แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลายต่อดอกวงกลม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลายต่อดอกวงกลม แสดงบทความทั้งหมด

5/04/2565

ผังลาย โครเชต์ต่อดอกวงกลม, มากมาย, ผังลายต่อดอกวงกลม


ลายต่อดอกวงกลม วิธีสังเกตุ การเชื่อมต่อจะมีดอกเล็กเชื่อมต่อสี่ดอกใหญ่เข้าด้วยกันคือหนึ่งชุด

คำนวณขนาด เราต้องถักออกมาทั้งชุด คือดอกใหญ่ 4 ดอกเล็ก 1 เชื่อมต่อให้เรียบร้อย จะได้ขนาดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส  ต่อมุมเหมือนดอกสี่เหลี่ยมใหญ่
ขนาดดอก ขึ้นกับ ไหมที่ใช้ถัก เข ็ม
โครเชต์ และแรงมือ

ตอนถักเชื่อมต่อจะต่อดอกใหญ่ก่อน ดอกเล็กถักทีหลัง

สองผังด้านบนเป็นไอเดียการต่อดอกวงกลม

คอเสื้อ แขนเสื้อ ชายเสื้อ อย่าลืมถักดอกครึ่งวงกลม เพื่อปรับให้เป็นเส้นตรงเราจะเก็บขอบได้สวยงาม