3/08/2565

MF150 เสื้อนิตติ้งกันหนาวผ่าหน้ามีฮู๊ดสลับสี | Faie Isle Knitting sweater |คิว หนาว2-65


#คิวหน้าหนาวตัวที่2   #มีเจ้าภาพไหมแล้วผู้ร่วมแบ่งปัน  เสื้อนิตติ้ง  คุณ โอ๋ วิชุดา
ไหมพรม4 plyสีหลัก 1000 กรัม
สีแต่ง 300 กรัม
ติดตามวิธีถักได้ที่ยูทูปพี่เมค่ะ  ที่ยูทูปช่อง Mathineehandmade 

ข้อมูลทั้งหมดของสื้อตัวนี้ ตามลิงค์เพื่อไปดูข้อมูลทั้งหมด รับไหม 09-03-2565

เตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ที่ใช้ถัก
1. ไหมพรมเส้นขนาด 4 ply สีแดง
2. ไหมพรมเส้นขนาด 4 ply สีขาว
3. ไม้นิต
     หัวขนาด 4.00mm  ใช้ถักขอบ
     หัวขนาด 5.00mm. ใช้ถักตัวเสื้อ
4. เคเบิ้ลเส้นยาว 80 cm. (กรณีที่เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้)  ถ้าเป็นแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ต้องมีสองเส้น  หนึ่งเส้นหัว 4 mm.  อีกหนึ่งเส้นหัว 5 mm.
5. ขนาดตัวเสื้อที่จะถัก (วัดขนาดเป็นหลักเซ็นติเมตร ไม่ต้องเผื่อ)
รอบอก 100 cm.
ความยาวตัวเสื้อ 60 cm.
ความยาวแขนเสื้อ 58 cm.

ไอเดียลาย
ลายนี้ก็สวยนะ


ข้อมูลในคลิป MF150 ep1 : ข้อมูลภาพรวมก่อนที่จะลงมือถัก

2. อุปกรณ์และข้อมูลที่พี่เมจะถัก
ไหมพรมเส้นขนาด 4 ply เตรียมไหมสีแดง 1000 กรัม  สีขาว 300 กรัม
ไม้นิต หัวขนาด 4 mm.  ใช้ถักขอบ
ไม้นิต หัวขนาด 5 mm. ใช้ถักตัวเสื้อ
เคเบิ้ลเส้นยาว 80 cm. (มากกว่าก็ใช้ได้)
ขนาดที่จะถักรอบอก 100 cm.
3. หาแรงมือมาตรฐานในการถัก  ใช้ไม้นิต 5 mm. ไหมพรมเส้นขนาด 4 ply ถักสองเส้นคู่  
ป้อนห่วง 30 ห่วง ด้านถูกถัก Knit  ด้านผิดถัก Purl  สูงประมาณ 2 นิ้ว
วัดขนาด 10 cm. เพื่อนับจำนวนห่วงแรงมือพี่เมได้ 16 cm.
แรงมือ 1 cm.  1.6 ห่วง (จำนวนห่วงแนวนอน ใช้ในการคำนวณความกว้าง)
4. คำนวณรอบอก 100 cm.
100 cm. x 1.6 = 160 ห่วง 
คำนวณแบ่ง หน้า +หลัง +หน้า  = 40 +80 +40 
5. ป้อนห่วงเข้าเคเบิ้ล หัวไม้นิต 4 mm. เพื่อใช้ถักขอบเสื้อ ป้อนแบบ Tubular cast on (ดูคลิปค่ะ)
❤  
. ข้อมูลในคลิป MF150 ep2 : ถักชายเสื้อลูกฟูก 2x2 และถักตัวเสื้อลาย Knit
. ป้อนห่วงแบบ Tubular cast on 1x1 (ดูคลิป MF150 ep1) จำนวน 160 ห่วง
. ปรับลายจาก 1x1 เป็น 2x2  ถักลูกฟูกใหญ่ 8 cm. ใช้ไม้นิตหัวขนาด 4 mm.
. ถักตัวเสื้อด้วยลาย Knit ด้านถูก  ลาย Purl ด้านผิด  สูง 7 cm.  ใช้ไม้นิตหัวขนาด 5 mm.
. วัดความสูงจากชายเสื้อรวม 15 cm. (หรือความยาวตามชอบก่อนที่จะสลับสี)
❤  . ข้อมูลในคลิป MF150 ep3 : ถักลายตัวเสื้อลายเสริม สลับสีขาว เป็นการถักสลับสีทางเดียว โชว์ลายเฉพาะด้านถูกเท่านั้น ถักจากขวามาซ้ายสุดแล้วตัดไหมสีขาว  
ไหมสีแดงเป็นสีหลักที่ใช้ถักปกติ
❤  


ลายตัวเสื้อชุดที่สอง เป็นลายหลัก วิธีสลับสีจะสลับทั้งด้านถูกและด้านผิด
ใช้ผังลายนี้เป็นผังลายในการถักลายหลัก  คำนวณจากจำนวนห่วง 160 ห่วงตั้งแต่เริ่มต้น
และ 1 ช่วงลายหลักใช้ 24 ห่วง
160 / 24 = 6.67  ไม่ลงตัว  เราปัดเป็นจำนวนเต็ม  6 ลาย +เศษ 16 หลัก
แบ่งลายถักได้ดังนี้  8 + (6x24) + 8  = 160 sts. ข้อมูลในคลิป MF150 ep4 : ถักลายตัวเสื้อชุดที่สอง เป็นลายหลัก ลายใหญ่จะอยู่ตรงหน้าอก
เวลาถักให้ระวังการโยงไหม ไม่ควรโยงห่างมากเกินไปจะทำให้ด้านหลังหย่อน หรือตึงไป จะใส่ไม่สบาย ดูรายละเอียดในคลิปค่ะ พี่เมโยงให้ดู
❤  . ข้อมูลในคลิป MF150 ep5 : ถักชิ้นหน้าขวา ลดรักแร้ ลดคอเสื้อ
สูตรที่ใช้ในการลดรักแร้คือ  5 -3 -2 -2 -1 -1 -1 รวม 15 sts
ลดรักแรก 5 -3 -2 -2 ลดด้าผิดคือด้าน Purl ลดด้วยการปลดห่วง
ลายที่ใช้ลด 1  คือ SSK  (ลดด้านถูกคือด้าน Knit)
ความสูงของด้านหน้าก่อนลดคอมีผลกับความกว้างของแขนเสื้อ เรากำหนดได้ตามชอบ ต้นแบบพี่เมถัก 44 rows แล้วลดคอหน้า  เหลือห่วงไหล่ 14 ห่วง (ดูคลิปค่ะ)
❤  

. ข้อมูลในคลิป MF150 ep6 : ถักชิ้นหน้าซ้าย ลดรักแร้ ลดคอเสื้อ
สูตรที่ใช้ในการลดรักแร้คือ  5 -3 -2 -2 -1 -1 -1 รวม 15 sts
ลดรักแรก 5 -3 -2 -2 ลดด้าผิดคือด้าน Knit ลดด้วยการปลดห่วง
ลายที่ใช้ลด 1  คือ K2tog (ลดด้านถูกคือด้าน Knit)
ความสูงของด้านหน้าก่อนลดคอมีผลกับความกว้างของแขนเสื้อ เรากำหนดได้ตามชอบ ต้นแบบพี่เมถัก 44 rows แล้วลดคอหน้า  เหลือห่วงไหล่ 14 ห่วง (ดูคลิปค่ะ)
❤  


ข้อมูลในคลิป MF150 ep7 : ถักชิ้นหลัง ลดรักแร้ ลดคอเสื้อ
สูตรที่ใช้ในการลดรักแร้คือ  5 -3 -2 -2 -1 -1 -1 รวม 15 sts
ลายที่ใช้ลด 1  คือ K2tog สำหรับการลดด้านซ้าย และ SSK สำหรับการลดด้านขวา
ความสูงของด้านหน้าก่อนลดคอมีผลกับความกว้างของแขนเสื้อ เรากำหนดได้ตามชอบ ต้นแบบพี่เมถัก 48 rows แล้วลดคอหลัง  เหลือห่วงไหล่ 14 ห่วง (ดูคลิปค่ะ)
❤  
MF150 ep8 เสื้อนิตติ้งกันหนาวผ่าหน้ามีฮู๊ดสลับสี |Fair Isle knitting Sweater @Mathineehandmade ข้อมูลในคลิป MF150 ep8 : ประกอบตัวเสื้อ และถักฮู๊ด (Hood) (ดูคลิปค่ะ) ❤

ข้อมูลในคลิป MF150 ep9 : ถักสาบเสื้อ  ทำรังดุม และ Binf off 1x1
❤  

ข้อมูลในคลิป MF150 ep10 : ถักแขนเสื้อคลิปที่หนึ่ง
❤  ข้อมูลในคลิป MF150 ep11 : ถักแขนเสื้อคลิปที่สอง และ Bind off 2x2
❤  #เสื้อตัวนี้พี่เมขายแล้วค่ะ ขอบคุณที่อุดหนุนฝีมือพี่เมค่ะ คุณจารุวรรณ จ.ระยอง
ข้อมูลในคลิป MF150 ep13 : ภาพรวมของเสื้อ MF150 เมื่อถักสำเร็จแล้ว
คลิปที่สาธิตการถักมีทั้งหมด 13 ep  | ไหมที่ใช้ถัก ไหมพรม 4 ply ถักสองเส้นคู่ 
ไม้นิต 4.00 mm. ถักเก็บขอบ
ไม้นิต 5.00 mm. ถักตัวเสื้อ
น้ำหนักเสื้อ 850 กรัม
รอบอกที่ใส่เสื้อตัวนี้ได้ 36 นิ้ว - 42 นิ้ว
ความยาว 64 cm.
รอบรักแร้ 59 cm.
แขนยาว 60 cm.
❤  


ไม่มีความคิดเห็น: