10/11/2563

Leaf stitch Knitting

Leaf stitch Knitting 

I - knit 1 ..... นิตถักลง
 - purl 1 ..... เพิล์ลถักขึ้น
O - 1 yarn over, purl 1 in the next wrong side row..... เพิ่มห่วง
M - knit 3 together ...... นิตสามหลักพร้อมกัน 
ไม่มีความคิดเห็น:

พิมพ์ค้นหาข้อมูลด้วยรหัส

โพสต์ยอดนิยม ..Popular Posts

ที่เก็บของบล็อก