แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ knitting v-neck แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ knitting v-neck แสดงบทความทั้งหมด

2/05/2565

MF136 เสื้อนิตติ้งแขนยาวคอแหลมถักจากล่างขึ้นบน |Knitting Sweater V-neck @Mathineehandmade


ภาพต้นแบบจาก Pinterest


เสื้อตัวนี้  พี่เมจะพาถักจากล่างขึ้นบน
คำนวณขนาดตัวเสื้อจากส่วนกว้างสุดของร่างกาย (อก,พุง,สะโพก ส่วนไหนกว้างสุดใช้ส่วนนั้น)

ขนาดต้นแบบที่จะถัก (ปรับขนาดได้ตามต้องการ)
รอบอก 100 cm.
ความยาว 60 cm.
คอแหลมลึก 15 cm.
แขนยาว 62 cm.

ไหมที่จะใช้ถัก เป็นไหมพรมเส้นขนาด 4ply (ไหมยี่ห้อไหนก็ถักได้ค่ะ สำคัญที่ขนาดเส้น)
ไม้นิต 3.5 mm. ใช้ถักขอบ
ไม้นิต 4.5 mm. ใช้ถักตัวเสื้อ
เคเบิ้ลเส้นยาว 80-100 cm.
พี่เมใช้แบบเปลี่ยนหัวได้  ถ้าของคุณมีแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้ ต้องใช้ไม้นิตพร้อมสายสองขนาด


ข้อมูลในคลิป
ไหมที่ใช้ถัก ไหมพรมเส้นขนาด 4ply  เตรียมไว้ 900 กรัม
ไม้นิตหัวขนาด 3.5 mm. ใช้ถักขอบ
ไม้นิตหัวขนาด 4.5 mm. ใช้ถักตัวเสื้อ
เคเบิ้ลเส้นยาว 80 cm.
ขนาดรอบตัวที่จะถัก 100 cm.
ความยาวตัวเสื้อ  60 cm.
แขนเสื้อ 62 cm.
ก่อนลงมือถักเราต้องหาแรงมือมาตรฐาน 1 cm. ออกมาด้วยไม้นิตถักตัวเสื้อ และไหมที่จะใช้ถัก
พี่เมได้แรงมือมาตรฐาน 1 cm. แนวนอน 2 sts
คำนวณขนาดที่จะถัก จากรอบตัว 100 cm. x 2   จำนวนห่วงที่จะเริ่ม 200 sts
ขอบเสื้อลายที่จะ K1P1  ลาย Knit ถักปกติ  ลาย Purl  ถักด้านหลัง  
ความสูงของขอบพี่เมถัก 5 cm. , 18 sts. (ปรับขนาดได้ตามชอบค่ะ)ข้อมูลในคลิป
เปลี่ยนไม้นิตเป็นขนาด 4.5 mm. ถักตัวเสื้อด้วยลาย Knit
สาธิตการถัก ปล่อยไหมมือซ้าย  และปล่อยไหมมือขวา
ต้นแบบถักสูงขึ้นไป 40 cm. (วัดรวมขอบ  ความยาวปรับได้ตามต้องการ)


ข้อมูลในคลิป
แบ่งครึ่งชิ้นงาน  พักด้านหน้าไว้ในไหมต่างสี มัดเงื่อนตาย พักไว้ก่อน
ถักลดรักแร้ชิ้นหลังทั้งสองข้าง  ด้านขวา SSK  ด้านซ้าย K2tog
หลังจากลดรักแร้แล้ว  ถักตรงขึ้นไป  วัดความสูงตั้งแต่เริ่มลดขนถึงปลาย
ต้นแบบถักสูงขึ้นไป 20 cm. (วัดรวมขอบ  ความยาวปรับได้ตามต้องการ)


ข้อมูลในคลิป
คอหน้าแหลม ก่อนที่เราจะแบ่ลงคอหน้า เราจะถักลดแขนเสื้อเหมือนแขนหลังถึงแถวที่ 13
แบ่งห่วงครึ่ง พักด้านขวาไว้ก่อน
พี่เมสาธิตลดคอหน้า ดูรายละเอียดในคลิปค่ะ
ความสูงจากรักแร้ 20 cm.xแรงมือแนวสูง 3 = 60 แถว
และพักห่วงไว้ก่อน  ep5 เราจะถักหน้าขวา
ต่อจากคลิป MF136 ep4  https://youtu.be/huH5NorMcmQ
คอหน้าแหลม ก่อนที่เราจะแบ่ลงคอหน้า เราจะถักลดแขนเสื้อเหมือนแขนหลังถึงแถวที่ 13
หลังจากที่ลดคอแหลมด้านซ้ายแล้ว ในคลิปนี้ลดด้านขวาค่ะ  วิธีลดคล้ายกันแต่ไม่เหมือน
พี่เมสาธิตลดคอหน้า ดูรายละเอียดในคลิปค่ะ
ความสูงจากรักแร้ 20 cm.xแรงมือแนวสูง 3 = 60 แถว
MF136 ep6 เราจะมาเชื่อมต่อหน้าเข้ากับหลัง และเก็บความเรียบร้อยของคอเสื้อค่ะ

 MF136 ep6ถักแขนเสื้อ พี่เมทำคลิปออกมาทั้งหมดสำหรับแขน 2 ep คือ ep7 และ ep8 ข้อมูลในคลิป MF136 ep7 เราจะใช้ไม้นิตสองขนาด เป็นไม้นิตวงกลม ขนาดเล็กกว่า 3 mm. ใช้เก็บห่วงแขน ขนาด 4.5 mm. เป็นขนาดที่เราใช้ถักตัวเสื้อ ก่อนที่จะเก็บห่วงด้วยไม้นิตเล็กกว่า 3 mm. จากกลางไหล่ นับไปข้างละ 5 ห่วงโซ่ใส่ Marker เป็นตำแหน่งที่เราเว้นตรงหัวไหล่ไว้ 10 ห่วง และตรงกลางรักแร้ ใส่ไว้อีกหนึ่งตัว เก็บห่วงข้างละ 30 ห่วง รวมทั้งหมด 60 ห่วง ใช้ 4.5 mm. ในการถักแขนเสื้อ พลิกกลับไปมาจำนวนห่วงจะค่อยๆเพิ่มขึ้น เวลาเก็บให้ระวังห่วงสุดท้ายถ้าแถวต่อไปจะถักนิต ปัดไปไปด้านหน้า กินห่วง แล้วปัดไหม ถ้าแถวต่อไปจะถัก Purl ปัดไหมเข้าหาตัว กินห่วงแล้วอย่าลืมปัดไหม ถักจนเหลือใต้รักแร้ข้างละ 7+7 รวม 14 ห่วง
  #Mathineehandemade #MF136 #เสื้อนิตติ้งแขนยาวคอแหลมถักจากล่างขึ้นบน
MF136 ep8 เสื้อนิตติ้งแขนยาวคอแหลมถักจากล่างขึ้นบน| Knitting Sweater V-neck @Mathineehandmade ข้อมูลในคลิป ถักต่อจากคลิป MF136 ep7 คำนวณความยาวแขนเสื้อที่ต้องการถัก ถักลดใต้ท้องแขน ถักขอบแขน ลูกฟูก 1*1 เก็บริมแขนปลดห่วงด้วยเข็มเย็บผ้า

MF136 ep9