5/26/2567

MF164,เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม,Clip How to at my YouTube Mathineehandmade

MF164 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade


ทรงเหมือนสีม่วง เปลี่ยนลายแขนเสื้อ 
เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม  ตัวลาย Knit แขนเสื้อลายตามผัง


เสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพไหมและซื้อชิ้นงานคืนเมื่อถักแล้วเสร็จ 

คุณฐาปานีย์  ปัญจเรืองพงศ์
ราคาตัวละ 1800 บาท
MF164 ไหมคอตตอลเส้นขนาด 18 ใช้ 400 กรัม

ผังลายที่ใช้ถักแขนเสื้อ
แรงมือมาตรฐาน KB041  clip link

ขนาดที่จะถัก  หน่วยเป็นเซนติเมตร (วัดพอดีไม้ต้องเผื่อ)
เสื้อตัวนี้มีเจ้าภาพไหม คุณ ฐาปานีย์  ปัญจเรืองพงศ์
ซื้อคืนเมื่อถักสำเร็จแล้ว ราคาซื้อคืน 1800 บาท
ขนาดของเจ้าภาพไหม
รอบศีรษะ 52 cm.
รอบอก  90 cm.
รอบรักแร้  40 cm.
ความยาวตัวเสื้อ  52 cm.
แขนเสื้อยาวจากไหล่ 20 cm.

เตรียมไหมและอุปกรณ์
ไหม Pro.18 400 g.(เวลาถักสองเส้นคู่)
Knit 4.0 mm. ใช้ถักตัวเสื้อ
Knit 3.0 mm. ถักเก็บริม
เคเบิ้ล 40 cm. (ใช้เริ่มต้นป้อนห่วงที่คอเสื้อ)
เคเบิ้ล 80 cm. (ใช้ถักตัวเสื้อ)
เข็มทองสองหัว ..ใช้ป้อนห่วงเริ่มถัก

ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ ตามลิงค์เพื่อไปดูข้อมูลทั้งหมด
1. คลิปวีดีโอของ #MF164 (ดูคลิปครบถ้วน และทำความเข้าใจก่อนถักค่ะ) link 
2. ข้อมูลทั้งหมดของ #MF164 ที่เว็ปไซต์ (ผังลาย ลำดับการถัก ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง) 
link 
3. อัลบั้มคลิปรวม เสื้อนิตติ้งพี่เม link 
4. อัลบั้มคลิปรวม เสื้อนิตติ้งถักจากคอ link 
5. อัลบั้มคลิปรวม เสื้อพี่เม link

ลำดับการถักเสื้อ MF164 (สาธิตการถักเป็นคลิปที่ยูทูป คุณตามลิงค์ด้านล่างไปค่ะ)
1. คำนวณจากคอเสื้อ ถักลายตามผัง ถักขยายลายแยกสี่มุม Raglan line ใช้ Make one
2. คอเสื้อถักพลิกกลับไปมา แขนเสื้อถักตามผังลาย จนเชื่อมคอด้านหน้าแล้ว เปลี่ยนการถักขยายลายเป็นการถักแยกสี่มุมวนวงกลม จนได้จำนวนห่วงน้อยกว่ารอบอกประมาณ 10 cm.เพื่อเชื่อมต่อใต้รักแร้ให้ได้เท่ากับรอบอก
2. คำนวณขนาดตัวเสื้อที่จะถัก รอบอก x แรงมือแนวนอน หารสอง หาชิ้นหน้า ชิ้นหลัง และหาวงที่จะเพิ่มใต้รักแร้
3. เชื่อมต่อใต้รักแร้  พักแขนไว้ก่อน ถักตัวเสื้อ คำนวณความยาวที่จะถัก ถักขอบ เก็บริม
4. แขนเสื้อถักแขนสั้น  ตามผลังลาย ความยาวตามต้องการ คำนวณขนาดแขน ถักขอบ เก็บริม
5. ถักเก็บคอเสื้อ และเก็บห่วงคอเสื้อ
clip link ข้อมูลในคลิป สรุปภาพรวมเมื่อถักแล้วเสร็จ ไหมที่ใช้ถัก Pro18 สองเส้นคู่ ไม้นิตขนาด 4.0mm. รอบอกตัวเสื้อ 90 cm. ความยาวตัวเสื้อ 54 cm. น้ำหนักตัวเสื้อ 380 กรัม คลิปมีทั้งหมด 11 ep ❤

clip link
ข้อมูลในคลิป เก็บห่วงที่พักแขนไว้เข้าไม้นิต ถักลายแขนเสื้อ ความยาวตามต้องการ เปลี่ยนไม้นิตเป็นหัวขนาด 3.0 mm เพื่อถักลูกฟูกเล็ก 1x1 Knit back & Purl Front ความสูงตามชอบ พี่เมถัก 9 แถว ปลดห่วงด้วยเทคนิค Tubular Bind Iff ด้วยเข็มเย็บไหมพรม (ดูวิธีในคลิป) ❤
ข้อมูลในคลิป เก็บห่วงที่พักแขนไว้เข้าไม้นิต ถักลายแขนเสื้อ ความยาวตามต้องการ เปลี่ยนไม้นิตเป็นหัวขนาด 3.0 mm เพื่อถักลูกฟูกเล็ก 1x1 Knit back & Purl Front ความสูงตามชอบ พี่เมถัก 9 แถว ปลดห่วงด้วยเทคนิค Tubular Bind Iff ด้วยเข็มเย็บไหมพรม (ดูวิธีในคลิป) ❤
MF164 ep8 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade 
ข้อมูลในคลิป เปลี่ยนไม้นิตเป็นหัวขนาด 3.0 mm เพื่อถักลูกฟูกเล็ก 1x1 Knit back & Purl Front ความสูงตามชอบ พี่เมถัก 9 แถว ปลดห่วงด้วยเทคนิค Tubular Bind Iff ด้วยเข็มเย็บไหมพรม (ดูวิธีในคลิป) ❤
MF164 ep7 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade
clip link 
ข้อมูลในคลิป พักห่วงแขนเสื้อไว้ก่อนด้วยไหมต่างสี ถักเชื่อมต่อใต้รักแร้ และถักตัวเสื้อตามที่คำนวณไว้ ดูรายละเอียดในคลิป ❤
MF164 ep6 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade 
clip link 
ข้อมูลในคลิป ถักคอเสื้อวนวงกลมแยกสี่มุม ขยายลาย ตัวเสื้อหน้าหลังเป็นลาย Knit แขนเสื้อถักตามผังลาย เราจะเพิ่มห่วง Raglan line และ ลายแขนเสื้อ เว้นหนึ่งแถว จนได้ขนาดตามที่คำนวณไว้ ❤

MF164 ep5 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade 
clip link 
ข้อมูลในคลิป ถักคอเสื้อ จุดที่ 8-14 ❤
MF164 ep4 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade 
clip link ข้อมูลในคลิป ถักคอเสื้อ จุดที่ 1-7 ❤

MF164 ep3 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade 
clip link 
ข้อมูลในคลิป ป้อนห่วงดามในเคเบิ้ลเส้นสั้น 40 cm. ไม้นิต 4.00 ตามจำนวนที่คำนวณไว้ พี่เมป้อน 106 ห่วง ใส่ Marker ❤

MF164 ep2 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade
clip link 
ข้อมูลในคลิป คำนวณคอเสื้อ ❤
MF164 ep1 Knitting Topdown |เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสี่มุม @Mathineehandmade 
clip link 
ข้อมูลในคลิป แนะนำข้อมูลภาพรวมก่อนลงมือถัก ไหมที่ใช้ถัก Pro18 ถักสองเส้นคู่ เตรียมไหม 400 กรัม ไม้นิตใช้สองขนาด 4.00 mm. และ 3.0mm เคเบิลเส้นสั้น 40 cm. และเคเบิลเส้นยาว 80 cm. ขนาดที่ต้องการถักให้วัดหน่วยเป็นเซ็นติเมตร วัดพอดีไม่ต้องเผื่อ รอบหัว รอบอก แขนยาว เสื้อยาว รอบรักแร้ หาแรงมือมาตรฐาน ด้วยการป้อนห่วง 40 ห่วง ถักสูง 12 cm. เพื่อหาแรงมือแนวนอน และแรงมือแนวตั้ง ใช้ในการคำนวณ ดูคลิป KB041 clip link

ไม่มีความคิดเห็น: