แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สัปรดแยกสี่มุม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สัปรดแยกสี่มุม แสดงบทความทั้งหมด

4/06/2565

โครเชต์ สัปรดแยกสี่มุม

สัปรดถักอย่างไงก็สวย
ผังลายนี้เป็นอีกหนึ่งผังที่ได้งานออกมาสวยงาม
ลายทางแยกสี่มุม กลมกลืนกับลายตัวเสื้อ
จะถักอีกสักตัวค่ะ ใช้เส้น16 เนียบ