อ(ถักก่อน,ทีหลังก็ได้)
2. แยกสี่มุม มี raglan line ถักขยายพลิกไปมา จนได้ขนาดรอบอก
3. เชื่อมต่อใต้รักแร้ พักแขนเสื้อไว้ก่อน ถักพลิกไปมา เพราะเสื้อเป็นผ่าหน้า
4.ได้ความยาวตัวเสื้อแล้ว ถักเก็บริมวนรอบ ได้ริมคอ ีิีิ 
และริมสาบเสื้อ ถ้าต้องการคิดกระดุม ผู้หญิงทับซ้าย ผู้ชายทับขวา เป็ยตำแหน่งที่เจาะกระดุม
5. ถักแขนเสื้อ และเก็บริม
ถักจากคอแยกสี่มุม
การคำนวณจากคอ จะมีขั้นตอนละเอียดกว่าการถักจากคอขยายลาย
ดู How to ได้ที่คลิปยูทูป พี่เมพาถัก ตามลิงค์ไปค่ะ ข้อมูลต้นแบบและผังลาย พี่เมแชร์ไว้ที่  เวปไซต์พี่เม Mathineehandmade.com  ตามลิงค์ไปเพื่อเลือกดูข้อมูลที่แชร์แบ่งปันไว้ตามเมนูด้านข้าง ที่เวปไซต์  ถ้าคุณดูผังลายได้ และถักนิตติ้งได้ ถักได้เลยยินดีแชร์และแบ่งปัน

หากคุณต้องการถักตามที่พี่เมพาถัก  
How to พี่เมพาถักที่ ยูทูปพี่เม ช่อง Mathineehandmade  

หากคุณต้องการให้พี่เมถักให้  เชิญคุณเป็นเจ้าภาพเสื้อถัก  สิ่งที่คุณจะได้รับคือ คุณได้เสื้อถักฝีมือพี่เม และคุณได้เป็นเจ้าภาพส่งไหมให้พี่เมใช้ถักทำคลิปสอนแบ่งปัน  (การแบ่งปันเป็นผู้ให้สุขที่ใจค่ะ)

กติกาการเป็นเจ้าภาพเสื้อถัก
1. คุณเลือกแบบ ที่พี่เมนำเสนอที่  เพจ Mathineehandmade   หรือเลือกแบบได้ที่  เวปไซต์พี่เม Mathineehandmade.com
2. ส่งภาพเสื้อที่คุณต้องการให้ถัก  สอบถามรายละเอียดกับพี่เมที่ ข้อความเพจพี่เม Mathineehandmade
เพื่อยืนยันความต้องการเป็นเจ้าภาพเสื้อถัก
คุณบอกขนาดของตัวคุณคร่าวๆให้พี่เมใช้ในการคำนวณไหม และคำนวณขนาดตัวเสื้อ เพื่อแจ้งราคาค่าแรงมือในการถัก
ข้อมูลคร่าวๆ (วัดพอดีไม่ต้องเผื่อหน่วยเป็นเซ็นติเมตร)
รอบอก
รอบพุง
รอบสะโพก
ความยาวตัวเสื้อที่ต้องการวัดจากไหล่ลงไป
แขนเสื้อยาว วัดจากไหล่ลงไป
3. พี่เมแจ้ง  ปริมาณไหมที่จะใช้ถัก  และราคาค่าแรงมือในการถัก  เพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพเสื้อถัก   หากคุณตกลงพี่เมจองคิวถักและแจ้งเลข MF
4. คุณส่งไหมให้ตามที่แจ้งปริมาณไว้
5. คุณแจ้งขนาดของตัวคุณ อย่างละเอียด (วัดพอดีไม่ต้องเผื่อหน่วยเป็นเซ็นติเมตร)  เป็นข้อมูลที่ต้องใช้คำนวณขนาดในการถักเสื้อนิตติ้ง  
รอบศรีษะ
รอบคอ
รอบอก
รอบพุง
รอบสะโพก
ไหล่กว้าง (วัดจากคอออกไปหาไหล่)
รอบรักแร้ตัวเสื้อที่ต้องการ (วัดรอบรักแร้)
ความยาวตัวเสื้อที่ต้องการ (วัดจากไหล่ลงไปถึงชายเสื้อ)
ความยาวของแขนเสื้อที่ต้องการ (วัดจากไหล่ลงไป)
6. พี่เมแจ้งคิวถัก ยืนยัน MF อีกครั้ง
7. ถักตามคิวถัก  ก่อนลงมือถักจะแจ้งให้คุณทราบ  และถักเสร็จแล้วส่งรูปให้คุณทางข้อความ เพื่อให้คุณโอนค่าแรงมือในการถัก + ค่าจัดส่ง

สนใจเป็นเจ้าภาพเสื้อถัก สอบถามรายละเอียดกับพี่เมนะคะ ที่ ข้อความเพจพี่เม Mathineehandmade
ไม่มีความคิดเห็น: