4/30/2565

เสื้อโครเชต์ ลายสัปรด ผ่าหน้า ถักจากล่างขึ้นบน

เสื้อโครเชต์ ลายสัปรด ผ่าหน้า ถักจากล่างขึ้นบน
เริ่มถักจากด้านล่างเป็นแผ่นยาว คำนวนลายให้ได้ชิ้นงาน ด้านหน้าซ้าย  ชิ้นหลัง และด้านหน้าขวา
ถักพลิกกลับไปมาจนได้ความสูงรักแร้ ความสูงตามชอบ

แบ่งหน้าขวา  ถักลดรักแร้ และคอเสื้อพักงานไว้
ถักหน้าซ้าย ถักลดรักแร้ และคอเสื้อพักงานไว้  ไหล่เท่ากับหน้าขวา
ถักชิ้นหลัง ลดรักแร้  และคอหลัง  ไหล่สองข้างของชิ้นหลัง เท่ากับหน้าซ้าย  หน้าขวา

เชื่อมต่อตรงหัวไหล่

แขนเสื้อถักแยกต่างหาก สองชิ้นเท่ากัน  เย็บประกอบตัวเสื้อ

ทำรังดุมสาบเสื้อ  เสื้อผู้หญิง ขวาทับซ้าย  ติดกระดุม

ถักเก็บคอเสื้อ  และชายเสื้อ

แนะนำไหม
ไหมคอตตอล เส้นขนาด 18  เตรียมไหม 500 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.ไม่มีความคิดเห็น: