2/20/2563

MF104 Mathineehandmade

MF104 | เสื้อโครเชต์ถักจากคอTopdownแยกสี่มุม | Mathineehandmade


เสื้อตัวนี้เริ่มถักจากคอ  คำนวณลายตรงคอ ขนาดปรับได้ตามต้องการ ดูข้อมูลที่ต้นแบบทำเป็นแนวทางในการปรับนะ
ลำดับการถัก  จากคอ ถักแยกสี่มุมเพิ่มขนาดจนได้รอบอก เชื่อมรักแร้  ถักตัวเสื้อ  

....... มือใหม่สุดๆ จะค่อนข้างยากนะ เพราะลายจะใช้เทคนิคหลายอย่าง หากจะถักต้องดูให้ข้อมูลให้ครบถ้วน และมั่นใจก่อนว่าแต่ละเทคนิคคุณถักได้ ไม่ยากเกินความพยายามค่ะ ลองถักตามพี่เมดู .....ผังลายนี้เป็นผังลายต้นแบบ  ได้ข้อมูลจาก Pinterest  เป็นผังที่ใช้เป็นแนวทางในการถักเท่านั้น เวลาถักจริงจะมีการปรับลาย ในคลิปทุกคลิปจะมีการบอกระหว่างถักสาธิต หากมีการแก้ไข จึงแนะนำให้ดูคลิปครบถ้วน  ทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือถักข้อมูล ที่ต้นแบบใช้ถัก

ไหม  เส้นขนาด 18 เป็นคอตตอล,ฝ้าย (แล้วแต่เราเรียกอันเดียวกัน) เป็นเส้นแบบตีเกลียว  ปริมาณที่เตรียมไว้สำหรับเสื้อตัวสั้น และแขนสั้นเตรียม  300 กรัม
เข็มโครเชต์  หัว 1.5 มิล (เส้น 18 หัวที่ใช้ได้ 1.4,1.5,1.6 )
รอบอก  100 cm. (หลักที่ใช้ในการสาธิตเป็นเซ็นติเมตรนะ)

ตอบคำถามเบื้องต้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

1. ไหมอื่น ถักได้มั้ย
ตอบ... ไหมอะไรก็ถักได้  แต่ ไหมเปลี่ยน เข็มเปลี่ยน ขนาดที่คุณถักจะต้องเปลี่ยนตาม  เช่นถ้าไหมคุณเล็กกว่าต้นแบบ ตอนเริ่มต้นจะต้องเพิ่มขนาดห่วงขนาดลาย | หากไหมที่คุณใช้ใหญ่กว่าต้นแบบ เวลาเริ่มคุณต้องลดขนาดห่วง ขนาดลาย  อันนี้กรณีที่รอบอกเท่าต้นแบบ

2. ไหมและขนาดเข็มอื่น (ถ้าถักแน่นใช้เบอร์ใหญ่  ถ้าถักหลวมใช้เบอร์เล็ก  แล้วแต่เลือกใช้)
เส้น 16   แนะนำเข็ม 1.0,1.25,1.3
เส้น 16 อ้วน   แนะนำเข็ม 1.3,1.4 มิล
เส้น 20  แนะนำเข็มหัว 1.6,1.8, 2 มิล
เส้นใหญ่กว่า 20 ไม่แนะนำ
เส้น 16 สองเส้นคู่ ไม่แนะนะ
เสื้อตัวนี้  เส้น 16 , เส้น 18  งานจะสวยงามมาก
3. รอบอกใหญ่กว่า 100 cm เริ่มกี่ห่วง
แนะนำ  รอบอก 100-110 cm  เริ่มเท่าต้นแบบพาถัก แล้วเพิ่มใต้ท้องแขน
แนะนำ  รอบอกมากกว่า 110 cm ให้เพิ่มขนาดดอกตั้งแต่เริ่มต้น  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไหม  เข็ม ที่คุณใช้ถัก
แนะนำ  รอบอกเล็กกว่าต้นแบบ  ห่วงที่เริ่มต้องผ่านหัวได้  และลายที่แบ่งต้องลงตัว  ทั้งนี้ขึ้นกับ ไหม เข็ม ที่คุณใช้ถักด้วยเช่นกัน
4. มือใหม่หัดถัก  ถักได้มั้ย
เสื้อตัวนี้จะยากไปสำหรับมือใหม่หัดถัก เพราะจะมีเทคนิคการถักหลายอย่างผสมกัน  หากคุณต้องการถัก  แนะนำดูข้อมูล ให้ครบถ้วน ทำความเข้าใจก่อนลงมือผังลายที่ต้นแบบใช้ถัก MF104

ผังลายแยกสี่มุมนี้  ใช้ดูประกอบคลิปวีดีโอ  MF104 ep1 ถึง MF104 ep3  เราจะถักตามลายนี้จนได้ขนาดรอบอก  หากมีการเปลี่ยนแปลงลายในคลิปวีดีโอแต่ละ ep จะแจ้งข้อมูลให้ทราบ  หนึ่งช่วงลายจะมีสี่แถว  ช่วงลายต่อไปจะขึ้นสับหว่างกับช่วงลายที่ผ่านมา ให้ระวังจุดทางแยกทั้งสี่มุม  และจุดที่ต้องระวังนับลาย นับหลักให้ดีคือจุดเริ่มต้น ที่เราจะเริ่มต้นถักแถวใหม่   ดูคลิป MF104 ep1
 

ผังลายนี้ เป็นผังลายที่เราใช้ถักตัวเสื้อ เราจะใช้ดูประกอบในการถักตั้งแต่เริ่มต้นจนงานจบเป็นตัวเสื้อ   หากมีการเปลี่ยนแปลงลายถักในคลิปวีดีโอจะมีบอกไว้ระหว่างที่สาธิตการถัก  จึงแนะนำดูคลิปให้ครบถ้วน ทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือสาธิตการถักเสื้อ MF104 เป็นคลิปวีดีโอค่ะ  รายละเอียดทั้งหมดจะมีบอกไว้ในคลิปทั้งหมด  

แนะนำให้คุณดูคลิปให้ครบถ้วน  ทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก  คุณจะถักตามเป็นตัวเสื้อได้แน่นอน  รายละเอียดด้านล่างนี้ จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในคลิปวีดีโอแต่ละ ep และจะมีลิงค์ของคลิปให้คุณตามไปชมได้


สาธิตการถักเรียงลำดับดังนี้MF104 ep1

รายละเอียดในคลิป แนะนำผังลายที่ใช้ในการถัก  บอกวิธีดูข้อมูลผังลายและดูข้อมูล | แนะนำอุปกรณ์ที่ต้นแบบใช้ | แนะนำวิธีคำนวณเริ่มงาน การปรับเปลี่ยน | เริ่มต้นถักห่วงคอเสื้อตามจำนวนที่เราคำนวณไว้
  ดูคลิป MF104 ep1


ไหมเปลี่ยน  เข็มเปลี่ยน  ขนาดเปลี่ยน  ดูคลิปให้ครบถ้วนทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก    ดูคลิป MF104 ep1MF104 ep2

ถักคอเสื้อตั้งแต่แถวที่ 1 ถึง 4  หนึ่งช่วงลายจะมีสี่แถว คลิปที่สองนี้เป็นการสาธิตถักช่วงลายที่ 1 เวลาลงมือถักค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆ ดูคลิปให้ครบถ้วน ทำความเข้าใจก่อนลงมือถักนะ
  ดูคลิป MF104 ep2ต้นแบบจะเริ่มจำนวนห่วง  72 +4 ห่วง แถวแรกของการถักเป็นแถวที่สำคัญเพราะจำนวนห่วงและลายจะต้องลงตัว  การถักเสื้อแยกสี่มุมในช่วงแรกเป็นถักเพิ่มขนาดขยายลายสี่มุม  ฉะนั้นให้ระวังมุมทั้งสี่มุม ดูลายให้ดี  ลงให้ถูกหลังถูกช่องสำหรับแถวที่  1


เมื่อเราถักจบตามคลิปที่สอง MF104 ep2 แล้ว ลักษณะงานจะพลิ้วตามภาพไม่ต้องตกใจ เป็นไปตามลักษณะของลายที่ขยายออก


การถักลายช่วงที่หนึ่งตามคลิปที่สองนี้  เป็นพื้นฐานสำหรับการถักลายชุดต่อไป  สี่แถวตามภาพนี้คือชุดลายที่ 1 MF104 ep3

ถักคอเสื้อแถวที่ 5 ถึง แถวที่ 8   เป็นลายชุดที่สอง ลักษณะการถักจะเป็นการถักขยายลายแยกสี่มุม  ลายจะขยายและเพิ่มออกจากมุมทั้งสี่ให้ระวังการถักทุกแถว   ลายชุดที่สองจะถักเหมือนกับลายชุดที่ 1 แตกต่างตรงจุดที่ขึ้นของลายจะสับหว่างกับชุดแรก
ดูคลิปวีดีโอ MF104 ep3ตำแหน่งการถักที่เราต้องระวังคือ  มุมทั้งสี่มุม  วิธีไม่ให้เราถักหลงก็คือย้ายตัว Marker ตามขึ้นมาเมื่อเราถักถึงจุดที่เราทำตำแหน่งเราจะได้ไม่ถักหลง  เพราะถ้าถักหลงรื้อยาวนะ  ตอนเริ่มต้น และจบงานแต่ละแถวก็ต้องระวัง  นับหลัก นับลายให้ดี  หนึ่งช่วงลายมีสี่แถว  ลายชุดต่อไปจะมีสี่แถวเหมือนกัน แต่ถักสับหว่างกับลายเดิม งานจะกางออก พลิ้วๆ โปร่งๆ 
MF104 ep4

ต้นแบบจะถักลายแยกสี่มุมทั้งหมดสามช่วงลาย | แล้วพักงานตัดไหมถักเพิ่มด้านหลังสี่แถว วิธีถักจะเป็นการถักทางเดียวจบงานตัดไหมและต่อไหมใหม่ เพื่อให้ลายถักออกมาเป็นด้านถูกทั้งหมด | วัดรอบอกต้นแบบได้ 54+54=108 cm | หากรอบตัวส่วนกว้างของคุณ 100-110 cm ถักตามต้นแบบได้เลย | หากรอบตัวส่วนกว้างของคุณมากกว่า 110 cm  แนะนำให้เพิ่มดอกที่คอตั้งแต่เริ่ม ถ้าไหมเท่าต้นแบบเพิ่มหน้าและหลังอย่างละหนึ่งดอก | เชื่อมต่อรักแร้เราจะไม่เพิ่มห่วงใต้ท้องแขน เพราะรอบอกเราได้พร้อมบวกหลวม  และการถักเพิ่มงานด้านหลังจะทำให้แขนกว้างขึ้น  ใส่สบายขึ้นไม่รั้ง | หากของคุณถักสามช่วงลายแล้วไม่ได้รอบอก ให้ถักแยกสี่มุมเพิ่มอีกหนึ่งลายก็เป็นการถักเพิ่มได้อีกหนึ่งวิธี   หลังจากเชื่อมรักแร้แล้วให้ลองใส่เพื่อตรวจสอบรอบอกและรักแร้   | สำหรับเสื้อถักถ้ารักแร้ผ่าน หน้าอกผ่าน ที่เหลือก็ไม่มีปัญหาแล้ว   ดูคลิปวีดีโอ MF104 ep4
การเชื่อมต่อรักแร้ 


เราจะไม่เพิ่มดอกตรงใต้รักแร้นะสำหรับเสื้อตัวนี้  หากต้องการขยายตัวเสื้อ  มีสองวิธีที่แนะนำ
1. เพิ่มจำนวนดอกตอนเริ่มต้นที่คอเสื้อ
2. ถักเพิ่มขนาดด้วยการถักขยายแยกสี่มุมเพิ่ม จนได้ขนาดรอบอกที่ต้องการ
Note ค่ะ ..... ขึ้นอยู่กับ ไหม และเข็มที่เลือกใช้ด้วยนะ และเวลาเพิ่มจากคอให้คำนวณต่อว่าเราจะแบ่งตัวเสื้ออย่างไรตอนเชื่อมรักแร้  คิดให้ครบก่อนที่จะลงมือ
MF104 ep5

ถักตัวเสื้อวนวงกลม วิธีการถักจะเปลี่ยนจากการถักแยกสี่มุม  เป็นการถักวนวงกลมปิดงานทีละแถว  | หนึ่งชุดลายจะมี 8 แถว  ลายจะมีสองช่วง  ช่วงละ 4 แถว | ลายที่ถักจะสับหว่างกัน  จุดที่ต้องระวังคือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละแถว  นับจำนวนหลัก จำนวนโซ่ให้ดี | ความยาวตามชอบ ต้นแบบจะถักยาวลงมาถึงสะโพกล่าง
ดูคลิป MF104 ep5ลายตัวเสื้อจะถักเหมือนกันยาวลงมาตามความต้องการ  ep ต่อไปเราจะมาถักเก็บริมชายเสื้อ หลังจากที่เราได้ความยาวแล้ว  หากคุณต้องการถักเป็นเดรส  ถักยาวลงมาจะเป็นทรงตรง ลายพลิ้วๆMF104 ep6


ถักระบายชายเสื้อ ระยะห่างของปุ่มปรับได้ตามชอบ  ต้นแบบทำให้ดูทั้งสามและสี่  ลายที่เราใช้ถักเก็บระบายเป็นลายเม็ดข้าวโพดเล็กและลาย X,คธ  ดูคลิปวีดีโอ MF104 ep6เวลาดึงรวบเม็ดข้าวโพดให้คว่ำเข็มแล้วตวัดกลับจะว่ายกว่าการถักแบบหงายเข็ม และง่ายกว่าการให้เข็มหันเข้าตัวเรา MF104 ep7


ถักเก็บริมคอเสื้อ  จากคอเสื้อกว้างๆ คอหลังสูงกว่าคอหน้า | เราจะถักเก็บริมคอเสื้อให้คอค่อยๆกระชับเข้า  | ความกว้าง ความสูง ปรับได้ตามชอบ แล้วเก็บริมสุดด้วยลาย คธ, Single Crochet ย้อนหลัง  ได้คอเสื้อออกมาเป็นลายเรียบสวยงาม  ดูคลิป MF104 ep7


ความสูงของคอเสื้อ  เราสามารถปรับได้ตามชอบนะ
คอเสื้อทรงนี้ลายจะค่อยๆดึงเข้าจุดศูนย์กลาง  ทำให้คอที่กว้างๆแคบลงได้ตามสัดส่วนของแถวแรกที่เราถักMF104 ep8

ถักแขนเสื้อ และระบายริมแขน | เราจะเริ่มถักตรงจุดที่ใกล้กับสี่แถวที่เรามีการถักเพิ่มคอหลัง เป็นจุดที่ต้องระวังในการถัก และต้องให้ลายลงตัว | การเชื่อมต่อแขนใต้รักแร้ไม่มีการเพิ่มดอก  แต่ดอกที่ถักเพิ่มจะเป็นดอกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างดอกหลักสองดอก ตำแหน่งที่ลงคือสี่แถว | ความยาวของแขนเสื้อปรับได้ตามชอบ  หากคุณจะถักเป็นแขนยาว  ทรงแขนจะเป็นทรงกระบอกพลิ้วๆ | ต้นแบบจะถักสองช่วงลาย  ลายที่ใช้ถักเป็นลายเดียวกันการถักตัวเสื้อ  ให้คุณดูผังลายประกอบ  หรือจะย้อนกลับไปดูที่คลิปรหัส  MF104 ep5 การถักตัวเสื้อวนวงกลมจะมีอธิบายการถักทีละช่วงลาย | แถวสุดท้ายก่อนเก็บริม  จะมีการเปลี่ยนลาย  และปรับลายอีกหนึ่งแถวด้วยการถักโซ่ 5 และ คธ, SC | เก็บริมแขนด้วยลายเม็ดข้าวโพดเล็กฐาน 4 ทำเป็นปุ่ม

ทรงขอบแขนเสื้อจะพลิ้วตามลายที่เราถักMF104 ep9

ภาพรวมของเสื้อ MF104 คลิปมีทั้งหมด 9 ep หากต้องการถักแนะนำให้ดูคลิปแรก MF104 ep1 ให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือถักนะ  | ไหมเปลี่ยน เข็มเปลี่ยน มีผลกับขนาดของตัวเสื้อ | ไหมใช้ทั้งหมด 250 กรัม  เข็มโครเชต์ 1.5 มิล  ความยาว 55 cm. รอบตัวเสื้อส่วนกว้างสุด 100 cm.| สามารถยืดได้ 105 cm | หากต้องการขยายเพื่อให้ได้รอบอก ให้ถักเพิ่มแยกสี่มุมจนได้รอบอกแล้วเชื่อมรักแร้ | หากรอบอกมากกว่าต้นแบบ ขยายง่ายที่สุดคือ เพิ่มดอกตรงคอเสื้อ | วิธีรีดให้รีดด้านในเท่านั้น | เสื้อตัวนี้ลายจะสวยต้องมีเม็ดข้าวโพดนะไหมเปลี่ยน  เข็มเปลี่ยน  มีผลกับขนาดของตัวเสื้อนะแนะนำปรับขนาดที่ง่ายที่สุด กรณีที่คุณใช้ไหมและเข็มเหมือนต้นแบบคือ  เพิ่มจำนวนดอกตรงคอตอนเริ่ม


ถ้าไหมที่คุณถักเล็กกว่าต้นแบบ
หากต้องการถักรอบอกเท่าต้นแบบ จำนวนดอกต้องเพิ่มขึ้น
หากต้องการขยาย จำนวนดอกก็ต้องเพิ่มเช่นกันการรีด แนะนำให้รีดด้านใน  เสื้อตัวนี้ไม่ควรรีดด้านนอกจะทำให้ลายแบนไม่สวยและขึ้นเงา ลิงค์คลิปวีดีโอที่ยูทูป MF104  เรียงลำดับ
MF104 ep1 https://youtu.be/Lx2VKHbW7Dg
MF104 ep2 https://youtu.be/ua5U1q2jr30
MF104 ep3 https://youtu.be/__u3eJQ1v8w
MF104 ep4 https://youtu.be/mxvM63Yyzdg
MF104 ep5 https://youtu.be/WYysx-JDVzc
MF104 ep6 https://youtu.be/Ho9H5K1kkvM
MF104 ep7 https://youtu.be/YAQs95rQBg8
MF104 ep8 https://youtu.be/nWk5GoHSnuY
MF104 ep9 https://youtu.be/f4v6yC0sSTs

วิธีค้นหาข้อมูลพี่เมMathineehandmade สี่ช่องทาง ค้นหาอย่างไงก็เจอลองตามคลิปไปดูวิธีค้นหา แล้วคุณจะสนุกในการค้นหาข้อมูล  พี่เมรับรองค่ะ


ปลอกใส่นิ้วมือเพื่อถักโครเชต์
https://youtu.be/zAER3els988
https://youtu.be/KlNjwT8su-g

วิธีต่อไหมเมื่อไหมหมดให้เป็นปมเล็กสวยงาม
https://www.youtube.com/watch?v=8lhhfENJLAs


แนะนำ

ข้อมูลของเสื้อที่พี่เมพาถักทั้งหมดจะอยู่ที่อัลบั้ม ตามลิงค์ไปค่ะ
ลิงค์เพลย์ลีสต์ สอนถักเสื้อพี่เม

ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineehandmade 👇

ติดตามได้อีกช่องทาง👇
พี่เมแฟนเพจ Mathineehandmade👇 https://www.facebook.com/Mathineehandmade
เพื่อนที่เฟสส่วนตัวเต็มกดติดตามได้นะคะ❤❤

ไม่มีความคิดเห็น: