วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563

Leaf stitch Knitting

Leaf stitch Knitting 

I - knit 1 ..... นิตถักลง
 - purl 1 ..... เพิล์ลถักขึ้น
O - 1 yarn over, purl 1 in the next wrong side row..... เพิ่มห่วง
M - knit 3 together ...... นิตสามหลักพร้อมกัน 
ไม่มีความคิดเห็น: