3/11/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกหกเหลี่ยม ลายดอกไม้ 12 กลีบ ,plan38


เสื้อโครเชต์ต่อดอกหกเหลี่ยม ลายดอกไม้ 12 กลีบ ,plan38
ผังดอกจะมี 12 กลีบเวลาต่อเหมือนการต่อดอกหกเหลี่ยม ลายนี้สวย ถ้าไม่ใช้ไหมมัน
ไหมที่แนะนำ
คอตตอลเส้นขนาด 18 สวยงาม
ไม่มีความคิดเห็น: