4/30/2565

เสื้อโครเชต์ ลายสัปรด ผ่าหน้า ถักจากล่างขึ้นบน

เสื้อโครเชต์ ลายสัปรด ผ่าหน้า ถักจากล่างขึ้นบน
เริ่มถักจากด้านล่างเป็นแผ่นยาว คำนวนลายให้ได้ชิ้นงาน ด้านหน้าซ้าย  ชิ้นหลัง และด้านหน้าขวา
ถักพลิกกลับไปมาจนได้ความสูงรักแร้ ความสูงตามชอบ

แบ่งหน้าขวา  ถักลดรักแร้ และคอเสื้อพักงานไว้
ถักหน้าซ้าย ถักลดรักแร้ และคอเสื้อพักงานไว้  ไหล่เท่ากับหน้าขวา
ถักชิ้นหลัง ลดรักแร้  และคอหลัง  ไหล่สองข้างของชิ้นหลัง เท่ากับหน้าซ้าย  หน้าขวา

เชื่อมต่อตรงหัวไหล่

แขนเสื้อถักแยกต่างหาก สองชิ้นเท่ากัน  เย็บประกอบตัวเสื้อ

ทำรังดุมสาบเสื้อ  เสื้อผู้หญิง ขวาทับซ้าย  ติดกระดุม

ถักเก็บคอเสื้อ  และชายเสื้อ

แนะนำไหม
ไหมคอตตอล เส้นขนาด 18  เตรียมไหม 500 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.เสื้อโครเชต์ลายสัปรด เสื้อทรงกระเหรี่ยง

เสื้อโครเชต์ลายสัปรด เสื้อทรงกระเหรี่ยง

ตอนถักจะเว้นลายเป็นเส้นตรงคอหน้า และคอหลัง  เวลาใส่จะเป็นคอแหลม
ลายสัปรดถักอย่างไงก็สวย

แนะนำไหม
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม  1.3 mm.


เสื้อโครเชต์ถักจากล่างขึ้นบน สองชิ้น

เสื้อโครเชต์ถักจากล่างขึ้นบน สองชิ้น
เสื้อจะถักสองชิ้น  ชิ้นหน้า  และชิ้นหลัง  แขนในตัว
เชื่อมต่อตรงหัวไหล่  ด้านข้าง และใต้รักแร้  ถักง่าย ลายโปร่งน่าใส่

แนะนำไหม
คอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ ถักจากล่างขึ้นบน ผสมลาย

เสื้อโครเชต์ ถักจากล่างขึ้นบน ผสมลาย
เริ่มถักจากล่าง วนวงกลมขึ้นมาจากถึงรักแร้ ความยาวตามชอบ
แยกชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ชิ้นหน้าถักลดรักแร้  ถักลดคอหน้า แล้วพักไว้
ชิ้นหลัง ถักลดรักแร้ ถักลดคอหลัง และให้ไหล่เท่าคอหน้า
เชื่อมต่อตรงหัวไหล่
แขนเสื้อถักแยกต่างหาก  แล้วเย็บประกอบ

แนะนำไหมที่ใช้ถัก
ถ้าต้องการเป็นเสื้อกันหนาว  ไหมคอตตอลเส้นขนาด 20 เตรียมไหม  700 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.5 mm.

ถ้าต้องการเป็นเสื้อแขนยาวใส่สบายๆ ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 700 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ถักจากคอผสมลาย

เสื้อโครเชต์ถักจากคอผสมลาย
เริ่มถักจากคอเสื้อ  เชื่อมต่อใต้รักแร้  ถักตัวเสื้อด้วยลายสัปรด วนวงกลม

แนะนำไหม
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย ลายสัปรด

เสื้อโครเชต์ ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย  ลายสัปรด
วิธีถักที่ง่ายที่สุด  ให้เริ่มเท่ากับต้นแบบตามผัง แล้วลองสวมหัวเราให้ผ่าน  ถ้าไม่ผ่านเพิ่มลายให้ลงตัว
ถ้าสวมหัวผ่าน  ถักขยายต่อจนได้แนวทะแยงรักแร้  

ตอนเชื่อมต่อใต้รักแร้  ถ้าต้องการขยายลาย ให้เพิ่มลายให้ลงตัวใต้รักแร้  สิ่งที่เราจะได้คือ  ตัวเสื้อ และแขนเสื้อจะกว้างขึ้น  

เมื่อเชื่อมต่อใต้รักแร้แล้ว  ตัวเสื้อถักวนวงกลม ความยาวตามชอบ  แขนเสื้อถักวนวงกลมทีหลัง

แนะนำไหม
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม  400 กรัม   เส้น 18  ใส่สบายถักง่าย
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.

ไหมซัมเมอร์ซอฟท์ เส้นขนาด 16 เตรียมไหม 350 กรัม    เส้น 16 งานจะเนียบ เบา พลิ้ว
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1-1.2 mm.

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม ลายใหญ่

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม ลายใหญ่
ต่อเป็นตัวสั้น แขนสั้นก็น่ารัก

ไหมที่ใช้ถัก
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18 
ตัวสั้นแขนสั้น  เตรียมไหม 400 กรัม
ทรงตามภาพต้นแบบ  เตรียมไหม 500 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม
ต่อดอกเปิดคอหน้า และหลัง เวลาใส่จะเป็นคอแหลมด้านหน้า และหลัง  จะเหมือนเสื้อทรงกระเหรี่ยง

ไหมที่ใช้ถัก
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย ลายสวย

เสื้อโครเชต์ ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย  ลายสวย
วิธีถักที่ง่ายที่สุด ให้ลองถักตามผังลาย แล้วลองสวมหัวเรา ถ้าสวมผ่าน ถักขยายลายต่อไป
จนได้ขนาดรักแร้  เชื่อมต่อตรงใต้รักแร้  

ถ้าต้องการขยาย ให้เพิ่มลายใต้รักแร้ ตอนที่เชื่อมต่อ สิ่งที่จะได้มาคือ  รอบตัว และรอบแขนจะกว้างขึ้น
เมื่อเชื่อมรักแร้แล้ว ถักตัวเสื้อวนวงกลม ความยาวตามชอบ

ไหมที่ใช้ถักเป็นเส้นเล็กจะไม่หนัก
ไหมซัมเมอร์ซอฟท์เส้นขนาด 16  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1-1.2 mm.

เสื้อโครเชต์ถักจากคอ ผสมลาย

เสื้อโครเชต์ถักจากคอ ผสมลาย
เริ่มถักชิ้นหน้า ถักจากคอหน้า   จนได้ขนาดตรงรักแร้ พักไว้ก่อน
ถักชิ้นหลัง ลดคอ ถักลายจนได้ขนาดตรงรักแร้

เชื่อมต่อหัวไหล่  เชื่อมต่อรักแร้ 
ถักตัวเสื้อวนวงกลม ผสมลาย  ความยาวตามชอบ

แนะนำไหม
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ ถักจากกลางตัวเสื้อ แขนทรงปีกค้างคาว,plan97,คิวถัก52-2565

เสื้อโครเชต์ ถักจากกลางตัวเสื้อ แขนทรงปีกค้างคาว
ลายถักจะเริ่มจากกลางตัวเสื้อ แล้วถักออกไป ขวา  ซ้าย เหมือนกันทั้งหน้าและหลัง
ตัวโคร่ง ใส่สบาย  แขนเป็นทรงปีกค้างคาว

แนะนำไหมที่ใช้ถัก
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18 เตรียมไหม 600 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.


เจ้าภาพไหม  คุณ จันทร์จิราพร มีชัยมีชัย  ... คุยที่ข้อความ 10.05.2565
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  ปริมาณ 600 กรัม  ไหมสีออกม่วง
ซื้อชิ้นงานคืนเมื่อถักสำเร็จแล้ว  1,000 บาท
ขนาดเจ้าภาพ (วัดขนาดพอดีไม่ต้องเผื่อ หน่วยเป็นเซ็น)
รอบอก  98
รอบรักแร้ 41
ความยาวตัวเสื้อ  56
แขนเสื้อ คอเสื้อถักตามแบบ

รับไหมจากเจ้าภาพ 12/05/2565  สีม่วงน้ำเงิน