3/14/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม ,plan70

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยม  
ลายนี้ถักได้สองวิธี  วิธีแรก ถักทีละดอกแล้วต่อเป็นตัว  , วิธีที่สองต่อดอกไม่ตัดไหม
คอเสื้อไม่ต้องการให้กว้าง ตอนต่อดอกเราปรับเปลี่ยนได้

แนะนำไหม
คอตตอลเส้นขนาด 18  แขนยาวตามภาพเตรียมไหม 500 กรัม  แขนสั้นตัวสั้น 350 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.
ไม่มีความคิดเห็น: