1/31/2567

เสื้อนิตติ้งกันหนาวลายเปีย


เสื้อนิตติ้งกันหนาวลายเปีย ,หลายลาย


1/30/2567

เสื้อนิตติ้งถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย


ถักจากคอแยกสี่มุม ลายคุ้นเคย
และจบงานด้วยลายระบายพลิ้ว
มีแต่รูปนะ

เสื้อนิตติ้งถักจากคอแยกสี่มุม


เสื้อนิตติ้งแขนกุดตัวปล่อยหลวม


เสื้อนิตติ้งถักแยกชิ้นผสมลาย


เสื้อนิตติ้งถักจากล่างขึ้นบน

เสื้อนิตติ้งถักจากล่างขึ้นบน แขนในตัว


เสื้อนิตติ้งถักจากล่างขึ้นบน เรียบๆดูดี

เสื้อนิตติ้งถักจากล่างขึ้นบนเสื้อโครเชต์ถักแยกชิ้นผสมลาย ไส้มะตูม