3/08/2565

MF143 เสื้อโครเชต์ถักจากคอวนวงกลม |Crochet Blusa Summer @Mathineehandmade , plan5 ,คิว7-2565

เสื้อโครเชต์ถักจากคอวนวงกลมขยายลายข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้

เสื้อตัวนี้มีคลิปทั้งหมด 7 ep สรุปภาพรวมเมื่อถักสำเร็จแล้ว . ไหมคอตตอลนมตีเกลียว เส้นใหญ่กว่า 18 นิดหน่อย ใช้ไหม 380 กรัม สีปูน เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm . ขนาดตัวเสื้อเมื่อถักสำเร็จและรีดแล้ว น้ำหนักตัวเสื้อ 380 กรัม รอบอกเสื้อ 105 cm. รอบรักแร้ 44 cm. แขนเสื้อยาว 16 cm. ตัวเสื้อยาว 53 cm.

 

เจ้าภาพไหม K. Aud Aud
เส้น 18 สีกะปิ เตรียมไหม 350 กรัม
 ส่งไหมแล้ว และซื้อชิ้นงานคืนเมื่อถักสำเร็จ  1,000 บาท

ขนาดที่พี่เมจะถัก เป็นขนาดของเจ้าของไหม คุณ Aud Aud
รอบอก 94 cm.
รอบรักแร้ 42 
ความยาว 54 cm.
แขนเสื้อยาวสี่ส่วน ประมาณ 42 cm.

ผังลายที่พี่เมใช้ถัก
จะมีลายถักหลักอยู่สองลาย  ลายแรกเป็นลายพัดผังลายจะมี 4 แถว ถักสูงขึ้นไปไม่เพิ่ม อีกลายจะเป็นลายที่จะต้องมีการถักเพิ่มหลักในช่วงแรกเพื่อให้คอเสื้อขยายออกเป็นวงกลม

ผังต้นแบบที่เราเห็นเค้าใช้ไหมเส้นใหญ่ถัก ทำให้จำนวนลายที่ถักไม่มาก แต่ชิ้นงานที่พี่เมถักจะใช้ไปเส้นเล็ก เป็นไหมคอตตอลตีเกลียวเส้นขนาด 18  หัวเข็ม 1.3 mm. เราจะขึ้นเท่ากับต้นแบบไม่ได้

เสื้อถักจากคอวนวงกลม คำนวณตอนแรกให้คำนวณจากวงกลมที่ผ่านศรีษะเราได้ก่อน แล้วดูลายให้ลงตัว คิดเผื่อด้วยว่าเราเองจะแบ่งเป็น ด้านหน้า  ไหล่  ด้านหลัง  ไหล่ จำนวนกี่ลาย

ทั้งหมดไม่มีอะไรตายตัว เราเพิ่ม และลดลายได้ตามต้องการที่สำคัญเราจะต้องคิดไว้ก่อนในการแบ่งลาย แล้วถักขยายลายจนได้เส้นทะแยงมุม (จากคอถึงรักแร้ตามต้องการ)

ขนาดเส้นทะแยงมุมที่พี่เมจะถัก
จะถักขยายงานออกไปจนวัดได้ 18 cm. ถักเพิ่มหลังเพื่อให้ด้านหลังสูง เชื่อมต่อใต้รักแร้ เพิ่มอีก 2 cm.
ถ้าคุณมีเนื้อหน้าอก และต้นแขนใหญ่ แนะนำขยายจนได้ 20 cm.

การถักเชื่อมต่อใต้รักแร้จะต้องเพิ่มห่วงเพื่อให้เสื้อใส่สบาย  การเพิ่มใต้รักแร้ผลที่ได้คือ แขนเสื้อจะกว้างขึ้นและตัวเสื้อจะกว้างขึ้น

ขนาดที่พี่เมเริ่มถัก  แบ่งเป็น ด้านหน้า 4 ลาย +แขน 2 ลาย + ด้านหลัง 4 ลาย + แขน 2 ลาย
หนึ่งลายจะใช้ 5 ห่วงในการเริ่มต้นถัก  พี่เมเริ่มทั้งหมด 60 ห่วง (ตามภาพ). ข้อมูลในคลิปแรกนี้ พี่เมแนะนำข้อมูลต้นแบบก่อนที่จะเริ่มต้นถัก แนะนำผังลาย อุปกรณ์ที่ใช้ถักและการคำนวณก่อนที่จะเริ่มถักเป็นขนาดที่ต้องการ
. ไหมที่ใช้ถัก คอตตอลตีเกลียวเส้นขนาด 18 เตรียมไหมไว้ 400 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.
. ขนาดที่จะถักหน่วยเป็น cm. วัดขนาดพอดีไม่ต้องเผื่อ
รอบอก 94 cm.
ความยาว 54 cm.
รอบรักแร้ 42 cm.
แขนเสื้อสี่ส่วนยาวประมาณ 42 cm.
. ไหม เข็ม แรงมือมีผลกับขนาดของชิ้นงาน  ถ้าไหมคุณเป็นเส้น 18 เริ่มเท่าพี่เมแล้วไปเพิ่มตอนเชื่อมต่อรักแร้ได้ค่ะ สำหรับคนที่ต้องการรอบอกใหญ่กว่าที่พาถัก
❤ 
. ข้อมูลในคลิปแรกนี้ พี่เมแนะนำข้อมูลต้นแบบก่อนที่จะเริ่มต้นถัก แนะนำผังลาย อุปกรณ์ที่ใช้ถักและการคำนวณก่อนที่จะเริ่มถักเป็นขนาดที่ต้องการ
. ไหมที่ใช้ถัก คอตตอลตีเกลียวเส้นขนาด 18 เตรียมไหมไว้ 400 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.
. ขนาดที่จะถักหน่วยเป็น cm. วัดขนาดพอดีไม่ต้องเผื่อ
รอบอก 94 cm.
ความยาว 54 cm.
รอบรักแร้ 42 cm.
แขนเสื้อสี่ส่วนยาวประมาณ 42 cm.
. ไหม เข็ม แรงมือมีผลกับขนาดของชิ้นงาน  ถ้าไหมคุณเป็นเส้น 18 เริ่มเท่าพี่เมแล้วไปเพิ่มตอนเชื่อมต่อรักแร้ได้ค่ะ สำหรับคนที่ต้องการรอบอกใหญ่กว่าที่พาถัก


. ก่อนที่จะถักเพิ่มด้านหลัง เราต้องแบ่งชิ้นงานออกเป็น หน้า+แขน+หลัง+แขน
. ลายที่ถักจะถักพลิกไปมาเฉพาะด้านหลังเท่านั้น พี่เมถัก 1 ช่วงลาย
. ให้ดูที่ลายพัดเป็นหลัก 1 ลายจะมี 4 แถว ให้แถวเลขคื่อยู่ด้านที่ไม่โชว์งาน  แถวเลขคู่ 2 และ 4 ให้อยู่ด้านโชว์งาน เพื่อโชว์ลาย
. ถ้าจะถักมากกว่า 1 ลาย ก็ต้องเพิ่มทีละ 4 แถว ให้ดูลายพัดเป็นหลัก
❤ MF143 ep4 เสื้อโครเชต์ถักจากคอขยายลาย |Top down Crochet Summer Blusa @Mathineehandmade​ . เชื่อมต่อใต้รักแร้ พี่เมเพิ่มใต้รักแร้ข้างละ 2 ห่วง เพื่อเวลาใส่จะไม่ตึง . การเพิ่มใต้รักแร้ ผลคือ แขนและรอบตัวเสื้อจะกว้างขึ้น . ถ้าคุณต้องการขยายรอบอก เช่นต้องการเพิ่มอีก 10 cm. ให้เพิ่มใต้รักแร้ข้างละ 5 ห่วง เพราะ 1 ห่วงที่เพิ่มเข้าไปจะมีขนาดความกว้างของลายประมาณ 2 cm. ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ไหมที่คุณถัก เข็ม และแรงมือในการถักลายตัวเสื้อเป็นสำคัญ ❤

. ถักแขนเสื้อ จุดที่ต้องระวังคือ ลายที่เรามีการถักเพิ่มด้านหลัง พี่เมถัก 4 แถว ลายที่ถักจะถักสองลาย และอีกจุดที่ต้องระวังคือ ใต้ท้องแขนถ้าเราเพิ่ม 2 ห่วง เราก็จะถักลายสองลาย 
. แขนเสื้อความยาวกำหนดตามชอบ พี่เมถักแค่สองช่วงลาย ดูที่ลายพัด
. เก็บริมด้วยลาย พ1ค  7ตัว ตรงกลางตัวที่ 4 ถักปุ่ม  ตรงที่เป็นลายพัด ถักสามลาย
. ริมแขนเสื้อ  และริมชายเสื้อถักลายเดียวกัน
❤ . ริมคอเสื้อพี่เมถักเก็บสามแถว  ดูวิธีถักในคลิปค่ะ
❤ 


เสื้อตัวนี้มีคลิปทั้งหมด 7 ep   สรุปภาพรวมเมื่อถักสำเร็จแล้ว
. ไหมคอตตอลนมตีเกลียว เส้นใหญ่กว่า 18 นิดหน่อย ใช้ไหม 380 กรัม สีปูน
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm
. ขนาดตัวเสื้อเมื่อถักสำเร็จและรีดแล้ว
น้ำหนักตัวเสื้อ  380 กรัม
รอบอกเสื้อ 105 cm.
รอบรักแร้  44 cm.
แขนเสื้อยาว 16 cm.
ตัวเสื้อยาว 53 cm.

ไม่มีความคิดเห็น: