4/27/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม  ลายถักพื้นฐาน
ต่อเข้าทรงเหมือนการต่อดอกสี่เหลี่ยมเล็ก  คอแหลม คอหลังสูงกว่าคอด้านหน้า
ความสวยงามอยู่ที่แรงมือการถักสม่ำเสมอ  ลายถักธรรมดาก็สวยได้

ไหมที่ใช้ถักแล้ว น่าใส่  คอตตอลเส้นขนาด 18

ไม่มีความคิดเห็น: