1/04/2565

เสื้อนิตติ้งถักจากคอวนวงกลม |Knitting Top down @Mathinehandmade

ผังลายต้นแบบ จาก pinterest

เสื้อนิตติ้งถักจากคอวนวงกลมขยายลาย

ไหมที่พี่เมใช้ถัก
เรยอน สองสี จากไหมสองกลุ่ม  ขนาดเส้นประมาณ 20 อ้วน
ไม้นิตวงกลม เส้นเคเบิ้ลยาว 80 cm.  
ขนาดหัวไม้นิต 3.0 mm.
 
ขนาดที่พี่เมจะถัก
1. วัดรอบศรีษะ 56 cm.
2. ความยาวตัวเสื้อ 55 cm.
3. รอบอกส่วนกว้างที่สุด 100 cm.

สิ่งที่เราจะต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการถัก
ไหมที่่เราจะใช้ถัก  ไหมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนพี่เมถัก  
เราต้องหาแรงมือออกมาก่อนเพื่อใช้ในการคำนวณ
วิธีหาแรงมือ
1. ป้อนห่วง 30 ห่วง
2. ด้านถูกถัก Knit
3. ด้านผิดถัก Purl
4. ความกว้าง จะต้องมากกว่า 10 cm.  ความสูง มากกว่า 10 cm.
5. หาแรงมือของเราออกมา  
10 cm. แนวนอนได้กี่ห่วง ,sts
10 cm. แนวตั้งได้กี่แถว ,row
จากจำนวนแรงมือ แนวนอนและแนวตั้ง หารด้วย 10 เราจะได้แรงมือต่อ 1 cm.

แรงมือพี่เม (ด้วยไหม และไม้นิต ที่เราจะใช้ถัก)
10 cm. แนวนอน = 25
10 cm. แนวตั้ง = 35
แรงมือ 1 cm.  แนวนอน 2.5 sts | แนวตั้ง 3.5 row

คำนวณห่วงที่จะเริ่มถักจากรอบหัว
รอบหัว x แรงมือแนวนอน
56 x 2.5  = 140 sts

1. ไหมที่จะใช้ถัก ไหมอะไรก็ได้
2. ขนาดไม้นิต ที่จะใช้ถักชิ้นงาน  (ไม่ใช่ถักขอบ)เราควรหาแรงมือ ก่อนที่เราจะถัก  จดบันทึกไว้
การหาแรงมือ สำคัญมากสำหรับนิตติ้ง เพราะใช้คำนวณขนาดค่ะ
ถ้าไหมเดิม ไม้นิตเดิม เราก็ใช้สูตรเก่าได้เลย

เมื่อเราได้จำนวนห่วงที่จะเริ่มถักแล้ว ให้เราดูที่ลายคอเสื้อ  จากผังด้านล่างนี้
นับจำนวนห่วง, sts ที่เราจะเริ่มถักต้องลงตัวกับลาย
หนึ่งช่วงลาย ใช้ 9 ห่วง
140  หาร 9 = 15.555    ปัดเป็นจำนวนเต็ม  = 16
จำนวนห่วงที่เราจะเริ่มถักคือ   16 x 9 = 144 sts

วิธีถัก ดูคลิปยูทูปประกอบทีละ ep นะคะ  ดูให้เข้าใจก่อนลงมือถัก

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม เวลาทั้งหมด

คลังบทความของบล็อก