แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ plan14 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ plan14 แสดงบทความทั้งหมด

3/08/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกลายสี่เหลี่ยม ,plan14,คิวถัก20-2565

มีเจ้าภาพไหมแล้ว  K. Nalinnipha Raia
ไม่ซื้อชิ้นงานคืน  จะพาถักเป็นเสื้อตัวสั้นแขนสั้น
ไหมเส้น18 ใช้ 350 กรัม


รับไหมจากเจ้าภาพแล้ว   ไม่ซื้อคืนเมื่อถักสำเร็จ
พี่เมจะพาถักเป็นตัวสั้นแขนสั้น