4/27/2565

เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย

 เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย
ตัวเสื้อเป็นลาย DC  แขนเสื้อเป็นลายแตกต่าง  เสื้อตัวนี้ถักได้สองวิธี 
วิธีแรก
ถักตัวเสื้อจากล่างขึ้นบน  แยกชิ้นกับแขน  ถักแขนต่างหากแล้วเย็บติดกัน
วิธีที่สอง
ถักจากคอแยกสี่มุม  เชื่อมต่อรักแร้ แล้วถักตัวเสื้อวนวงกลม

แนะนำไหมที่ถัก  คอตตอลเส้นขนาด 20
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.5 mm.

ไม่มีความคิดเห็น: