4/26/2565

เสื้ัอโครเชต์ลายพื้นฐาน ใช้ไหมเหลือบถักสวยมากนะ

 เสื้ัอโครเชต์ลายพื้นฐาน ใช้ไหมเหลือบถักสวยมากนะ
ลายไม่ยาก สวยงามน่าใส่
แนะนำไหม คอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 300 กรัม | เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.

ไม่มีความคิดเห็น: