4/17/2565

ลายสี่เหลี่ยม สัปรด

ลายสี่เหลี่ยมสัปรด ลายนี้
เป็นอีกลายที่สวย ต่อเป็นแขนกุด
สวยมากนะ โชว์แรงมือ

ชื่อคนจองถ้าเราปล่อย  เฟส  เดือนฉาย ผานาค

ไม่มีความคิดเห็น: