แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หมวกนิตติ้งสลับสี แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หมวกนิตติ้งสลับสี แสดงบทความทั้งหมด

12/19/2563

C0207 Knitting Hat Fair Isle | หมวกนิตติ้งถักสลับสี | คลิปวีดีโอที่ยูทูปช่อง Mathineehandmade

 C0207 หมวกนิตติ้งสลับสี Fair Isle


C0207  หมวกนิตติ้งสลับสีสอนพื้นฐาน|Knitting Fair Isle Hat|#นิตติ้งพี่เม  @Mathineehandmade 
 
หมวกนิตติ้ง C0207 สอนถักพื้นฐานการถักสลับสีสองสี ใช้เทคนิคการถัก Fair Isle ฝึกมือในการสลับสี แรงมือในการถักควรสม่ำเสมอ ไม่ตึง ไม่หย่อน  ฝึกมือในการป้อนไหมทั้งสองมือ

สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน  ดูให้ครบถ้วนก่อนลงมือถัก

คลิปลิงค์ทั้งหมดของหมวก C0207 เรียงลำดับตาม ep

C0207 ep1 แนะนำอุปกรณ์ ข้อมูลภาพรวม อธิบายลำดับการถัก อธิบายผังลายที่ใช้ในการถัก แนะนำวิธีดูข้อมูล และเริ่มถัก Tubular cast on 2x2

C0207 ep2 ถักลายขอบ และลายตัวหมวก ถักให้ดูทีละแถว https://youtu.be/g4LbPLqxz0o

C0207 ep3 ถักลดกลางหมวก https://youtu.be/f-D-Ly6TjSE


C0207 ep1 ลิงค์เพื่อดูคลิปวีดีโอ

แนะนำอุปกรณ์ ข้อมูลภาพรวม อธิบายลำดับการถัก อธิบายผังลายที่ใช้ในการถัก แนะนำวิธีดูข้อมูล และเริ่มถัก Tubular cast on 2x2


ไหมที่ต้นแบบใช้ เป็นไหมพรมเส้นฟู ประมาณไหมพรมเส้นใหญ่ เทียบเท่ากับไหมพรม 4ply สองเส้นคู่

ไม้นิต 4.5 mm. สำหรับถักขอบหมวก
ไม้นิต 5.0 mm. สำหรับถักตัวหมวก
เคเบิ้ลเส้นยาว 120 cm. จะสาธิตการถัก Magic Loop
เข็มเย็บไหมพรม
Marker ใช้เพื่อเน้นจุดช่วยจำ


หมวกที่สาธิตนี้เป็นขนาดของผู้ใหญ่ใส่ ห่วงที่เราเริ่มต้นต้องคำนวณให้ดี จำนวนจะต้องหาร 4 ลงตัวเพื่อถักขอบ 2x2 และถักลายที่ใช้ 4 หลักในการคำนวณ  และต้องคิดเผื่อตอนที่จะลดกลางหมวกให้ลงตัว  เมื่อเราถักไปจะได้ไม่มีการแก้ไข

ขนาดของหมวกขึ้นกับแรงมือที่ถัก การถักสลับสี Fair Isle แรงมือห้ามตึงห้ามหย่อน เพราะการโยงไหมตามสีที่ถักมีผลกับความยืดหยุ่นของตัวหมวกเมื่อถักสำเร็จแล้ว

บางคนถักตึงไปเมื่อถักสำเร็จแล้ว  จะใส่ไม่ได้เพราะไม่ยืดหยุ่นและลายจมหาย  การถักเป็นการนับทุกห่วง ทุกแถว ต้องใช้สมาธิในการถัก

หากต้องการลดหรือเพื่อขนาด ให้คุณคิดให้ครบทั้งสามส่วนที่แนะนำไปคือ ลูกฟูกลงตัวมั้ย  | ลายลงตัวหรือเปล่า | และทางแยกกลางหมวกหารลงตัวหรือไม่

ไหมเปลี่ยน  ไม่นิตเปลี่ยน แรงมือเปลี่ยน มีผลกับขนาดของหมวก หากคุณต้องการลดหรือเพิ่ม ใบแรกสำหรับการถัก เราแนะนำให้คุณถักตามต้นแบบที่สาธิตนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยปรับขนาด


การถักสลับสี Fair Isle เป็นการถักนับทุกห่วง ,sts| นับถักแถว ,Rows  คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อตรงไหนไวไปกดหยุด คุณดูไม่ทันกดย้อน ดูให้เข้าใจก่อนลงมือถักนะ


ผังลายด้านล่างนี้เป็นผังลายหลัก เราจะใช้คลิปที่สอง จะพาถักทีละแถวทีละช่วงลาย

สำหรับคลิป  C0207 ep1 นี้
เราจะเริ่มงานด้วยการถัก Tubular cast on 2x2  โดยการเริ่มจะถักเหมือน Tubular cast on 1x1 ก่อนจำนวน 3 แถว แล้วเราจะปรับจาก 1x1 เป็น 2x2 แนะนำให้คุณดูคลิปให้เข้าใจก่อนลงมือถัก

เมื่อปรับเป็น 2x2 แล้วให้คุณถักขอบลูกฟูกความสูงตามชอบ ต้นแบบจะถักความสูง 12 cm. เพื่อเวลาใส่จะพับขอบขึ้นเพิ่มความอุ่นนุ่มตรงหน้าผาก  ถ้าไม่ต้องการพับขอบขึ้นแนะนำความสูง 6 cm.


C0207 ep2 ลิงค์เพื่อดูคลิปวีดีโอ

ถักลายขอบ และถักลายหลัก (ถักให้ดูทีละแถว)

ชิ้นงานเมื่อถักครบแถวตามคลิปแรกเราจะได้ขอบหมวกเป็นลูกฟูก 2x2 ความสูงของต้นแบบ 12 cm

แรงมือที่ใช้ในการคำนวณสำหรับการถักไหมพรมเส้นใหญ่และหัวไม้นิตขนาด 5.00 mm. 1cm.=2.2 sts. & 2 rows. ไหมเส้นใหญ่จะมีผลทำให้จำนวน แถว, Row น้อยลงกว่าการใช้เส้นขนาด 4 ply เส้นเดียว

เมื่อคุณถักได้ชิ้นงานที่สามารถวัดขนาดแรงมือได้  ให้คุณจดบันทึกไว้เมื่อมีการนำไหมและขนาดไม้นิตนี้ไปใช้ในการถักชิ้นงานอื่นเราจะได้ไม่ต้องถักชิ้นงานทดสอบแรงมือ

ภาพด้านล่างนี้  แสดงให้เห็นการถักโยงไหม การโยงต้องให้งานที่คุณถักสามารถขยับขยายและยืดได้ เพราะถ้าคุณโยงตึงเกินไปงานคุณจะแน่นและไม่สามารถใส่ได้

เทคนิคอยู่ตรงก่อนโยงให้คลี่ห่วงก่อนเพื่อคลายให้เห็นความยืดหยุ่น เราแนะนำให้คุณดูคลิปค่ะ ถักให้คุณชมและบอกเทคนิคไว้ C0207 ep2
ผังลายด้านล่างนี้ ซ้ายมือเป็นผังลายที่เป็นผังหลักในการถัก ก่อนที่จะถักผังนี้ เราจะถักขอบก่อน ต้นแบบถักขอบด้านล่าง 5 แถว  ด้านบน 6 แถว บวกกับลายหลักอีก 16 แถวจะทำให้ได้ขนาดหมวกพอดีก่อนที่จะเริ่มลดกลางหมวก

การถักด้วยไหมเส้นใหญ่จำนวนแถวจะถักน้อยกว่าไหมเส้นเล็ก

ผังขวามือคือผังที่จะใช้ลดกลางหมวก  การแบ่งให้หารหลักลงตัว เช่นต้นแบบถัก 96 หลัก ถ้าหาร 12 จะได้ 8 แฉกตรงกลางหมวก | ถ้า 96 หาร 16 จะได้ 6 แฉก ตรงนี้เราเลือกได้

ผังที่เห็นด้านล่างนี้  เป็นผังที่ใช้ถักขอบด้านบนลายหลักก่อนที่เราจะลดกลางหมวก  คุณใช้ผังนี้ถักลายขอบด้านล่างก็จะได้ลายที่ต่างออกไปจากที่ต้นแบบถักให้ชม

ผังที่ใช้ลดกลางหมวก สาธิตการถักคลิปที่ 3 C


หลังจากถักคลิปที่ 2 แล้วชิ้นงานจะได้ตามภาพ ให้คุณถักลายขอบด้านบนอีก 6 แถว แล้วคลิปต่อไปคลิปที่ 3 จะลดการหมวกเพื่อปิดงานC0207 ep3 ลิงค์เพื่อดูคลิปวีดีโอ

ลดกลางหมวก ต้นแบบลด 6 แฉก


คำนวณห่วงทั้งหมดก่อนที่จะลดกลางหมวก จาก 96 ห่วง เราเลือกปรับขนาดแฉกกลางหมวกได้ด้วยการหารให้ลงตัว
96 หาร 16 = 6 แฉก  ต้นแบบถัก
96 หาร 12 = 8 แฉก
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คลิปเสริมที่แนะนำ 👇

วิธีการถักชิ้นงานทดสอบแรงมือค่ะ รหัสคลิป KB041 https://bit.ly/3dFGrss พื้นฐานนิตติ้งพี่เม_Mathineehandmade https://bit.ly/35ogTOe วิธีถักเชื่อมต่อนิตติ้งวงกลม 5 วิธี https://bit.ly/37ldgtA เทคนิคการใช้เคเบิ้ลเส้นยาว Magic Loop https://bit.ly/2HbuRJE

แนะนำเพลย์ลีสต์คลิปวีดีโอที่ยูทูปช่อง Mathineehandmade

ตามลิงค์ไปชมคลิปได้ค่ะ 👇
อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ หมวกโครเชต์พี่เม_Mathineehandmade https://bit.ly/34WIvs0 อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ หมวกนิตติ้งพี่เม https://bit.ly/312vWdo อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ผ้าพันคอพี่เม https://bit.ly/2IuoJwn อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ถุงมือพี่เม https://bit.ly/33VM42g อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ถุงเท้าพี่เม https://bit.ly/33TcMbL อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ เสื้กกั๊กพี่เม https://bit.ly/3jXUADw อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ เสื้อกันหนาวนิตติ้งพี่เม https://bit.ly/3lKFKk8 อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ เสื้อกันหนาวขนแกะพี่เม https://bit.ly/2SRWzgH อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ผ้าคลุมไหล่พี่เม https://bit.ly/3dBuwvL

แนะนำ 👇

ร้านค้าขายอุปกรณ์งานฝีมือ นิตติ้งและโครเชต์ และคลิปอุปกรณ์พื้นฐาน ตามลิงค์นี้ไป
หรือจะเลือกดูรายการที่แนะนำ 1. นิตติ้งพลาสติคแบบเปลี่ยนหัวได้ พร้อมสายเคเบิ้ล (ผ่านมือถือต้องมีแอพลาซาด้าก่อนแล้วตามลิงค์ไป) ลิงค์ร้านค้า https://bit.ly/3ehhCSP
2. นิตติ้งสแตนเลสแบบเปลี่ยนหัวได้ พร้อมสายเคเบิ้ล (ผ่านมือถือต้องมีแอพลาซาด้าก่อนแล้วตามลิงค์ไป) ลิงค์ร้านค้า https://bit.ly/2YfSHcV
3. นิตติ้งเปลี่ยนหัวได้ พร้อมสายเคเบิ้ล และเข็มโครเชต์ เฟสน้องแบม https://bit.ly/3mhUw38
4. เข็มโครเชต์ที่พี่เมใช้ถักในคลิป สนใจตามลิงค์ไป https://bit.ly/2M7CW0R 5. เข็มโครเชต์ Clover soft touch สนใจตามลิงค์ไป https://bit.ly/2AymFQr 6. ปลอกใส่นิ้ว สนใจตามลิงค์ไป https://bit.ly/2TQ3IyV


กดตามลิงค์ไปค่ะ ... แนะนำอุปกรณ์งานฝีมือ วิธีดูคลิปวีดีโอที่พี่เม คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุด ดูไม่ทันกดย้อน ดูคลิปให้เข้าใจและครบถ้วนก่อนลงมือถัก พี่เมรับรองว่าคุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนแน่นอน และสามารถปรับเป็นขนาดของคุณเองได้

"ขอให้คุณมีความสุข และสนุกกับงานฝีมือ  การแชร์ต่อเป็นการแบ่งปันที่ง่ายที่สุดเพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ"


ช่องทางติดต่อติดตามพี่เม

ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineehandmade 👇 www.youtube.com/user/mayneemay ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineediy 👇 https://www.youtube.com/channel/UCZc3eZs0umaGxS-J6w42egg
ติดตามพี่เมที่ เวปไซด์ 👇 https://www.mathineehandmade.com/
ติดตามพี่เม ที่แฟนเพจ ชื่อ Mathineehandmade 👇 https://www.facebook.com/Mathineehandmade ติดตามพี่เม ที่ Facebook ส่วนตัว 👇 https://www.facebook.com/handmademademaynee เพื่อนที่เฟสส่วนตัวเต็มกดติดตามได้นะคะ❤❤

12/14/2563

C0206 Knitting Hat Fair Isle | หมวกนิตติ้งถักสลับสี | คลิปวีดีโอที่ยูทูปช่อง Mathineehandmade

 C0206 หมวกนิตติ้งสลับสี Fair IsleC0206 หมวกนิตติ้งสลับสีสอนพื้นฐาน|Knitting Fair Isle Hat|#นิตติ้งพี่เม @Mathineehandmade
หมวกนิตติ้ง C0206 สอนถักพื้นฐานการถักสลับสีสองสี ใช้เทคนิคการถัก Fair Isle ฝึกมือในการสลับสี แรงมือในการถักควรสม่ำเสมอ ไม่ตึง ไม่หย่อน ฝึกมือในการป้อนไหมทั้งสองมือ สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ดูให้ครบถ้วนก่อนลงมือถัก คลิปลิงค์ทั้งหมดของหมวก C0206 เรียงลำดับตาม ep ที่สาธิตการถักดังนี้ C0206 ep1 แนะนำอุปกรณ์ ข้อมูลภาพรวม อธิบายลำดับการถัก อธิบายผังลายที่ใช้ในการถัก แนะนำวิธีดูข้อมูล และเริ่มถัก Tubular cast on 2x2 https://youtu.be/3AN4E67DW8s C0206 ep2 ถักลายตัวหมวกทีละแถว จำนวน 15 แถว https://youtu.be/HRv7ORcPXHQ C0206 ep3 ลดกลางหมวก ถักให้ดูทีละแถว จำนวน 22 แถว https://youtu.be/xIGHW-Mkpxo

C0206 ep1 หมวกนิตติ้งสลับสีสอนพื้นฐาน|Knitting Fair Isle Hat|#นิตติ้งพี่เม @Mathineehandmade หมวกนิตติ้ง C0206 สอนถักพื้นฐานการถักสลับสีสองสี ใช้เทคนิคการถัก Fair Isle ฝึกมือในการสลับสี แรงมือในการถักควรสม่ำเสมอ ไม่ตึง ไม่หย่อน ฝึกมือในการป้อนไหมทั้งสองมือ -- สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ดูให้ครบถ้วนก่อนลงมือถัก -- แนะนำคลิปเสริมเพื่อให้คุณฝึกมือและเตรียมข้อมูลก่อนลงมือถัก KB041 วิธีถักชิ้นงานมาตรฐานหาแรงมือ 10x10 cm ของตัวคุณเอง https://youtu.be/GN91FnmoyTY KB044 3วิธีเริ่มงานนิตติ้ง 1x1 |3 ways Tubular cast on 1x1 https://youtu.be/iNxxiV_7I_Y ข้อมูลผังลาย ลำดับการถัก และลิงค์ของหมวกใบนี้ เขียนไว้ที่เว็ปไซต์ คุณตามลิงค์นี้ไปที่เว็ปไซต์ค่ะ https://bit.ly/37oAApI -- คลิปทั้งหมดที่สอนถักหมวกนิตติ้ง จะเก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่ ที่เพลย์ลีสต์คลิปวีดีโอที่ยูทูป ชื่ออัลบั้ม หมวกนิตติ้งพี่เม ลิงค์ของอัลบั้มคลิปวีดีโอ https://bit.ly/312vWdo -- แนะนำ-- ร้านค้าอุปกรณ์งานฝีมือ นิตติ้งและโครเชต์ และคลิปอุปกรณ์พื้นฐาน ตามลิงค์นี้ไป https://bit.ly/3kpNkji

เตรียมไหมและอุปกรณ์ที่ใช้ถัก

ไหม  ต้นแบบจะใช้ไหมพรมเส้นขนาด 4 ply  
ตัวหมวกสีหลัก เป็นสียีนส์
สีที่ใช้เล่นลาย เป็นสีขาว

ไม้นิตหัว 3.5 mm. ถักขอบ
ไม้นิตหัว 4.0 mm ถักตัวหมวก
เคเบิ้ลเส้นยาว 100-120 cm.
Marker

ข้อมูลที่คุณจะต้องมีก่อนถัก

ขนาดแรงมือมาตรฐานของตัวคุณเอง จากไหมที่คุณจะใช้ และไม้นิตที่คุณจะใช้ถักหมวก  10x10 cm. หาจำนวนห่วง, sts และจำนวน แถว,Rows เพื่อใช้ในการคำนวณ  แนะนำให้คุณดูคลิป KB041

ผังลายต้นแบบที่ใช้ถัก  cr.Pinterest


ข้อมูลเบื้องต้นที่พี่เมใช้ถักสอนคุณ


C0206 ep1

แนะนำอุปกรณ์  ข้อมูลภาพรวม อธิบายลำดับการถัก อธิบายผังลายที่ใช้ในการถัก  แนะนำวิธีดูข้อมูล  และเริ่มถัก Tubular cast on 2x2

https://youtu.be/3AN4E67DW8sไหมที่ต้นแบบใช้เป็นไหมพรมเส้นขนาด 4ply ถักเส้นเดียว ใช้สองสีเพื่อสลับสีสลับลาย  สียีนส์เป็นสีฐานที่ใช้เริ่มต้นถัก  สีขาวเป็นสีที่ใช้แต่ง เราจะถักหมวกใบนี้สองสี อย่างละครึ่งใบ

ไม้นิตหัวขนาด 4.0mm เคเบิ้ลเส้นยาว 120 cm.


หมวกนิตติ้ง C0206 สอนถักพื้นฐานการถักสลับสีสองสี ใช้เทคนิคการถัก Fair Isle ฝึกมือในการสลับสี แรงมือในการถักควรสม่ำเสมอ ไม่ตึง ไม่หย่อน ฝึกมือในการป้อนไหมทั้งสองมือ สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ดูให้ครบถ้วนก่อนลงมือถัก แนะนำคลิปเสริมเพื่อให้คุณฝึกมือและเตรียมข้อมูลก่อนลงมือถัก KB041 วิธีถักชิ้นงานมาตรฐานหาแรงมือ 10x10 cm ของตัวคุณเอง https://youtu.be/GN91FnmoyTY KB044 3วิธีเริ่มงานนิตติ้ง 1x1 |3 ways Tubular cast on 1x1 https://youtu.be/iNxxiV_7I_Y


คำนวณก่อนที่จะเริ่มต้นถัก ข้อมูลที่คุณจะต้องมีคือ
1. แรงมือมาตรฐานของคุณเอง 1cm. กี่ห่วง กี่แถว
ต้นแบบ 1cm.=  2.2 sts  และ  3.0 rows
2. รอบศีรษะ วัดขนาดพอดีไม่ตึงไม่หลวม  ต้นแบบใช้ 54 cm.

เมื่อได้ขนาดที่คำนวณแล้ว เราจะเริ่มงานแบบ Tubular cast on 1x1 แล้วปรับจาก 1x1 เป็น 2x2

แนะนำก่อนถัก Tubular cast on 
1. ลองแรงมือคุณก่อนลงงานจริง ทดลอง 20 ห่วงก่อนเมื่อเข้าใจและปรับมือได้แล้ว จึงลงงานจริง จะได้ไม่ผิดพลาด
2. ดูคลิปให้ครบถ้วนก่อนลงมือถักค่ะ  ดูคลิป C0206 ep1หากต้องการปรับขนาด ในคลิปมีแนะนำการลดขนาดและการคำนวณก่อนที่จะเริ่มต้นถัก  

เมื่อคุณถักชิ้นงานตามคลิปที่ 1  แล้ว c0206 ep1  ให้คุณถักลาย Knit วนรอบจำนวน 5 rows คลิปที่สองเราจะเริ่มสลับสี


C0206 ep2 ลิงค์เพื่อดูคลิป

หลังจากถักขอบลูกฟูก 2x2 |Tubular cast on 2x2 ตามคลิปแรกและถักสูงขึ้นมา 12 cm. จะมีลายเล็กคั่นก่อนขึ้นลายจริง 8 แถว

ลายจริงที่ถักหนึ่งช่วงลายจะใช้ 16 ห่วง แบ่งจำนวนห่วงจาก 96 ออกเป็น 6 ชุดเท่าๆกัน และใช้ Marker คั่นเพื่อช่วยความจำ

เวลาถักแนะนำให้มีผังลายไว้ใกล้ตัว ดูลายทีละช่วง ถักทีละแถว นับจำนวนหลักให้ดี  

การสลับไหม แรงมือต้องไม่ตึงไม่หย่อน การโยงไหมไม่ตึงเพราะถ้าตึงจะทำให้ลายจมหาย  ใส่แล้วรั้งไม่สบาย

วิธีถักทีละแถวจำนวน 15 แถว แนะนำให้คุณดูคลิปประกอบกับผังลาย ดูให้เข้าใจก่อนลงมือถัก  ไหมจะปล่อยออกจากสองมือ มือขวาจะเป็นไหมหลักที่ถัก  ซ้ายมือจะเป็นไหมที่เอามาคั่นลาย  

ย้ำที่แรงมือ ไม่ตึง ไม่หย่อน  นับหลักอย่าให้ผิด  งานที่ออกมาจะไม่รั้ง ลายไม่จม มีความยืดหยุ่น
หลังจากที่ถักตามผังลายได้ครบตามจำนวน 15 rowsแล้ว  สีหลักเราจะเป็นสีขาว  ให้ถักสีขาวต่ออีกสองแถว เพื่อคั่นลายก่อนที่เราจะลดกลางหมวกในคลิปที่สามC0206 ep3 ลิงค์เพื่อดูคลิป

หมวกนิตติ้งสลับสีสอนพื้นฐาน|Knitting Fair Isle Hat|#นิตติ้งพี่เม @Mathineehandmade
หมวกนิตติ้ง C0206 สอนถักพื้นฐานการถักสลับสีสองสี ใช้เทคนิคการถัก Fair Isle ฝึกมือในการสลับสี แรงมือในการถักควรสม่ำเสมอ ไม่ตึง ไม่หย่อน ฝึกมือในการป้อนไหมทั้งสองมือ -- สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน ดูให้ครบถ้วนก่อนลงมือถัก คลิปลิงค์ทั้งหมดของหมวก C0206 เรียงลำดับตาม ep ที่สาธิตการถักดังนี้ C0206 ep1 แนะนำอุปกรณ์ ข้อมูลภาพรวม อธิบายลำดับการถัก อธิบายผังลายที่ใช้ในการถัก แนะนำวิธีดูข้อมูล และเริ่มถัก Tubular cast on 2x2 https://youtu.be/3AN4E67DW8s C0206 ep2 ถักลายตัวหมวกทีละแถว จำนวน 15 แถว https://youtu.be/HRv7ORcPXHQ C0206 ep3 ลดกลางหมวก ถักให้ดูทีละแถว จำนวน 22 แถว https://youtu.be/xIGHW-Mkpxoคลิปเสริมที่แนะนำ 👇

วิธีการถักชิ้นงานทดสอบแรงมือค่ะ รหัสคลิป KB041 https://bit.ly/3dFGrss พื้นฐานนิตติ้งพี่เม_Mathineehandmade https://bit.ly/35ogTOe วิธีถักเชื่อมต่อนิตติ้งวงกลม 5 วิธี https://bit.ly/37ldgtA เทคนิคการใช้เคเบิ้ลเส้นยาว Magic Loop https://bit.ly/2HbuRJE

แนะนำเพลย์ลีสต์คลิปวีดีโอที่ยูทูปช่อง Mathineehandmade

ตามลิงค์ไปชมคลิปได้ค่ะ 👇
อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ หมวกโครเชต์พี่เม_Mathineehandmade https://bit.ly/34WIvs0 อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ หมวกนิตติ้งพี่เม https://bit.ly/312vWdo อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ผ้าพันคอพี่เม https://bit.ly/2IuoJwn อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ถุงมือพี่เม https://bit.ly/33VM42g อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ถุงเท้าพี่เม https://bit.ly/33TcMbL อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ เสื้กกั๊กพี่เม https://bit.ly/3jXUADw อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ เสื้อกันหนาวนิตติ้งพี่เม https://bit.ly/3lKFKk8 อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ เสื้อกันหนาวขนแกะพี่เม https://bit.ly/2SRWzgH อัลบั้มคลิปวีดีโอยูทูปเพลย์ลีสต์ ผ้าคลุมไหล่พี่เม https://bit.ly/3dBuwvL

แนะนำ 👇

ร้านค้าขายอุปกรณ์งานฝีมือ นิตติ้งและโครเชต์ และคลิปอุปกรณ์พื้นฐาน ตามลิงค์นี้ไป
หรือจะเลือกดูรายการที่แนะนำ 1. นิตติ้งพลาสติคแบบเปลี่ยนหัวได้ พร้อมสายเคเบิ้ล (ผ่านมือถือต้องมีแอพลาซาด้าก่อนแล้วตามลิงค์ไป) ลิงค์ร้านค้า https://bit.ly/3ehhCSP
2. นิตติ้งสแตนเลสแบบเปลี่ยนหัวได้ พร้อมสายเคเบิ้ล (ผ่านมือถือต้องมีแอพลาซาด้าก่อนแล้วตามลิงค์ไป) ลิงค์ร้านค้า https://bit.ly/2YfSHcV
3. นิตติ้งเปลี่ยนหัวได้ พร้อมสายเคเบิ้ล และเข็มโครเชต์ เฟสน้องแบม https://bit.ly/3mhUw38
4. เข็มโครเชต์ที่พี่เมใช้ถักในคลิป สนใจตามลิงค์ไป https://bit.ly/2M7CW0R 5. เข็มโครเชต์ Clover soft touch สนใจตามลิงค์ไป https://bit.ly/2AymFQr 6. ปลอกใส่นิ้ว สนใจตามลิงค์ไป https://bit.ly/2TQ3IyV


กดตามลิงค์ไปค่ะ ... แนะนำอุปกรณ์งานฝีมือ วิธีดูคลิปวีดีโอที่พี่เม คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ไวไปกดหยุด ดูไม่ทันกดย้อน ดูคลิปให้เข้าใจและครบถ้วนก่อนลงมือถัก พี่เมรับรองว่าคุณจะได้รับข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนแน่นอน และสามารถปรับเป็นขนาดของคุณเองได้

"ขอให้คุณมีความสุข และสนุกกับงานฝีมือ  การแชร์ต่อเป็นการแบ่งปันที่ง่ายที่สุดเพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ"


ช่องทางติดต่อติดตามพี่เม

ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineehandmade 👇 www.youtube.com/user/mayneemay ติดตามพี่เมที่ เวปไซด์ 👇 https://www.mathineehandmade.com/ ติดตามพี่เม ที่แฟนเพจ ชื่อ Mathineehandmade 👇 https://www.facebook.com/Mathineehandmade ติดตามพี่เม ที่ Facebook ส่วนตัว 👇 https://www.facebook.com/handmademademaynee เพื่อนที่เฟสส่วนตัวเต็มกดติดตามได้นะคะ❤❤


บทความที่ได้รับความนิยม เวลาทั้งหมด

คลังบทความของบล็อก