3/07/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยมเฉียง คอแหลม

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสี่เหลี่ยมเฉียง คอแหลม 

แนะนำไหม
คอตตอลเส้นขนาด 18  เตรียมไหม 350 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวขนาด 1.3 mm.

ไม่มีความคิดเห็น: