แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ต่อดอกหกเหลี่ยมดอกใหญ่ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ต่อดอกหกเหลี่ยมดอกใหญ่ แสดงบทความทั้งหมด

6/15/2565

ต่อดอกหกเหลี่ยม ดอกโตโต


6/06/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอก ลายสัปรดหกเหลี่ยม ลายใหญ่. ถักดอกแรกออกมาก่อน ด้วยไหม และเข็มที่เราจะใช้ถักเพื่อใช้ในการคำนวณขนาดของรอบตัวเสื้อที่เราต้องการถัก

. การลด  หรือการเพิ่มจำนวนดอก และการประกอบ  
คุณกดตามลิงค์ไป จะพบข้อมูลที่พี่เมแชร์ไว้

ไหมและเข็มโครเชต์
คอตตอลเส้นขนาด 18 ปริมาณ 350 กรัม
หัวเข็ม 1.3 mm.

5/28/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกหกเหลี่ยม ลายใหญ่

 Cr. www.stranamam.ru

ดอกใหญ่รอบตัว หกดอก

ไหมคอตตอลเส้นขนาด 20  เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.5 mm. จะได้ขนาดดอกเท่าต้นแบบ 
ถ้าใหญ่ไปให้เราลดขนาดไหมและเข็มโครเชต์

4/29/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอกหกเหลี่ยม ดอกใหญ่ รูปร่างอวบเจ้าเนื้อใส่สวยค่ะ

เสื้อโครเชต์ต่อดอกหกเหลี่ยม ดอกใหญ่  เสร็จไว  ลายสวยมากนะ
เราจะต้องถักดอกแรกออกมาก่อนด้วยไหม และเข็มที่ใช้ถัก เราจะคำนวณขนาดเสื้อได้

แนะนำไหมที่ใช้ถัก
ไหมซัมเมอร์ซอฟท์ เส้นขนาด 16   เตรียมไหม  400 กรัม 
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1-1.2 mm.