4/30/2565

เสื้อโครเชต์ ถักจากล่างขึ้นบน ผสมลาย

เสื้อโครเชต์ ถักจากล่างขึ้นบน ผสมลาย
เริ่มถักจากล่าง วนวงกลมขึ้นมาจากถึงรักแร้ ความยาวตามชอบ
แยกชิ้นหน้าและชิ้นหลัง
ชิ้นหน้าถักลดรักแร้  ถักลดคอหน้า แล้วพักไว้
ชิ้นหลัง ถักลดรักแร้ ถักลดคอหลัง และให้ไหล่เท่าคอหน้า
เชื่อมต่อตรงหัวไหล่
แขนเสื้อถักแยกต่างหาก  แล้วเย็บประกอบ

แนะนำไหมที่ใช้ถัก
ถ้าต้องการเป็นเสื้อกันหนาว  ไหมคอตตอลเส้นขนาด 20 เตรียมไหม  700 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.5 mm.

ถ้าต้องการเป็นเสื้อแขนยาวใส่สบายๆ ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 700 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

ไม่มีความคิดเห็น: