แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คอจีน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ คอจีน แสดงบทความทั้งหมด

5/09/2565

เสื้อโครเชต์ต่อดอก คอจีน ติดกระดุม

เสื้อต่อดอกคอจีนติดกระดุม   ถักเป็นเสื้อตัวสั้น แขนสั้น
ลายที่ใช่ต่อเป็นตัวเสื้อ เราใช้ผังลายต่อดอกวงกลมลายสวยๆมาแทนได้ค่ะ
ต้นแบบเค้าใช้ดอกหกเหลี่ยม

ลายต่อดอกวงกลมพี่เมรวมไว้มากมาย
1. ผังลายต่อดอกวงกลม  ดูผังลาย ตามลิงค์ไปค่ะ
2. ผังลายต่อดอกวงกลม   ลิงค์นี้ก็สวยงาม
3. ผังลายต่อดอกวงกลม  ตามลิงค์ไปค่ะ

ไหมตอตตอลเส้นขนาด 18 ปริมาณ  400 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.