4/27/2565

เสื้อต่อดอกหกเหลี่ยม ลายสวย

เสื้อต่อดอกหกเหลี่ยม ลายสวย
สวยที่ลายตัวเสื้อสองลายสลับกัน  ต่อดอกเข้ามุมแบบเสื้อหกเหลี่ยม
ลายตัวเสื้อสวยงามสะดุดตา
ไหมที่ใช้ถัก  คอตตอลเส้นขนาด 18 ถักสวยไม่มีความคิดเห็น: