4/30/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม
ต่อดอกเปิดคอหน้า และหลัง เวลาใส่จะเป็นคอแหลมด้านหน้า และหลัง  จะเหมือนเสื้อทรงกระเหรี่ยง

ไหมที่ใช้ถัก
ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 400 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.

ไม่มีความคิดเห็น: