5/31/2564

เสื้อโครเชต์ผสมลาย @Mathineehandmade


เสื้อโครเชต์ถักจากล่างขึ้นบน @Mathineehandmade

ถักจากล่างขึ้นบน

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม @Mathineehandmade

ลายสี่เหลี่ยมลายใหญ่สวย

ถักจากคอแยกสี่มุม,เสื้อโครเชต์ถักจากคอ @Mathineehandmade

ผังลายนี้
ถักผ้าคลุมไหล่
ถักผ้าคลุมหัว
ถักเสื้อจากคอแยกสี่มุม


ผังต่อดอกหกเหลี่ยม ถักเสื้อโครเชต์ต่อดอก @Mathineehandmade

ต่อดอกหกเหลี่ยม
อธิบายการต่อดอกหกเหลี่ยม
เราจะใช้ตามผังได้ต้องทำแบบนี้
1.หาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางดอก  ความสูงแล้สันดอกจากผัง
2.รอบตัวเรา วัดส่วนกว้างที่สุดจะได้ใส่ได้ อก พุง สะโพก หน่วยเป็นเซ็น
3.ขนาดรอบตัว หารจำนวนดอกรอบตัว ดราจะได้ขนาดดอก
4.ขนาดดอกที่ได้ใช้ผังต่อตามภาพไม่ได้  เราต้องปรับ การปรับเพิ่มต้องระวัง
เพราะการต่อดอกหกเหลี่ยมจะต่อเข้ามุมหกด้าน

ตามภาพด้านบน
ถ้ารอบตัวเรา 100 cm
ดอกรอบตัวตามผัง 5 ดอก
100/5 = 20 cm คือขนาดผ่าศูนย์กลางดอก

ภาพด้านบน เป็นการต่อให้ชายเสื้อบานออกมา เราปรับใช้กับแขนได้นะถ้าต้องการแขนบาน

เสื้อโครเชต์ถักจากบนลงล่าง เย็บติดด้านข้าง @Mathineehandmade

ถักจากคอวนวงกลม
ตัวเสื้อเป็นโซ่เพิ่มลาย ไอเดียการเพิ่มนี้เอาไปดัดแปลงเป็นการเพิ่มปลายแขน ชายเสื้อ กระโปรง เพื่อให้บานออก

เสื้อฺโครเชต์ถักจากคอวนวงกลม ลายสับปะรด @Mathineehandmade

ผสมสองลายนี้เข้าด้วยกันสวย
คอเสื้อใช้ลายนี้
ตัวเสื้อใช้ลายนี้

เสื้อโครเชต์ถักจากคอวนวงกลม ผสมลาย ขยายลาย

เสื้อโครเชต์ถักจากคอวนวงกลม ผสมลาย ขยายลาย
ถักจากคอ ขยายลายออกมา    จนได้ขนาดของรอบอก และรักแร้
เชื่อมต่อใต้รักแร้   ถักวนวงกลมเป็นตัวเสื้อ  ความยาวตามต้องการ

ทรงเสื้อเป็นคอปาด  ถ้าเราไม่ชอบคอปาด ปรับคอเสื้อให้แคบลง

แนะนำไหมถัก
คอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm. 

5/30/2564

เสื้อโครเชต์ ต่อดอกสี่เหลี่ยม,เสื้อคลุมผ่าหน้าลายสี่เหลี่ยม @Mathineehanfmabe

เสื้อต่อดอกสี่เหลี่ยม

กระเป๋าโครเชต์ ต่อดอกหกเหลี่ยม @Mathineehandmade

ต่อดอกหกเหลี่ยม

เสื้อนิตติ้ง ถักสามเหลี่ยมประกอบตัว @Mathineehandmade

เสื้อนิตติ้งถักสามเหลี่ยมประกอบตัว