7/28/2564

ต่อดอกสลับสี โครเชต์ต่อดอกสลับสี @Mathineehandmade

สลับสีสวยงาม
ถักดอกข้างในไว้ก่อน
ประกอบร่างถักไม่ตัดไหม


ลายพัด โครเชต์ลายพัด @Mathineehandmade

ลายพัด

ลายองุ่น โครเชต์ลายองุ่น @Mathineehandmade

ผังลายนี้สวย
ถักเป็นผ้าคลุม
ถักเป็นเสื้อ

เสื้อคลุมสลับสี เสื้อโครเชต์ต่อดอกสลับสี @MathineeHandmade

สลับสีงานจะสวยงาม

ถักจากคอแยกสี่มุม เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade

ถักจากคอแยกสี่มุม

ชุดเด็กน้อย โครเชต์เดรสเด็กน้อย @Mathineehandmade

เดรสเด็กน้อย น่ารักค่ะ

คลุมไหล่ต่อดอก โครเชต์คลุมไหล่ต่อดอกสามเหลี่ยม @Mathineehandmade

คลุมไหล่สามเหลี่ยมต่อดอก

7/27/2564

เสื้อโครเชต์สลับสี @Mathineehandmade

สลับสีสวย

เสื้อโครเชต์ถักจากล่างขึ้นบน @Mathineehandmade

ถักจากล่างขึ้นบน