4/28/2565

เดรส,เสื้อโครเชต์ ต่อดอกวงกลม

ต่อดอกวงกลม
การต่อดอกเราจะต่อดอกใหญ่ให้เป็นทรงเสื้อก่อน แล้วใช้ดอกเล็กเชื่อมต่อดอกใหญ่สี่ดอกเข้าด้วยกัน

ก่อนลงมือถักจะต้องถักสี่ดอกประกอบออกมาก่อน ด้วยไหมและเข็มที่เราจะถัก เพื่อใช้ในการคำนวณขนาด

ถ้าดอกใหญไป, เล็กไป ให้เปลี่ยนขนาดไหมและเข็มถัก แล้วคำนวณก่อนประกอบ
ต่อเป็น แขนสั้น ตัวสั้น แต่งระบายริม
ตัวสั้น แขนเลยศอก แต่งระบายริม
ต่อเป็นเดรสให้ระวัง พุงและสะโพก ต้องคำนวณให้ดี เดรสเป็นทรงตรง

แนะนำไหม
คอตตอล, เรยอนไม่ตีเกลียว เส้น 18
ตัวสั้นแขนสั้น เตรียม 400 กรัม
ตัวสั้นแขนยาว เตรียม 500 กรัม
เดรสตามภาพ เตียม 800 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.

ไม่มีความคิดเห็น: