แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ vest sweater แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ vest sweater แสดงบทความทั้งหมด

9/21/2564

VE003 Vest Sweater Knitting | ถักลายตัวเสื้อทดสอบแรงมือ เสื้อกั๊กนิตติ้ง @Mathineehandmade ​
ข้อมูลหาย
รายละเอียดทั้งหมดดูในคลิปแต่ละคลิป  ขออภัยค่ะ

ข้อมูลของเสื้อกั๊ก VE003 ตามข้อมูลไปค่ะ เพลย์ลีสต์ เสื้อกั๊กพี่เม vest sweater ข้อมูลที่เว็ปไซต์ VE003 แนะนำ ข้อมูลสำหรับ นิตติ้งหัดถักมือใหม่ คุณสามารถดูข้อมูล เพลย์ลีสต์คลิปวีดีโอที่ทำไว้ เพื่อฝึกมือได้ค่ะ


VE003 ep1 ถักลายตัวเสื้อทดสอบแรงมือ |Vest Sweater Knitting เสื้อกั๊กนิตติ้ง @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป 1. แนะนำไหม แนะนำอุปกรณ์ ที่ใช้ถัก ไหมผสมสองเส้น ประมาณ 4ply+ |ไม้นิต 4.00 และ 5.00 เคเบิ้ล 80 cm. 2. ถักลายตัวเสื้อเพื่อทดลองแรงมือ และใช้คำนวณห่วงก่อนที่เราจะถักชิ้นงาัน การถักนิตติ้งเราควรทำขั้นตอนนี้เพื่อให้เรารู้แรงมือของตัวเราเอง ด้วยไหม และไม้นิตที่จะใช้ถักตัวเสื้อ 3. เริ่ม 24 ห่วง +1 = 25 sts ถักสูง 12-15 cm.

VE003 ep2 คำนวณขนาด ถักขอบ 2x2 ปรับขอบ |Vest Sweater Knitting เสื้อกั๊กนิตติ้ง @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป 1.คำนวณขนาดจากแรงมือที่ถักลายตัวเสื้อ ด้วยไหมและไม่นิตที่ถักตัวเสื้อ ขนาดของต้นแบบ 1 cm.= 2 ห่วง & 3.6 แถว 2. หาจำนวนห่วงที่เราจะเริ่มต้นถัก จากรอบตัวส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยตัวเลขที่เราคำนวณได้ เป็นเลขคู่ คำนวณขนาดต้นแบบ 95 cm. x 2 = 190 จำนวนต้องหารสี่ลงตัวเราจะถักลายลูกฟูก ห่วงที่เริ่มต้น 48 x 4 = 192 ห่วง ขนาดของคุณปรับได้ตามแรงมือที่คุณคำนวณได้ 3. ถักขอบเสื้อด้วยลายลูกฟูก 2x2 แบบปรับขอบ ความสูงตามชอบต้นแบบถัก 7 cm. ,20 แถวVE003 ep3 ถักลายตัวเสื้อวนวงกลม |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​

ข้อมูลในคลิป
1. ความสูงของขอบลูกฟูก 2x2 ต้นแบบถัก 7 cm. วิธีถักดูคลิป VE003 ep2
2. อธิบายลักษณะของเสื้อกั๊กที่เราจะถัก  คอแหลม ขนาดตามที่เราต้องการ
3. ถักลายตัวเสื้อ ความสูงตามที่เราต้องการ วิธีวัดความสูงจะวัดจากล่างสุดขึ้นไปถึงใต้รักแร้
ต้นแบบจะถักรวมสูงวัดรวมขอบ 32 cm.


VE003 ep4 ลดคอแหลมขวา พักห่วงที่เหลือ |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​ ​

ข้อมูลในคลิป
1. แบ่งงานใส่ Marker จากจำนวนห่วงที่เราถักได้ ของต้นแบบ 194 ห่วง แบ่งเป็นชิ้นหน้า 96+ชิ้นหลัง 98 จำนวนที่ต่างกันเราจะลดตรงใต้รักแร้
2. ชิ้นหน้า 96 หารสอง  ข้างละ 48 ห่วง  
3. วิธีคำนวณว่าต้องถักลดกี่แถว  ลดอย่างไร ดูในคลิปนะคะ
4. ลดคอแหลมด้านขวา และรักแร้ด้านขวา ลายที่ใช้ลด K3tog
5. ถักสูงขึ้นไป 75 แถว ลดเหลือห่วง 20 ห่วงแล้วพักห่วงไว้


VE003 ep5 ลดคอแหลมซ้าย คอ V มาแล้วน้า |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​ ​

ข้อมูลในคลิป
1. ย้ายห่วงด้านซ้ายเข้าไม้นิตที่เราจะใช้ถักจำนวน 48 ห่วง
2. ลดคอและรักแร้พร้อมกัน 5 ครั้ง  อีกสี่ครั้งลดเฉพาะคอ  เวลาถักลดอย่าลืมบิดห่วงสามห่วงก่อนที่เราจะรวบเข้าด้วยกันด้วยลาย K3tog
3. ถักสูงขึ้นไปเท่าคอแหลมขวา จำนวนลาย 19 ช่วงลายและเหลือห่วง 20 ห่วง
4. พักห่วงไว้รอเชื่อมต่อกับชิ้นหลัง


VE003 ep6 ด้านหลังลดแขนสองข้าง |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​ ​

ข้อมูลในคลิป
1. ด้านหลังจากห่วงที่พักไว้ 98 ห่วง เราจะต้องลดห่วงด้วยการถัก K2tog ทั้งสองข้าง ห่วงจะหายไป 2 ห่วง เหลือเท่ากับด้านหน้า 96 ห่วง
2. แถวที่ 1 เราจะลดทั้งหมด 4 ครั้ง ด้านขวา K2tog และ K3tog  ด้านซ้ายเราต้องบิดห่วงก่อนที่จะถักลด K3tog และ K2tog
3. ตำแหน่งที่ลดแขน จะลดเหมือนกับด้านหน้า  ข้างขวา 5 ครั้ง ข้างซ้าย 5 ครั้ง จำนวนห่วงจะเหลือ 76 ห่วง  ถักตรงขึ้นไป นับจำนวนช่วงลาย 16 ช่วงลาย
4. เราจะมาแบ่งคอหลังและลดคอหลังที่คลิป VE003 ep7ข้อมูลในคลิป
1. แบ่งคอเสื้อ แบ่งไหล่ ทำตำแหน่งที่จะเริ่มถักเพื่อลดคอเสื้อด้านหลัง
2. ลายที่ใช้ลดคือ K3tog  วิธีคำนวณ และวิธีถักลดคอหลัง ดูรายละเอียดในคลิปค่ะ
3. เชื่อมต่อหัวไหล่ชิ้นหลัง เข้ากับชิ้นหน้าด้วยเข็มเย็บ สาธิตการเชื่อมต่อ 2 วิธี


VE003 ep8 แขนเสื้อ Bind off 2x2(K2P2)  join in the round |Vest Sweater  V-neck @Mathineehandmade ​ ​​

ข้อมูลในคลิป
1. เก็บห่วงเข้าไม้นิต เบอร์ที่ใช้ 3.5 mm. จำนวนหารสี่ลงตัว ต้นแบบเก็บ 76 ห่วง
2. ความสูงของขอบตามชอบ ต้นแบบถัก 10 แถว
3. ปลดห่วงด้วยเข็มเย็บผ้า ริมไม่รั้ง 
แนะนำก่อนที่ลงงานจริงควรฝึกมือจากชิ้นงานตัวอย่างก่อน
เพราะการเก็บ K2P2 จะมีงง เมื่อฝึกได้แล้ว ลงงานจริงเราจะได้ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลในคลิป
1. เก็บห่วงเข้าไม้นิต จำนวนจะต้องหารด้วย 4 ลงตัว ด้านหน้าตรงคอ V จะต้องเป็น KK
2. เราจะถักคอเสื้อด้วยลายลูกฟูก K2 P2  
3. จุดที่ต้องระวังคือตรงคอ V  จะลดทุกแถวลายที่ลด ขวามือใช้ K2tog  ซ้ายมือใช้ SSK
4. แนะนำก่อนที่จะ Bind off ควรฝึกมือจากชิ้นงานตัวอย่างก่อน
เพราะการเก็บ K2P2 จะมีงง เมื่อฝึกได้แล้ว ลงงานจริงเราจะได้ไม่ต้องแก้ไข
ดูคลิปลองมือค่ะ


VE003 ep10 คลิปมีทั้งหมด 10ep สรุปภาพรวมเมื่อถักสำเร็จ Vest Sweater V-neck
@Mathineehandmade ​ ​ ข้อมูลในคลิป สรุปภาพรวมเมื่อถักสำเร็จแล้ว ไหมสองเส้นรวมกันประมาณ 4ply+ ไม้นิตเริ่มต้นใช้ 3.5 ตัวเสื้อใช้ 5.00 mm. น้ำหนักตัวเสื้อ 400 กรัม รอบอก 100 cm. ยืดหยุ่นได้ 10 cm. ความยาว 55 cm. รักแร้ 43 cm. ถักสำเร็จแล้วซักและใส่ได้เลยไม่ต้องรีดค่ะ
ข้อมูลของเสื้อกั๊ก VE003 ตามข้อมูลไปค่ะ เพลย์ลีสต์ เสื้อกั๊กพี่เม vest sweater ข้อมูลที่เว็ปไซต์ VE003