แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ VE003 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ VE003 แสดงบทความทั้งหมด

9/21/2564

VE003 Vest Sweater Knitting | ถักลายตัวเสื้อทดสอบแรงมือ เสื้อกั๊กนิตติ้ง @Mathineehandmade ​
ข้อมูลหาย
รายละเอียดทั้งหมดดูในคลิปแต่ละคลิป  ขออภัยค่ะ

ข้อมูลของเสื้อกั๊ก VE003 ตามข้อมูลไปค่ะ เพลย์ลีสต์ เสื้อกั๊กพี่เม vest sweater ข้อมูลที่เว็ปไซต์ VE003 แนะนำ ข้อมูลสำหรับ นิตติ้งหัดถักมือใหม่ คุณสามารถดูข้อมูล เพลย์ลีสต์คลิปวีดีโอที่ทำไว้ เพื่อฝึกมือได้ค่ะ


VE003 ep1 ถักลายตัวเสื้อทดสอบแรงมือ |Vest Sweater Knitting เสื้อกั๊กนิตติ้ง @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป 1. แนะนำไหม แนะนำอุปกรณ์ ที่ใช้ถัก ไหมผสมสองเส้น ประมาณ 4ply+ |ไม้นิต 4.00 และ 5.00 เคเบิ้ล 80 cm. 2. ถักลายตัวเสื้อเพื่อทดลองแรงมือ และใช้คำนวณห่วงก่อนที่เราจะถักชิ้นงาัน การถักนิตติ้งเราควรทำขั้นตอนนี้เพื่อให้เรารู้แรงมือของตัวเราเอง ด้วยไหม และไม้นิตที่จะใช้ถักตัวเสื้อ 3. เริ่ม 24 ห่วง +1 = 25 sts ถักสูง 12-15 cm.

VE003 ep2 คำนวณขนาด ถักขอบ 2x2 ปรับขอบ |Vest Sweater Knitting เสื้อกั๊กนิตติ้ง @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป 1.คำนวณขนาดจากแรงมือที่ถักลายตัวเสื้อ ด้วยไหมและไม่นิตที่ถักตัวเสื้อ ขนาดของต้นแบบ 1 cm.= 2 ห่วง & 3.6 แถว 2. หาจำนวนห่วงที่เราจะเริ่มต้นถัก จากรอบตัวส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยตัวเลขที่เราคำนวณได้ เป็นเลขคู่ คำนวณขนาดต้นแบบ 95 cm. x 2 = 190 จำนวนต้องหารสี่ลงตัวเราจะถักลายลูกฟูก ห่วงที่เริ่มต้น 48 x 4 = 192 ห่วง ขนาดของคุณปรับได้ตามแรงมือที่คุณคำนวณได้ 3. ถักขอบเสื้อด้วยลายลูกฟูก 2x2 แบบปรับขอบ ความสูงตามชอบต้นแบบถัก 7 cm. ,20 แถวVE003 ep3 ถักลายตัวเสื้อวนวงกลม |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​

ข้อมูลในคลิป
1. ความสูงของขอบลูกฟูก 2x2 ต้นแบบถัก 7 cm. วิธีถักดูคลิป VE003 ep2
2. อธิบายลักษณะของเสื้อกั๊กที่เราจะถัก  คอแหลม ขนาดตามที่เราต้องการ
3. ถักลายตัวเสื้อ ความสูงตามที่เราต้องการ วิธีวัดความสูงจะวัดจากล่างสุดขึ้นไปถึงใต้รักแร้
ต้นแบบจะถักรวมสูงวัดรวมขอบ 32 cm.


VE003 ep4 ลดคอแหลมขวา พักห่วงที่เหลือ |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​ ​

ข้อมูลในคลิป
1. แบ่งงานใส่ Marker จากจำนวนห่วงที่เราถักได้ ของต้นแบบ 194 ห่วง แบ่งเป็นชิ้นหน้า 96+ชิ้นหลัง 98 จำนวนที่ต่างกันเราจะลดตรงใต้รักแร้
2. ชิ้นหน้า 96 หารสอง  ข้างละ 48 ห่วง  
3. วิธีคำนวณว่าต้องถักลดกี่แถว  ลดอย่างไร ดูในคลิปนะคะ
4. ลดคอแหลมด้านขวา และรักแร้ด้านขวา ลายที่ใช้ลด K3tog
5. ถักสูงขึ้นไป 75 แถว ลดเหลือห่วง 20 ห่วงแล้วพักห่วงไว้


VE003 ep5 ลดคอแหลมซ้าย คอ V มาแล้วน้า |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​ ​

ข้อมูลในคลิป
1. ย้ายห่วงด้านซ้ายเข้าไม้นิตที่เราจะใช้ถักจำนวน 48 ห่วง
2. ลดคอและรักแร้พร้อมกัน 5 ครั้ง  อีกสี่ครั้งลดเฉพาะคอ  เวลาถักลดอย่าลืมบิดห่วงสามห่วงก่อนที่เราจะรวบเข้าด้วยกันด้วยลาย K3tog
3. ถักสูงขึ้นไปเท่าคอแหลมขวา จำนวนลาย 19 ช่วงลายและเหลือห่วง 20 ห่วง
4. พักห่วงไว้รอเชื่อมต่อกับชิ้นหลัง


VE003 ep6 ด้านหลังลดแขนสองข้าง |Vest Sweater Knitting  เสื้อกั๊กนิตติ้ง  @Mathineehandmade ​ ​

ข้อมูลในคลิป
1. ด้านหลังจากห่วงที่พักไว้ 98 ห่วง เราจะต้องลดห่วงด้วยการถัก K2tog ทั้งสองข้าง ห่วงจะหายไป 2 ห่วง เหลือเท่ากับด้านหน้า 96 ห่วง
2. แถวที่ 1 เราจะลดทั้งหมด 4 ครั้ง ด้านขวา K2tog และ K3tog  ด้านซ้ายเราต้องบิดห่วงก่อนที่จะถักลด K3tog และ K2tog
3. ตำแหน่งที่ลดแขน จะลดเหมือนกับด้านหน้า  ข้างขวา 5 ครั้ง ข้างซ้าย 5 ครั้ง จำนวนห่วงจะเหลือ 76 ห่วง  ถักตรงขึ้นไป นับจำนวนช่วงลาย 16 ช่วงลาย
4. เราจะมาแบ่งคอหลังและลดคอหลังที่คลิป VE003 ep7ข้อมูลในคลิป
1. แบ่งคอเสื้อ แบ่งไหล่ ทำตำแหน่งที่จะเริ่มถักเพื่อลดคอเสื้อด้านหลัง
2. ลายที่ใช้ลดคือ K3tog  วิธีคำนวณ และวิธีถักลดคอหลัง ดูรายละเอียดในคลิปค่ะ
3. เชื่อมต่อหัวไหล่ชิ้นหลัง เข้ากับชิ้นหน้าด้วยเข็มเย็บ สาธิตการเชื่อมต่อ 2 วิธี


VE003 ep8 แขนเสื้อ Bind off 2x2(K2P2)  join in the round |Vest Sweater  V-neck @Mathineehandmade ​ ​​

ข้อมูลในคลิป
1. เก็บห่วงเข้าไม้นิต เบอร์ที่ใช้ 3.5 mm. จำนวนหารสี่ลงตัว ต้นแบบเก็บ 76 ห่วง
2. ความสูงของขอบตามชอบ ต้นแบบถัก 10 แถว
3. ปลดห่วงด้วยเข็มเย็บผ้า ริมไม่รั้ง 
แนะนำก่อนที่ลงงานจริงควรฝึกมือจากชิ้นงานตัวอย่างก่อน
เพราะการเก็บ K2P2 จะมีงง เมื่อฝึกได้แล้ว ลงงานจริงเราจะได้ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลในคลิป
1. เก็บห่วงเข้าไม้นิต จำนวนจะต้องหารด้วย 4 ลงตัว ด้านหน้าตรงคอ V จะต้องเป็น KK
2. เราจะถักคอเสื้อด้วยลายลูกฟูก K2 P2  
3. จุดที่ต้องระวังคือตรงคอ V  จะลดทุกแถวลายที่ลด ขวามือใช้ K2tog  ซ้ายมือใช้ SSK
4. แนะนำก่อนที่จะ Bind off ควรฝึกมือจากชิ้นงานตัวอย่างก่อน
เพราะการเก็บ K2P2 จะมีงง เมื่อฝึกได้แล้ว ลงงานจริงเราจะได้ไม่ต้องแก้ไข
ดูคลิปลองมือค่ะ


VE003 ep10 คลิปมีทั้งหมด 10ep สรุปภาพรวมเมื่อถักสำเร็จ Vest Sweater V-neck
@Mathineehandmade ​ ​ ข้อมูลในคลิป สรุปภาพรวมเมื่อถักสำเร็จแล้ว ไหมสองเส้นรวมกันประมาณ 4ply+ ไม้นิตเริ่มต้นใช้ 3.5 ตัวเสื้อใช้ 5.00 mm. น้ำหนักตัวเสื้อ 400 กรัม รอบอก 100 cm. ยืดหยุ่นได้ 10 cm. ความยาว 55 cm. รักแร้ 43 cm. ถักสำเร็จแล้วซักและใส่ได้เลยไม่ต้องรีดค่ะ
ข้อมูลของเสื้อกั๊ก VE003 ตามข้อมูลไปค่ะ เพลย์ลีสต์ เสื้อกั๊กพี่เม vest sweater ข้อมูลที่เว็ปไซต์ VE003


บทความที่ได้รับความนิยม เวลาทั้งหมด

คลังบทความของบล็อก