5/31/2565

เสื้อโครเชต์ ลายพื้นฐานผสมลาย ถักจากล่างขึ้นบน

ถักจากด้านล่างขึ้นบน  คำนวณจากรอบตัว ทรงเสื้อจะใหญ่กว่าตัวไหล่ตก 

วิธีถัก
. เริ่มถักวนวงกลมจากด้านล่างขึ้นมาจนถึงรักแร้ ความสูงตามต้องการ เมื่อถึงรักแร้แล้ว แบ่งครึ่งชิ้นงาน
. ถักชิ้นหน้า พลิกไปมา ลดคอหน้า พักงานไว้ก่อน
. ถักชิ้นหลัง พลิกไปมา ลดคอหลัง ไหล่จะเท่าชิ้นหน้า เย็บเชื่อมต่อที่หัวไหล่
. แขนเสื้อถักต่างหาก เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม แล้วเย็บประกอบเข้ากับตัวเสื้อ
. เก็บริมคอ  ริมแขน ริมชายเสื้อ

แนะนำไหม
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18 รอบอก 100 เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

Cr. Pinterest

เสื้อนิตติ้ง แขนในตัวแต่งพู่ น่ารักดี

 ต้นแบบจะเป็นเสื้อนิตติ้ง ถักสองแผ่น เชื่อมต่อด้านข้างและหัวไหล่ แขนในตัวแต่งพู่ที่แขน

เราดัดแปลงเป็นเสื้อโครเชต์ลายเรียบสองแผ่น ทรงแบบนี้น่ารักดี


ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เข็มโครเชต์ 1.3 mm
ถ้าเป็นนิตติ้ง  คอตตอลเส้นขนาด 18  หัวไม้นิต 3.0 mm.
เตรียมไหม 350 กรัม

Cr.Pinterestเสื้อถักจากคอวนวงกลมขยายลาย

ถักจากคอเสื้อ หลังเชื่อมต่อใต้รักรักแร้แล้ว ถ้าคอกว้างไปเราก็ปรับถักแล้วลองสวมดูว่าผ่านหัวได้หรือไม่

ถักจากคอแยกสี่มุม คำนวณจากคอเสื้อ จนได้ขนาดหน้าอก รักแร้ และต้นแขน
ถ้าจะเพิ่ม หรือลดลาย คิดเผื่อตอนที่จะแยกชิ้นงานเป็น หน้า หลัง และแขนทั้งสองข้าง

แนะนำขนาดเส้นทะแยงมุมจากคอมารักแร้  หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
18-20   สำหรับคนที่ชอบใส่พอดีตัวแขนไม่กว้าง กระชับอก
21-22   ใส่พอดีสบายๆ  สำหรับคนที่รูปร่างทั่วไปไม่อ้วนไม่ผอม
23-25   สำหรับคนเจ้าเนื้อ  มีเนื้อหน้าอก ตัวใหญ่ และมีเนื้อที่ต้นแขน

ถักจนได้ขนาดแล้วเชื่อมต่อใต้รักแร้ และควรเพิ่มใต้รักแร้เพื่อให้ใส่สบายไม่รั้ง ประมาณข้างละ 5 cm.
ถ้าต้องการเพิ่มใต้รักแร้มากกว่าที่แจ้ง  ผลคือ  แขนเสื้อจะกว้างขึ้น  และตัวเสื้อจะกว้างขึ้น

ไหมที่เราใช้ถักถ้าเป็น คอตตอลเราต้องเผื่อการหดตัวของไป เมื่อซัก คอตตอลหรือฝ้ายจะหดตัวประมาณ 5 cm. ขึ้นอยู่กับแรงมือและลายที่เราถัก

เชื่อมใต้รักแร้แล้วถักตัวเสื้อยาวลงมาตามความต้องการ

เก็บริมคอ  ริมแขน และริมชายเสื้อ

แนะนำไหมที่ถักแล้วใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเรา 
คอตตอลเส้นขนาด 18  รอบอก 100 cm. ไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ 1.3 mm.

 Cr.pinterest
เสื้อโครเชต์ ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย

 Cr.Pinterest

ถักจากคอเสื้อ หลังเชื่อมต่อใต้รักรักแร้แล้ว ถ้าคอกว้างไปเราก็ปรับถักแล้วลองสวมดูว่าผ่านหัวได้หรือไม่

ถักจากคอแยกสี่มุม คำนวณจากคอเสื้อ จนได้ขนาดหน้าอก รักแร้ และต้นแขน
ถ้าจะเพิ่ม หรือลดลาย คิดเผื่อตอนที่จะแยกชิ้นงานเป็น หน้า หลัง และแขนทั้งสองข้าง

แนะนำขนาดเส้นทะแยงมุมจากคอมารักแร้  หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
18-20   สำหรับคนที่ชอบใส่พอดีตัวแขนไม่กว้าง กระชับอก
21-22   ใส่พอดีสบายๆ  สำหรับคนที่รูปร่างทั่วไปไม่อ้วนไม่ผอม
23-25   สำหรับคนเจ้าเนื้อ  มีเนื้อหน้าอก ตัวใหญ่ และมีเนื้อที่ต้นแขน

