แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ถักจากคอแยกสี่มุมผสมลาย แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ถักจากคอแยกสี่มุมผสมลาย แสดงบทความทั้งหมด

11/10/2566

เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย ผสมสี

 

4/27/2565

เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย

 เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย
ลายถักไม่ยาก สวยงามตรงเล่นลายสัปรดตรงกลาง  ทรงเสื้อใส่สบาย

แนะนำไหม คอตตอลเส้นขนาด 18
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.

เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย

 เสื้อโครเชต์ถักจากคอแยกสี่มุม ผสมลาย
ตัวเสื้อเป็นลาย DC  แขนเสื้อเป็นลายแตกต่าง  เสื้อตัวนี้ถักได้สองวิธี 
วิธีแรก
ถักตัวเสื้อจากล่างขึ้นบน  แยกชิ้นกับแขน  ถักแขนต่างหากแล้วเย็บติดกัน
วิธีที่สอง
ถักจากคอแยกสี่มุม  เชื่อมต่อรักแร้ แล้วถักตัวเสื้อวนวงกลม

แนะนำไหมที่ถัก  คอตตอลเส้นขนาด 20
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.5 mm.