4/29/2563

ลายหกเหลี่ยม, HB081 ปรับขนาดเสื้อลายหกเหลี่ยม, ผังลายประกอบเป็นตัวเสื้อลายหกเหลี่ยม


อธิบายวิธีต่อดอกหกเหลี่ยม การคำนวณ การต่อเป็นเสื้อมีแขน และการต่อเป็นเสื้อแขนกุด  
ที่ยูทูปค่ะ
การต่อเป็นเสื้อมีแขน

อธิบายจากรูปภาพผังที่แนบนี้  มีสามแบบให้เลือกถักและต่อประกอบเป็นตัวเสื้อ ตามขนาด และตามผังลายที่เราจะถัก
แบบที่หนึ่ง หน้า 4 หลัง 4
แบบที่สอง หน้า 5 หลัง 5
แบบที่สาม หน้า 6 หลัง 6

จำนวนหน้าและหลังรวมกันคือจำนวนดอกรอบตัวเรา มีผลกับการคำนวณขนาดดอกที่เราจะถักประกอบเป็นตัวเสื้อ   เวลาเราวัดรอบตัวให้วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย อก พุง สะโพก ส่วนไหนกว้างที่สุดให้ใช้ส่วนนั้นในการคำนวณ

ผังที่ให้นี้ใช้กับกรณีที่ต้นแบบตัวเล็กกว่าและเราต้องการขยายตัวเสื้อ เมื่อเราถักขนาดดอกได้เท่าต้นแบบ  ลองปรับใช้ดูนะ ดูคลิปประกอบการอธิบายภาพจะเข้าใจยิ่งขึ้น
การต่อเป็นเสื้อแขนกุด

การต่อดอกหกเหลี่ยมเป็นตัวเสื้อแขนกุด การคำนวณจะเหมือนกับการถักเป็นตัวเสื้อมีแขน  โดยที่ใช้ส่วนกว้างที่สุดของร่างกายในการคำนวณขนาดดอกเช่นกัน

แตกต่างตรงการต่อดอกด้านบนตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป เพราะเราจะต่อไม่มีแขน จำนวนดอกจะใช้น้อยกว่าการต่อเป็นตัวเสื้อ   คุณดูคลิปวีดีโอประกอบการดูภาพจะเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะการที่เราจะถักเสื้อต่อดอก  ไหมที่ใช้ถัก  เข็มโครเชต์  แรงมือ ทั้งสามอย่างนี้มีผลกับขนาดของดอก  และขนาดของดอกมีผลกับการคำนวณ 

การต่อดอกหกเหลี่ยมการเข้ามุมจะยุ่งกว่าการต่อดอกสี่เหลี่ยม แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามเรา


แขนระบายชายเสื้อระบาย

จากผังนี้น้องขอมาที่ข้อความแฟนเพจค่ะ ต้องการขยายเสื้อให้ชายเสื้อเป็นระบายพลิ้ว พี่เมแถมแขนระบายให้ด้วยลองไปปรับใช้ดูนะคะ

แนะนำ

1.หากต้องการเข้าใจการต่อดอกหกเหลี่ยม ด้านบนสุดมีลิงค์เพื่อดูตัวอย่างที่พี่เมอธิบาย คุณจะเข้าใจยิ่งขึ้น

2.ไหม เข็ม แรงมือ มีผลกับขนาดดอก และขนาดดอกมีผลกับการคำนวณรอบตัวเสื้อ

3.รอบตัวเสื้อ คำนวณจากรอบตัวคนใส่ส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย ส่วนไหนกว้างที่สุดใช้ส่วนนั้นในการคำนวณ อก พุง สะโพก ส่วนไหนกว้างสุดใช้ส่วนนั้น  เราจะใส่ได้  วัดพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไม่ต้องเผื่อ การเผื่อจะเป็นตอนถักดอกและการประกอบ  ปกติจะยืดออกมา 3-5 cm 

4.อกเท่านี้เริ่มเท่าไหร่, ถักได้ผ่าศูนย์กลางเท่านี้ใช้กี่ดอก  สองคำถามนี้ตอบเหมือนกันคุณอ่านตั้งแต่ข้อที่ 1. ค่ะ อ่านแล้วคิดตามนะคะ

5.ปกติรอบตัวถักกี่ดอก

ขึ้นกับ ไหม เข็ม แรงมือ และขนาดดอกที่ถักออกมา ดอกเล็กจะใช้มากกว่าดอกใหญ่  ปกติรอบตัวเสื้อจะใช้เลขคู่ จะคำนวณง่ายและลงตัว

6.เริ่มต้นต้องทำอย่างไงถ้าจะถัก

ใช้ไหม เข็ม ที่คุณมีลองถักดอกออกมาหนึ่งดอก เพื่อคำนวณ


ไม่มีความคิดเห็น: