แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MF138 แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ MF138 แสดงบทความทั้งหมด

3/08/2565

MF138 เสื้อโครเชต์ถักแยกชิ้น ล่างขึ้นบน |Crochet Summer Blusa @Mathineehandmade ​,plan4,คิว2-2565

MF138 เสื้อตัวนี้จะถักจากล่างขึ้นบน  
คำนวณจากรอบตัวส่วนที่กว้างที่สุด (อก , พุง , สะโพก) ส่วนไหนกว้างสุดใช้ส่วนนั้น
ลำดับการถัก

1. เริ่มด้วยการถัก DC ไม่มีโซ่ ดูช่วงจังหวะลายให้ดี ถักตัวเสื้อวนวงกลม  ขึ้นมาถึงกลางตัวเสื้อ
ถักลายคั่น และถักต่อจนได้ความสูง วัดตั้งแต่ชายเสื้อถักรักแร้

2. แบ่งงานเป็นชิ้นหน้า กับชิ้นหลัง 
ถักชิ้นหลัง ถักพลิกไปมา ลดรักแร้ แล้วเหลือไว้สองแถวเพื่อลดคอหลัง พักงานไว้ก่อน
ถักชิ้นหน้า แบ่งครึ่งงานและเว้นคอด้านหน้า เพื่อถักสาบเสื้อ  ถักทีละด้าน พลิกไปมา  ลดคอหน้า พักงานไว้  แล้วถักอีกด้านให้ได้เท่ากับด้านแรก

3. ลดคอหลังสองแถว ให้ได้จำนวนลายเท่ากับไหล่ด้านหน้าทั้งสองข้าง   เชื่อมต่อด้วยการเย็บติดชิ้นหลังเข้ากับชิ้นหน้า

4. ถักสาบเสื้อ  เสื้อผู้หญิง ขวาทับซ้าย  เราถักสาบซ้ายก่อนแถวจะมากกว่าสาบหน้าเพื่อใช้ติดกระดุม
สาบด้านขวา เราจะถักรังดุม ปรับได้ตามขนาดของกระดุมที่เราเลือกใช้  พี่เมจะถัก 4 รังดุม  และรังดุมที่ 5 จะอยู่ที่คอเสื้อ

5. ถักคอเสื้อตรงขึ้นมาเป็นคอจีน  ความสูงตามชอบ  เมื่อได้ความสูงตามชอบแล้ว อย่าลืมรังดุมที่ 5  เย็บกระดุมติดกับสาบด้านซ้าย   รังดุมจะอยู่สาบขวา  สาบจะทับกัน  เสื้อตัวนี้คอเสื้อใส่ได้สองแบบ  แบบคอจีนติดกระดุมที่คอ  และปลดกระดุมจะเป็นเสื้อคอปก

6. แขนเสื้อ ถักชิ้นส่วนออกมา 4 ชิ้นส่วน ผังลายเดียวกัน

7. ประกอบแขนเสื้อ ถักลายเชื่อมกลาง   ประกอบกับตัวเสื้อด้วยการเย็บติด

8. ถักขอบแขน  และเก็บริมแขนเสื้อ

9. เก็บริมชายเสื้อ

รายละเอียดเป็นคลิปวีดีโอเรียงลำดับแต่ละ ep 

เจ้าภาพไหม น้องนะโม
ไหมเส้น 18 เตรียมไหม 450-500 กรัม  ไหมส่งมาไม่พอพี่เมเปลี่ยนไหมเป็นคอตตอลเส้นขนาด 18
ราคาซื้อคืนเมื่อชิ้นงานถักสำเร็จรวมค่าส่ง  1,300 บาท (คุณ Dolly Crochet จองค่ะ)

ไหมใช้ถัก คอตตอลเส้นขนาด 18 เตรียมไหม 500 กรัม  เข็มโครเชต์ หัวเข็ม 1.3 mm.
ขนาดถักหลักเป็น cm. วัดขนาดพอดีไม่ต้องเผื่อ
รอบอก 100
ความยาวตัวเสื้อ 55
รอบรักแร้ 40
ความยาวแขนเสื้อ 37


ติดตามวิธีถักได้ที่ยูทูปพี่เมค่ะ   ที่ช่อง Mathineehandmade 

ไหมเจ้าภาพส่งมาไม่พอ เค้าส่งมา 400 กรัม เสื้อตัวนี้ทรงนี้ ประมาณ 500 กรัม
พี่เมเปลี่ยนเป็นไหม
คอตตอลไม่ตีเกลียว 4 เส้น
ขนาดเส้นประมาณ 18
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.2 mm.

ขนาดที่จะถัก
รอบตัว 100 cm 
ยาว 55 cm.
รักแร้ 40 cm.
แขนยาวเลยศอก 37 cm.

ลำดับการถัก
1.ลองถักลายด้วยไหมและเข็มโครเชต์ กว้าง 12 cm. สูง 10 cm.เพื่อใช้ในการคำนวณ

2.ถักจากล่างขึ้นบน วนวงกลม ตอนเริ่มต้องระวังแถวแรก ตึงเกินไปใส่ไม่สบาย หย่อนไปเสื้อจะย้วย

3.ถักสูงขึ้มาถึงรักแร้  แบ่งหน้า แบ่งหลัง  ถักลดแขน และถักลดคอหลัง

4.ด้านหน้า ลดแขน  และตรงกลาวจะเว้นไว้ถักสาบ

5.เชื่อมต่อ ชิ้นหน้า ชิ้นหลัง  ถักสาบคอหน้า แนวรังดุม

6.ถักแขนเสื้อ แยกต่างหาก สองชิ้น

7.เย็บประกอบแขนเข้ากับเสื้อ

8.ถักเก็บริม เก็บเศษ ติดกระดุมแนะนำข้อมูลภาพรวมของเสื้อ  และวิธีดูข้อมูลที่เว็ปไซต์พี่เม https://www.mathineehandmade.com
อธิบายผังลาย ลำดับการถัก
อุปกรณ์ทีใช้ถัก  พี่เมใช้ไปคอตตอลไม่่ตีเกลียว เส้น 18 เตรียมไหมไว้ 500 กรัม
เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.2 mm.
ข้อมูลก่อนที่จะลงมือถัก เราจะต้องวัดขนาดที่ต้องการถัก จากส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย
อก พุง สะโพก ส่วนไหนมากสุดใช้ส่วนนั้นในการคำนวณ พี่เมจะถัก รอบตัว 100 cm.
เริ่มงานแบบ DC ไม่มีโซ่ จำนวน 312 DC
วิธีคำนวณให้เราถัก DC ยาวออกมาเท่ารอบตัว แล้วบวก 10 cm. เพราะลายที่เราถักจะทำให้จุดเริ่มต้นหด
ถ้าเราไม่เผื่อเมื่อถักเป็นตัวเสื้อจะไม่ได้เท่าขนาดที่ต้องการ
และไหมคอตตอลต้องเผื่อหดตัวนะคะ
ก่อนที่จะเชื่อมต่อเป็นวงกลม จำนวนรวมต้องหารด้วย 8 ลงตัว  และความยาวก่อนที่จะวนวงกลมจะต้องเผื่อ 10 cm. เมื่อเราถักลายจะพอดีไม่หด
พี่เมเริ่ม 312 DC ไม่มีโซ่
ถักลายตัวเสื้อวนวงกลม สูง 17 cm.

ผังลายที่ใช้ถักคั้นกลางตัวเสื้อ และแขนเสื้อ เป็นลายนี้ค่ะ
วิธีถักดูคลิป MF138 ep3

MF138 ep3 เสื้อโครเชต์ถักแยกชิ้น ล่างขึ้นบน |Crochet Summer Blusa @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป MF138 ep3 ถักลายคาดกลางตัวเสื้อ ผังลายที่พาถักนี้ ใช้แต่งเสื้อสามจุด กลางตัวเสื้อ แขน และคอเสื้อ ก่อนที่จะลงมือถักคาดกลางเสื้อ นับจำนวนหลักให้ดี จำนวนลายหลักถ้าหารสามลายจะลงตัวพอดี ถักตามผังลาย พี่เมพาถักในคลิปค่ะ

ผังลายที่ใช้ถักลดรักแร้คอหลัง

ลดรักแร้ผังนี้จะใช้ลดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
ข้อมูลที่ต้องมี
1. รักแร้,รอบต้นแขนของคุณกี่ cm.
พี่เมถัก รักแร้,รอบต้นแขน รวมกันหน้าหลัง 40 cm. (หน้า 20+หลัง 20 cm.)
2. วัดขนาดจากลายที่ถักตัวเสื้อ
แรงมือแต่ละคนไม่เท่ากัน
พี่เมถัก 20 cm. = 38 แถว
3. แบ่งครึ่งชิ้นงาน
พี่เมถัก 78 ลาย หารสอง
แบ่งชิ้นหน้า 39  ชิ้นหลัง 39 ลาย
4. ลดรักแร้ 8 แถว
5. ลดคอหลัง 2 แถว
6. หลังจากลดรักแร้ 8 แถว
ถักขึ้นไป 28 แถว ลดคอหลัง

7. ลดคอหลังตามผัง และพักงานไว้

ต่อจากคลิป MF138 ep3  หลังจากได้ความยาวตามต้องการแล้ว
แบ่งครึ่งชิ้นงาน  พักด้านหน้าไว้ก่อน  เราจะถักด้านหลัง
ลดรักแร้ตามผังลายจำนวน 8 แถว เป็นการถักพลิกกลังไปมา ลดเหมือนกันแต่กลับด้าน
หลังจากลดรักแร้ครบทุกแถวแล้ว ถักตรงขึ้นไป 26 แถว
คลิปต่อไป เราจะลดคอหลัง และถักด้านหน้้า

MF138 ep5
หลังจากที่เราถักลดรักแร้ ชิ้นงานด้านหลัง และถักสูงขึ้นมาตามความต้องการแล้ว
เราจะพักงานคอด้านหลังไว้ก่อน

ถักลดคอด้านหน้า  โดยที่จะต้องเว้นตรงกลางคอไว้ถักลายสาบเสื้อ  เสื้อตัวนี้จะติดกระดุมหน้า


ลดด้านขวา ต่อไหมเข้าใต้รักแร้ ถักพลิกไปมา  หลังจากลดรักแร้แล้ว ถักตรงขึ้นไป 21 แถว ลดคอหน้าตามผังลายทั้งหมด 7 แถว  วิธีลดคอจะลดเหมือนการถักลดรักแร้ 
เมื่อถักครบเราจะได้จำนวนแถวเท่ากับด้านหลัง

เราจะถักทีละข้าง ด้วยการถักพลิกกลับไปมา ด้านที่เว้นถักตรงขึ้นมา
อย่าลืมว่าต้องลดรักแร้ให้เท่ากับชิ้นด้านหลัง


ลดด้านซ้าย ต่อไหมตรงกลาง ลายถักเริ่มจากตรงกลาง ถักเหมือนด้านขวา พลิกกลับไปมา แต่กลับด้านกัน ลดรักแร้แล้ว ถักตรงขึ้นไปลดคอหน้า ตามผัง 7 แถวเช่นกันกับด้านหน้า

ความสูงของด้านหน้าเท่ากับด้านหลัง และต้องเว้นลดคอหน้า
หลังจากลดคอหน้าแล้ว เราจะได้หัวไหล่
ให้ถักด้านหน้าอีกด้านที่เว้นไว้  ถักเหมือนกันแต่กลับด้าน

เมื่อถักชิ้นหน้าเสร็จแล้ว เราจะได้หลังของหัวไหล่  ย้อนกลับไปลดคอด้านหลัง
และเชื่อมต่อตัวเสื้อ  ด้านหน้า เข้ากับด้านหลังตรงหัวไหล่

ข้อมูลในคลิป  
แบ่งชิ้นหน้าออกเป็นสองส่วน  ซ้าย และขวา  ตรงกลางเว้นไว้ 7 ลาย หรือมากกว่าเพื่อใช้ถักสาบเสื้อ
     ด้านขวามือ เริ่มตรงรักแร้  เว้นตัว V หนึ่งตัว ต่อไหมถักลดรักแร้  เราจะถักพลิกกลับไปมา ลดรักแร้ทั้งหมดจำนวน 8 แถว แล้วถักตรงขึ้นไปคำนวณจากชิ้นหลัง  และลบออกด้วยคอด้านหน้า 7 แถว  ลดรักแร้แล้ว เราจะถักตรงขึ้นไป 21 ลาย  แล้วลดคอหน้า 6 แถว แถวที่ 7 ถักตรงขึ้นไปพักงานไว้ก่อน่
     ด้านซ้ายมือ ต่อไหมตรงที่เราเว้นสาบหน้า  นับจำนวนหลักจะต้องเท่ากับด้านขวามือ ถึงจะถักลดรักแร้
ลดรักแร้ 8 แถว  ถักตรงขึ้นไป 21 ลาย ลดคอหน้า 6 แถว วิธีลดเหมือนกับด้านขวามือ แต่กลับด้านกัน
     เมื่อลดแล้ว ไหล่สองข้างจะเหลือหลักเท่ากันเพื่อเป็นแนวในการลดคอด้านหลัง


ถักลดคอด้านหลัง  ให้ยึดแนวหัวไหล่ เท่ากับชิ้นงานด้านหน้า
เชื่อมต่อชิ้นหน้า เข้ากับชิ้นงานด้านหลัง

ตามผังลายนี้ หัวไหล่อาจไม่เท่ากับผังลาย ทั้งนี้ ขึ้นกับไหล่ด้านหน้า


ถักสาบเสื้อ  สาบขวาจะถักทับสาบซ้าย  รังดุมจะอยู่ที่สาบขวา  สาบซ้ายไว้ติดรังดุม

ถักสาบซ้ายก่อน   เวลาถักจะถักตามแนวผังลาย  จำนวนของลายอาจไม่เท่าต้นแบบ ขึ้นกับชิ้นงานที่เราถัก

สาบขวา ถักเหมือนกันแต่กลับด้าน  และจะต้องทำรังดุมลายที่เราจะใช่ถักสาบเสื้อ เป็นลายเดียวกับที่เราถักกลางเสื้อ คลิป MF138 ep3

ข้อมูลในคลิป  
ถักลดคอหลังให้ไหล่เท่าชิ้นหน้า  เย็บติดด้วยเข็มปักครอสติช
ถักสาบหน้า  เวลาถักให้ถักด้านซ้ายก่อน และต้องเกิน 1 แถว
ถักสาบหน้าขวา และทำรังดุมด้านขวา


MF138 ep7 เสื้อโครเชต์ถักแยกชิ้น ล่างขึ้นบน |Crochet Summer Blusa @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป https://youtu.be/JIFj7Hxn0Lg ถักคอเสื้อ ความสูงตามชอบ เราจะถักตรงขึ้นมา ทรงของคอเสื้อเป็นคอจีน ได้ความสูงเพียงพอแล้ว อย่าลืมทำรังดุม กระดุมเม็ดสุดท้ายจะอยู่ตรงคอเสื้อ เสื้อตัวนี้พี่เมติดกระดุม 5 เม็ด

ผังลายและไอเดียการถักแขนเสื้อ


ช่วงตั้งแต่ปลายแหลม ถึงด้านบน จำนวนแถวจะเท่ากับแขนเสื้อที่เราถัก


แขนเสื้อพี่เมจะถัก 37 cm. วัดจากหัวไหล่ลงไป
ความกว้างของแขนเสื้อก่อนที่เราจะถักขอบ ด้านล่างสุด 22 cm.
(ความสูง และความกว้าง คุณปรับได้ตามต้องการ)

วัดขนาดจากชิ้นงานตัวเสื้อ วัดลายตัว V    พี่เมคำนวณจากลายตัวเสื้อที่เราถัก และลำดับการถักตามนี้ค่ะ
1. แขนเสื้อยาว 37 cm.   ลบออก 5 (เป็นขอบแขน)  จะถักแขนเสื้อที่มีลายตรงกลางตามผัง ความสูง  32 cm.  เทียบกับลายตัวเสื้อได้   55 ลาย

2.ความกว้างของแขนเสื้อ ก่อนที่จะถักเก็บขอบ  22 cm. เทียบกับลายตัวเสื้อได้ 20 ลาย
ลายกลางตามผังที่เห็น กว้าง 4 cm.
จากความกว้าง 22 cm. - 4 cm. =  18 cm.    หารสองเพื่อแบ่งครึ่ง ได้ข้างละ 9 cm.
ถักแขนกว้าง  ฝั่งซ้าย  8 ลาย  +  ลายกลาง 1 ลาย + ฝั่งขวา 8 ลาย
ที่เราคำนวณนี้ใช้ตอนเริ่มต้นถัก
และแขนจะถักเพิ่มขนาดออก ตามผังลาย.

3. วัดความสูงของแขนเสื้อ จากหัวไหล่ถึงรักแร้ 
วนรอบรักแร้เราต้องการ 40 cm.
ความสูงของแขนเสื้อ จากหัวไหล่ถึงรักแร้  20 cm.
จากความสูงของแขนเสื้อที่ลบออก 5 cm. แล้ว  32 - 20 cm.  =  12 cm.
4. เริ่มต้นถักจากข้อ 2  ถักสูงขึ้นมา 12 cm. = 21 ลาย
แล้วถักเพิ่มขนาด ความสูง 20 cm.  = 36 ลาย
การถักเพิ่มตามผังลาย  (ความสูงปรับได้ตามต้องการ)
ถักด้านขวาก่อน  จนถักหัวไหล่   
ถักลายกลางติดกับด้านขวา
ถักด้านซ้าย แยกต่างหาก ความสูงเท่าด้านขวาแต่กลับด้านกัน
เย็บด้านซ้าย ติดกับด้านขวา5. เย็บประกอบเข้ากับตัวเสื้อ

6. ขอบแขนถักวนวงกลม

MF138 ep9  ประกอบแขนเสื้อ  และเย็บติดกับตัวเสื้อ
ลายที่ใช้ถักตรงกลางเพื่อเชื่อมต่อแขนเสื้อสองชิ้นเข้าด้วยกัน

MF138 ep9 เสื้อโครเชต์ถักแยกชิ้น ล่างขึ้นบน |Crochet Summer Blusa @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป ประกอบแขนเสื้อ หนึ่งแขนจะใช้สองชิ้น ถักสองแขนให้เหมือนกันMF138 ep10 เสื้อโครเชต์ถักแยกชิ้น ล่างขึ้นบน |Crochet Summer Blusa @Mathineehandmade ​ ข้อมูลในคลิป ประกอบแขนเสื้อ เข้ากับตัวเสื้อ และเก็บริมแขน ริมคอเสื้อ ริมชายเสื้อ
เสื้อตัวนี้จาก Plan4,คิวถัก2-2565 รายละเอียดในลิงค์ค่ะ

คลิปที่สาธิตการถักจะมีทั้งหมดตั้งแต่ MF138 ep1 ถึง MF138 ep11
ไหมที่ใช้ถัก คอตตอลไม่ตีเกลียวเส้นขนาด 18  เข็มโครเชต์หัวเข็ม 1.3 mm.
ถ้าเราใช้ไหมคอตตอลถัก เราจะต้องเผื่อหดนะคะ
ขนาดของเสื้อ MF138 เมื่อถักแล้วเสร็จ  หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
รอบอกตัวเสื้อ  95
รอบรักแร้ตัวเสื้อ  40
แขนเสื้อยาว  35
ตัวเสื้อยาว 56
น้ำหนักของตัวเสื้อ (ไหมที่ใช้ในการถักท้งหมด )  350 กรัม
ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้