ถักจนได้ขนาดแล้วเชื่อมต่อใต้รักแร้ และควรเพิ่มใต้รักแร้เพื่อให้ใส่สบายไม่รั้ง ประมาณข้างละ 5 cm.
ถ้าต้องการเพิ่มใต้รักแร้มากกว่าที่แจ้ง  ผลคือ  แขนเสื้อจะกว้างขึ้น  และตัวเสื้อจะกว้างขึ้น

ไหมที่เราใช้ถักถ้าเป็น คอตตอลเราต้องเผื่อการหดตัวของไป เมื่อซัก คอตตอลหรือฝ้ายจะหดตัวประมาณ 5 cm. ขึ้นอยู่กับแรงมือและลายที่เราถัก

เชื่อมใต้รักแร้แล้วถักตัวเสื้อยาวลงมาตามความต้องการ

เก็บริมคอ  ริมแขน และริมชายเสื้อ

แนะนำไหมที่ถักแล้วใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเรา 
คอตตอลเส้นขนาด 18  รอบอก 100 cm. ไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ 1.3 mm.
5/30/2565

เสื้อโครเชต์ ถักจากคอแยกสี่มุม ลายพื้นฐานแน่นๆสวยงาม

 Cr.เจ้าของผลงาน

เริ่มถักจากคอเสื้อ หลังเชื่อมต่อใต้รักรักแร้แล้ว ตัวเสื้อเปลี่ยนเป็นลายพื้นฐาน ลายแน่นๆ เรียบๆ ดูดี
ถ้าคอกว้างไปเราก็ปรับถักแล้วลองสวมดูว่าผ่านหัวได้หรือไม่

ถักจากคอแยกสี่มุม คำนวณจากคอเสื้อ จนได้ขนาดหน้าอก รักแร้ และต้นแขน
ถ้าจะเพิ่ม หรือลดลาย คิดเผื่อตอนที่จะแยกชิ้นงานเป็น หน้า หลัง และแขนทั้งสองข้าง

แนะนำขนาดเส้นทะแยงมุมจากคอมารักแร้  หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
18-20   สำหรับคนที่ชอบใส่พอดีตัวแขนไม่กว้าง กระชับอก
21-22   ใส่พอดีสบายๆ  สำหรับคนที่รูปร่างทั่วไปไม่อ้วนไม่ผอม
23-25   สำหรับคนเจ้าเนื้อ  มีเนื้อหน้าอก ตัวใหญ่ และมีเนื้อที่ต้นแขน

ถักจนได้ขนาดแล้วเชื่อมต่อใต้รักแร้ และควรเพิ่มใต้รักแร้เพื่อให้ใส่สบายไม่รั้ง ประมาณข้างละ 5 cm.
ถ้าต้องการเพิ่มใต้รักแร้มากกว่าที่แจ้ง  ผลคือ  แขนเสื้อจะกว้างขึ้น  และตัวเสื้อจะกว้างขึ้น

ไหมที่เราใช้ถักถ้าเป็น คอตตอลเราต้องเผื่อการหดตัวของไป เมื่อซัก คอตตอลหรือฝ้ายจะหดตัวประมาณ 5 cm. ขึ้นอยู่กับแรงมือและลายที่เราถัก

เชื่อมใต้รักแร้แล้วถักตัวเสื้อยาวลงมาตามความต้องการ

เก็บริมคอ  ริมแขน และริมชายเสื้อ

แนะนำไหมที่ถักแล้วใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเรา 
คอตตอลเส้นขนาด 18  รอบอก 100 cm. ไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ 1.3 mm.

เสื้อผสมลาย ครึ่งบนเป็นนิตติ้ง ดรึ่งล่างเป็นโครเชต์ ลงตัวสวยงาม

 Cr.pinterest

ด้านบนถักจากนิตติ้ง ถักจากครึ่งตัวขึ้นไป วนวงกลม จนถึงรักแร้ แล้วแบ่งงานออกเป็นสองส่วน
ถักด้านหน้า พลิกไปมา ถักแขนในตัว ถักลดคอพักงานไว้
ถักด้านหลัง พลิกไปมา ถักแขนในตัว ถักลดคอหลัง ไหล่จะเท่ากับด้านหน้า เชื่อมต่อด้วยการเย็บติด
ได้เสื้อครึ่งตัวบนเป็นนิตติ้ง

ต่อไหมตรงครึ่งตัว ถักลงมาเป็นตัวเสื้อความยาวตามต้องการด้วยโครเชต์

ผสมกันลงตัวสวยงาม  เราเปลี่ยนลายนิตติ้งด้านบนเป็นลายตามชอบได้นะ ผังลายเท่าที่ดูมาไม่มีให้
หรือ
เราจะถักด้านบนเป็นลายโครเชต์เรียบ , ลายที่เราต้องการแล้วแต่งด้านล่างตามผังก็สวย

แนะนำไหม
คอตตอลเส้นขนาด 18 รอบอก 100 ปริมาณ 400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย ลายพื้นฐาน เรียบๆดูดี

 Cr.Pinterest

ถักจากคอวนวงกลมขยายลาย  วิธีคำนวณที่ง่ายที่สุดให้เริ่มเท่ากับต้นแบบที่เราเห็น แล้วลองสวมหัวเรา ถ้าสวมผ่านใช้ได้  ต้องการคอกว้างให้เพิ่มลาย , เล็กไปให้เพิ่มลาย , ใหญ่ไปให้เปลี่ยนขนาดไหม

เสื้อตัวนี้ถักจากคอขยายลายออกมาจนได้ขนาดของไหล่และรักแร้

แนะนำขนาดเส้นทะแยงมุมจากคอมารักแร้  หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
18-20   สำหรับคนที่ชอบใส่พอดีตัวแขนไม่กว้าง กระชับอก
21-22   ใส่พอดีสบายๆ  สำหรับคนที่รูปร่างทั่วไปไม่อ้วนไม่ผอม
23-25   สำหรับคนเจ้าเนื้อ  มีเนื้อหน้าอก ตัวใหญ่ และมีเนื้อที่ต้นแขน

ถักจนได้ขนาดแล้วเชื่อมต่อใต้รักแร้ และควรเพิ่มใต้รักแร้เพื่อให้ใส่สบายไม่รั้ง ประมาณข้างละ 5 cm.
ถ้าต้องการเพิ่มใต้รักแร้มากกว่าที่แจ้ง  ผลคือ  แขนเสื้อจะกว้างขึ้น  และตัวเสื้อจะกว้างขึ้น

ไหมที่เราใช้ถักถ้าเป็น คอตตอลเราต้องเผื่อการหดตัวของไป เมื่อซัก คอตตอลหรือฝ้ายจะหดตัวประมาณ 5 cm. ขึ้นอยู่กับแรงมือและลายที่เราถัก

เชื่อมใต้รักแร้แล้วถักตัวเสื้อยาวลงมาตามความต้องการ

เก็บริมคอ  ริมแขน และริมชายเสื้อ

แนะนำไหมที่ถักแล้วใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเรา 
คอตตอลเส้นขนาด 18  รอบอก 100 cm. ไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ 1.3 mm.เสื้อโครเชต์ ถักคอแยกสี่มุมผสมลาย

 Cr.Pinterest

เริ่มถักจากคอเสื้อ หลังเชื่อมต่อใต้รักรักแร้แล้ว ตัวเสื้อเปลี่ยนเป็นลายพื้นฐาน

ถักจากคอแยกสี่มุม คำนวณจากคอเสื้อ จนได้ขนาดหน้าอก รักแร้ และต้นแขน
ถ้าจะเพิ่ม หรือลดลาย คิดเผื่อตอนที่จะแยกชิ้นงานเป็น หน้า หลัง และแขนทั้งสองข้าง

แนะนำขนาดเส้นทะแยงมุมจากคอมารักแร้  หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
18-20   สำหรับคนที่ชอบใส่พอดีตัวแขนไม่กว้าง กระชับอก
21-22   ใส่พอดีสบายๆ  สำหรับคนที่รูปร่างทั่วไปไม่อ้วนไม่ผอม
23-25   สำหรับคนเจ้าเนื้อ  มีเนื้อหน้าอก ตัวใหญ่ และมีเนื้อที่ต้นแขน

ถักจนได้ขนาดแล้วเชื่อมต่อใต้รักแร้ และควรเพิ่มใต้รักแร้เพื่อให้ใส่สบายไม่รั้ง ประมาณข้างละ 5 cm.
ถ้าต้องการเพิ่มใต้รักแร้มากกว่าที่แจ้ง  ผลคือ  แขนเสื้อจะกว้างขึ้น  และตัวเสื้อจะกว้างขึ้น

ไหมที่เราใช้ถักถ้าเป็น คอตตอลเราต้องเผื่อการหดตัวของไป เมื่อซัก คอตตอลหรือฝ้ายจะหดตัวประมาณ 5 cm. ขึ้นอยู่กับแรงมือและลายที่เราถัก

เชื่อมใต้รักแร้แล้วถักตัวเสื้อยาวลงมาตามความต้องการ

เก็บริมคอ  ริมแขน และริมชายเสื้อ

แนะนำไหมที่ถักแล้วใส่สบายเหมาะกับอากาศบ้านเรา 
คอตตอลเส้นขนาด 18  รอบอก 100 cm. ไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ 1.3 mm.

5/29/2565

เสื้อโครเชต์แขนกุด ลายพื้นฐาน

Cr. liveinternet.ru 

ถักทีละแผ่น  ถักขวางนะคะเสื้อตัวนี้ ถักจากด้านข้าง ลดรักแร้ ลดแขน ลดรักแร้  ทั้งชิ้นหน้าและหลัง
เชื่อมต่อกันที่หัวไหล่ และด้านข้าง เป็นตัวเสื้อ

ถักเก็บริมวนวงกลมปกติ , เก็บริมคอ  และเก็บริมแขนเสื้อ

ทรงเสื้อเป็นแขนกุด ไหล่พอดี ตัวหลวม ใส่สบาย

แนะนำ
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  รอบอก 100 เตรียมไหม  300 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.