4/27/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม ผ่าหน้าติดกระดุม ต่อดอกธรรมดา, ต่อดอกไม่ตัดไหม

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม
วิธีถักได้ทั้งสองวิธี   ถักทีละดอกต่อตัดไหม , ถักแบบต่อดอกไม่ตัดไหม
ทรงเสื้อคอกลม ผ่าหน้า ติดกระดุม  ตัวเสื้อยาวประมาณสะโพกเล็ก  แขนเสื้อยาวเลยศอก
ไหมที่ใช้ถักแล้วสวยงาม  แนะนำคอตตอลเส้นขนาด 18

ไม่มีความคิดเห็น: