แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ต่อดอก12กลีบ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ต่อดอก12กลีบ แสดงบทความทั้งหมด

9/01/2565

ต่อดอก12 กลีบ เชื่อมต่อเหมือนดอกหกเหลี่ยม,Cro0152, ผังลายโครเชต์พี่เม

ต่อดอก 12 กลีบ เชื่อมต่อเหมือนดอกหกเหลี่ยม
ไหมที่พี่เมใช้สาธิตการถัก เป็นซัมเมอร์เส้นขนาด 16  หัวเข็ม 1.25 mm.
ข้อมูลผังลายตามลิงค์นี้ไปที่เว็ปไซต์พี่เมค่ะ


ไหมที่พี่เมใช้สาธิตการถัก เป็นไหมซัมเมอร์เส้นขนาด 16 เข็มโครดชต์หัวเข็ม 1.25 mm.