4/28/2565

โครเชต์ เดรส, เสื้อ ต่อดอกหกเกลี่ยม

ต่อดอกหกเหลี่ยม ลายนี้สวย
ก่อนลงมือถักให้เราถักดอกแรกออกมาก่อน ด้วยไหมและเข็มที่เราจะใช้ถัก เพื่อคำนวณขนาดถักจากแรงมือเรา

ถ้าดอกเล็กไป,ใหญ่ไป ให้เปลี่ยนขนาดไหม แล้วคำนวณใหม่ ดอกหกเหลี่ยมนี้สามามารถถักเป็นทรงตรง และถักเป็นทรงบานได้ด้วยการเพิ่มดอก

แนะนำไหมถัก
คอตตอล ,เรยอนไม่ตีเกลียว เส้น 18
เดรส เตรียมไหม 800 กรัม
เสื้อตัวสั้น แขนสั้น เตรียมไหม 400 กรัม
เสื้อตัวสั้น แขนยาว เตรียมไหม 500 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.


ไม่มีความคิดเห็น: