แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เสื้อต่อดอกพี่เม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เสื้อต่อดอกพี่เม แสดงบทความทั้งหมด

4/17/2563

MF106 Mathineehandmade

MF106 Mathineehandmade @YouTube

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสลับสี ลายดอกไม้โซ่ 12 กลีบ กำจัดเศษไหมที่เรามีได้เสื้อสวยค่ะไหมเศษอะไรบ้างที่เราจะถัก  ไหมอะไรก็ถักได้ค่ะที่เรามีเหลือจากที่เราถักชิ้นงาน ที่เราสะสมไว้ แนะนำ
ไหมเส้น 16 ถักสองเส้นคู่

ไหมเส้น 18 ถักสองเส้นคู่
ไหมเส้น 20 , 20 อ้วนถักเส้นเดียว
เข็มโครเชต์ใช้ 1.6-2 มิลแล้วแต่เราถนัดมือ
หลายสีสวยงามกว่าสีเดียวค่ะ  
ผังลายนี้ได้จากต้นแบบที่ Pinterest  ดูแล้วได้ไอเดียต่อยอด เวลาถักถ้าไหมเราเส้นใหญ่  โซ่ยาวได้ แต่ถ้าไหมเราเล็กถักโซ่ยาวช่องว่าจะมากนะ  ต้นแบบใช้ไหมเส้น 16 ถักสองเส้นคู่ เข็มหัว 1.6 มิล ใช้โซ่ 9 พอละไม่อยากให้ช่องว่างกว้างมาก  ถ้าใครชอบช่องว่างใหญ่ๆเพิ่มขนาดโซ่ที่กลีบนะคะ
MF106 ep1 แนะนำอุปกรณ์  ถักดอกแรก คำนวณ

กำจัดเศษไหมที่เรามี แปลงเป็นเสื้อต่อดอกสลับสี ผสมหลายๆสีใส่รับลมร้อนค่ะ ข้อมูลใน ep1 แนะนำอุปกรณ์และไหมที่ต้นแบบใช้ | ถักดอกแรกเพื่อใช้ในการคำนวณรอบตัว ดอกแรกขนาดขึ้นกับไหม เข็ม แรงมือที่เราถัก
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep1

ต้นแบบได้ 4 cm ดอกแรกเท่านั้นที่เราจะถักออกมาเป็นดอกสำเร็จจำนวน 12 กลีบ เวลาเราคำนวณให้วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้รอบตัวที่เราต้องการถักตั้งหารด้วยขนาดที่เราได้

ต้นแบบ 100 หาร 4 ปัดเป็นเลขคู่ ถักรอบตัว 26 ดอก |เสื้อตัวนี้เราจะถักดอกต่อไปเรื่อยๆจนเป็นตัวเสื้อ ต่อดอกแล้วเก็บเศษไหมไปในตัว| แนะนำถักเกสรไว้ก่อนแล้วค่อยถักดอกจะไวกว่า เกสรต้นแบบใช้ไหมเส้นขนาด 20 อ้วนถัก สีเลือกตามชอบ

คำนวณรอบตัวเสื้อที่เราต้องการใส่ เช่นต้นแบบต้องการ 100 cm
ขนาดดอกที่เราถักได้คือ 4 cm
หาจำนวนดอกรอบตัว 100 หาร 4 ปัดเป็นจำนวนเต็ม รอบตัวที่ต้องถักคือ 26 ดอก
คำนวณจำนวนดอกทั้งหมดที่เราต้องถัก และเราต้องการจะถักเกสรไว้ก่อน จากรอบตัวเสื้อ 26 ดอก (ที่เราคำนวณได้แล้ว)
ความสูงของเสื้อที่เราต้องการถัก เช่นต้องการ 55 cm 55 หาร 4 ปัดเป็นจำนวนเต็ม ได้ 14 แถว จำนวนเกสรใช้ 14 คูณ 26 = 364 จำนวนเกสรและจำนวนดอกที่เราต้องถักทั้งหมด 364
แนะนำ ให้ถักเกสรไว้ก่อน เก็บเศษให้เรียบร้อยจะถักได้ไวกว่าการที่เราถักเกสรและถักดอกไปพร้อมกัน
เสื้อตัวนี้ เราจะถักดอกแล้วต่อเป็นตัวเสื้อ หลังจากต่อเสร็จทุกดอกเราจะเก็บเศษไปในตัว ดังนั้นคำนวณให้ดีก่อนเริ่มถัก ขนาด และจำนวนปรับได้ตามหุ่นของคนใส่ จำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดดอกที่เราถักได้ และหุ่นของเราเองค่ะ


MF106 ep2 ต่อดอกแถวที่ 1

ต่อดอกแถวที่1 ต้นแบบขนาดดอก 4 cm ต่อรอบตัวที่ต้องการ 100 cm จำนวนทั้งหมด 26 ดอก (ขนาดดอก จำนวนดอกที่ต่อ ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงานที่เราถักออกมา และขนาดรอบตัวส่วนกว้างที่สุดของร่างกายเรานะคะ) ดอกที่หนึ่งจะเป็นดอกที่ถักสำเร็จเก็บเศษเรียบร้อย 12 กลีบ (วิธีถักดูคลิป MF106 ep1) ดอกที่สองเราจะต่อเข้าดอกที่หนึ่ง สองด้าน ด้านละสองกลีบ เราจะถักดอกไว้ที่มือเราแปดกลีบ แล้วถักต่อสี่กลีบ เวลาต่อให้หันหลังชนกัน ดูด้านให้ถูก โซ่ที่ใช้ ถักโซ่ 4 ดึงผ่านชิ้นงานที่ต่อเป็นโซ่ 5 และถักอีก 4 โซ่ รวมกันเป็นโซ่ 9 ต่อดอกที่2 ถึงดอกที่ 25 จะต่อสามด้าน ใช้จำนวนกลีบ 6 กลีบ เราถักในมือเรา 6 กลีบ และถักต่อสามด้าน ด้านละสองกลีบ ต่อดอกที่ 26 จะต่อทั้งหมดสี่ด้านเพื่อปิดงานเป็นชิ้นวงกลม เราจะถักดอกในมือไว้ 4 กลีบ แล้วต่อวนจนครบทั้งสี่ด้าน
เสื้อต่อดอกตัดไหม ดอกโซ่12 กลีบสลับสี กำจัดเศษไหมตัวนี้ วิธีต่อดอกเราจะต่อและเก็บเศษให้เรียบร้อยไปเลยค่ะ เพราะดอกที่ใช้มีจำนวนมากถ้าเราเก็บทีหลังเราจะไม่อยากเก็บและจะเบื่อหน่ายในการเก็บเศษ วิธีช่วยคือถักไปเก็บเศษไป เห็นชิ้นงานสวยจะได้มีแรงนะ และควรถักเกสรไว้ก่อนจะทำให้เราถักได้ไวขึ้น


MF106 ep3 ต่อดอกแถวที่ 2
การต่อแถวที่สองนี้จะเป็นเทคนิคที่เราใช้ในการต่อเป็นเสื้อทั้งตัว การถักเข้ามุมจะใช้ทีละสองกลีบ ถ้าเราดูมุมที่จะถักออกเราจะถักต่อดอกได้สบาย
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep3


ต่อดอกแถวที่สอง ดอกที่ 1 ต่อสองมุมใช้สี่กลีบ ต่อทีละสองกลีบ ถักชิ้นงานในมือที่จะเอาไปต่อ แปดกลีบแล้วใช้กลีบที่ 9-12 ต่อ
ต่อดอกแถวที่สอง ดอกที่ 2 จนถึงดอกที่ 25 ต่อสามมุมใช้หกกลีบ ต่อทีละสองกลีบ ถักชิ้นงานในมือหกกลีบ แล้วใช้กลีบที่ 7-12 ต่อ

ต่อดอกแถวที่สอง ดอกสุดท้าย ของต้นแบบเป็นดอกที่ 26 ต่อเพื่อเชื่อมให้ชิ้นงานเป็นวงกลมปิดงานแถวที่สอง ต่อสี่มุมใช้แปกกลีบ ต่อทีละสองกลีบ ถักชิ้นงานในมือ สี่กลีบ แล้วใช้กลีบที่ 5-12 ต่อเพื่อปิดงาน
หลังจากที่เราต่อแถวที่สองได้แล้วให้เราต่อจนได้ความยาวของตัวเสื้อ จากที่เราคำนวณความยาวตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่ลงมาคำนวณคร่าวๆจาก 55 cm หาร 4 ปัดเป็นจำนวนเต็ม จำนวนแถวทั้งหมดที่จะถักคือ 14 แถว

คำนวณด้านเดียวแผ่นด้านหน้า จาก 14 แถวลาย ให้คำนวณความกว้างแขนเสื้อจากไหล่ลงมา ต้นแบบต้องการ 20 cmหาร 4 จะได้ 5 แถว (รอบแขนเมื่อถักเสร็จจะได้ 20 คูณสอง = 40 cm ความกว้างของแขนเสื้อ ความยาวตัวเสื้อ ความกว้างตัวเสื้อเราปรับเข้ารูปร่างของเราเองนะคะ


ให้เราถักต่อดอกเป็นตัวเสื้อตามจำนวนที่เราคำนวณได้ ต้นแบบจะถัก 9 แถว ถ้าต้องการให้เป็นเสื้อทรงตรงต่อด้วยขนาดดอก 4 cm ยาวลงไป ถ้าต้องการให้ชายเสื้อบานออกรับสะโพกสองแถวสุดท้ายให้เราเพิ่มขนาดดอกด้วยการเพิ่มขนาดโซ่ แถวที่8 จากดอกโซ่9 เพิ่มเป็นโซ่10 และจากดอกโซ่10 เพิ่มเป็น 11 (ดูคลิป MF106 ep4 ค่ะพี่เมมีอธิบาย ถักและต่อให้ชม)
MF106 ep4 ต่อดอกขยาย สะโพกต่อดอกแถวที่แปด และแถวที่เก้า ขยายลาย
เดิมดอก 12 กลีบที่เราถักต่อดอกมาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นโซ่ 9 เวลาเชื่อมต่อใช้โซ่ 4 ดึงผ่านเป็นโซ่ 5 และถักอีก 4 รวมเป็นโซ่ 9 ถ้าเราจะถักให้เสื้อเป็นทรงตรงลงมาตั้งแต่หน้าอก เราก็ไม่ต้องขยายดอกค่ะ งานจะเป็นทรงสอบลงมายาวตามต้องการ ถ้าเราต้องการให้ชายเสื้อรับกับสะโพก ปกติรูปร่างผู้หญิงจะมีสะโพกผายออก ในคลิปนี้ MF106 ep4 เราจะถักขยายดอก แถวที่ 8 จะขยายครึ่งเดียว ครึ่งที่ต่อกับแถว 7 ถักโซ่9 และกลีบที่จะต่อกับแถว 8 และแถว 9 ใช้โซ่ 11

การขยายโซ่ต้องเป็นเลขคี่ เพื่อเวลาเชื่อมต่อลายโซ่จะลงตัว เช่นขยายเป็น 11, 13, 15 ,19 การขยายโซ่จะทำให้มีช่องว่างระหว่างดอกเพิ่มขึ้น ดอกใหญ่ขึ้น งานจะขยายอออก แถวที่ 9 เป็นแถวที่เราใช้โซ่ 11 ทั้งดอก เวลาต่อปกติ ถ้าเราต้องการขยายเพิ่มให้ทำเหมือนแถวที่ 8 และ9 คู่กัน (ดูคลิปค่ะจะเข้าใจยิ่งขึ้น)
MF106 ep5 ต่อดอกหน้าอก 4 แถว


ต่อดอกช่วงหน้าอกแขนและคอเสื้อ พี่เมจะนับเป็นแถวใหม่นะคะ เริ่มด้วยการแบ่งงานออกเป็นสองส่วนเท่ากัน ในคลิปนี้สาธิตการถักแถวที่ 1ถึงแถวที่ 4 ชิ้นด้านหน้า ลักษณะของชิ้นงานจะมีดอกเกินออกมาทั้งสองข้างอย่างละสี่แถว เป็นหน้าอกและแขนเสื้อ วิธีต่อดอกเริ่มด้วยการต่อเหมือนถักปกติก่อน แล้วต่อดอกที่เกินออกมาทั้งซ้ายและขวาทีหลัง จะได้ไม่งง ทั้งสี่แถว เช่นแถวที่หนึ่งจากเดิม 13 ดอก เพิ่มเป็น 14 ดอก เราจะถัก 12 ดอกปกติก่อนแล้วต่อดอกที่ 13 ขวามือ ดอกที่ 14 ซ้ายมือ แถวที่หนึ่ง 14 ดอก แถวที่สอง 15 ดอก แถวที่สาม 16 ดอก แถวที่สี่ 17 ดอก


ลักษณะชิ้นงานจะแหลมออกมาทั้งสองข้าง ซ้ายและขวาเป็นหน้าอกและแขนเสื้อ


สลับสีตามชอบค่ะMF106 ep6 ต่อดอกสี่แถวด้านหลัง เชื่อมรักแร้

ถักแผ่นหลังแถวที่1 จำนวน 14 ดอกเหมือนแผ่นหน้า งานจะประกบเท่ากันพอดี  ทั้งสองข้างเราจะเพิ่มใต้รักแร้ข้างละ 1 ดอก  การต่อดอกจะแตกต่างจากการต่อปกติ  ดูคลิปวีดีโอประกอบจะเข้าใจ
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep6

หลังจากต่อใต้รักแร้ที่แถว 1 ของแผ่นหลังแล้ว เราจะถักอีกสามแถว คือแถว 2 จำนวน 15 ดอก
แถว 3  จำนวน 16 ดอก
แถว 4  จำนวน 17 ดอก

เมื่อถักครบงานจะเหมือนกับแผ่นหน้า และมีชิ้นงานปิดตรงใต้รักแร้MF106 ep7  แยกคอหน้า

ในคลิปมีการแก้ไขการต่อดอกที่ 17 ของชิ้้นหน้าและชิ้นหลัง ต้องเชื่อมต่อกันตรงมุมแขนหัวไหล่นะ

แยกถักชิ้นหน้า ใส่ Marker เพื่อให้รู้ตำแหน่งดอกที่อยู่ตรงกลาง  ต้นแบบมี 17 ดอก เราจะใส่ Marker ตัวที่ 9 และแบ่งเป็นด้านขวา 8 ด้านซ้าย 8   ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep7

ดอกที่มีการเปลี่ยนวิธีถักคือดอกตัดมุม  ลักษณะดอกขวาและซ้ายเหมือนกันแต่ต่อดอกกลับด้านกัน
MF106 ep8 ต่อชิ้นหลังกับชิ้นหน้า แถวที่หนึ่ง

ชิ้นหลังที่จะต้องถักเก็บงานจะมีทั้งหมดสามแถว  แถวที่หนึ่งก่อนที่เราจะเก็บเชื่อมต่อ  หน้า 17 ดอก จะต้องเชื่อมต่อกับหลัง 17 ดอก ที่ซ้ายสุดและขวาสุดตรงริมแขน


ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep8 
จากดอกที่อยู่ขวามือสุดเราจะต่อดอกที่สองก่อน เมื่อต่อแล้วเราจะปิดดอกแรกทั้งหมดต่อ 6 มุม เราจะไม่งง หลังจากต่อขวาสุดแล้ว  ให้ต่อวิธีเดียวกันด้านซ้ายมือแต่งานจะต่อกลับด้านกัน


หลังจากต่อขวาสุด และซ้ายสุดแล้ว ดอกตรงกลางเราจะต่อยาวเป็นเส้นตรงเพื่อปิดงานแถวที่หนึ่ง  จุดที่ต้องระวังคือสองดอกขวาสุดและซ้ายมือสุดMF106 ep9 ต่อไหล่และคอหลัง แถวที่สองและสาม

แผ่นหลังก่อนที่เราจะถักเชื่อมต่อจะมีอยู่สามแถว MF106 ep8 เราถักแถวที่หนึ่ง  MF106 ep9 เราถักแถวที่สองและแถวที่สามจนปิดงานครบจบเป็นตัวเสื้อ  
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep9


ตามภาพนี้เป็นชิ้นงานที่เราต่อแถวที่หนึ่งด้านหลังแล้ว  เวลาเราเชื่อมต่อให้เชื่อมต่อจากด้านปลายแขนเข้าหาคอเสื้อ


ให้เราต่อดอกที่อยู่ด้านในก่อน แล้วเราจะเป็นดอกที่ต้องต่อปิดวงแลมทั้งหกกลีบ ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆจนถึงริมคอเสื้อ เศษไหมเราจะยังไม่เก็บเศษเผื่อไว้เมื่อมีการแก้ไขเราจะได้ไม่มีปัญหาในการรื้อ


เมื่อต่อแถวที่สองจากริมแขนเข้ามาแล้ว  ตรงกลางคอหลังจะเป็นดอกตัดมุม  ให้ระวังดอกตัดมุมขวามือและซ้ายมือ


หลังจากที่เราถักต่อแต่ละชุด ให้วางงานลงแนวระนาบตามภาพ จะทำให้เราเห็นจุดที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายกว่าการยกงานขึ้นมา


ต่อแต่ละดอกแล้ววางงาน ค่อยๆตรวจสอบ ผิดรื้อต่อใหม่ค่ะ


ตามภาพจะเห็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อได้ชัดเจน


ให้ระวังจุดเชื่อมต่อ และดอกตัดมุมนะคะ


หลังจากที่เราต่อชิ้นหลังประกบกับชิ้นหน้า  เว้นคอหลังเรียบร้อยหมดแล้ว  มั่นใจว่าถูกต้องไม่มีการแก้ไข  ขั้นตอนต่อไปเก็บซ่อนเศษไหมได้เลย  ใช้เข็มปักครอสติชเก็บงานจะเรียบเนียนสวยกว่าการใช้เข็มโครเชต์เก็บนะ


MF106 ep10  ถักเก็บริมคอเสื้อ

เสื้อตัวนี้หลังจากที่เราต่อดอกเป็นตัวเสื้อแล้ว คอก่อนที่เราจะถักเก็บริมไม่ลึกมาก   การเก็บริมคอเสื้อเพื่อให้คอเรียบร้อยน่าใส่ด้วยลายเล็กๆสองแถว 
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep10


คอเสื้อเราจะเก็บด้วยลายเล็กๆเพื่อให้คอเรียบร้อย


ถักลายคอเสื้อลายนี้หมุนงาน และประคองไหมในมือให้ดีค่ะ เราจะได้ลายโค้งงอน้อยๆน่ารักไม่ซ้ำใคร


สีสดใสเข้าไว้ กำจัดเศษไปได้เยอะเลย


ดอกของลายเสื้อ MF106 ตอนที่เราต่อสำเร็จเป็นตัวถ้าเราดูงานแล้วเหมือนจะไม่ยาว เหมือนจะไม่ดีด เพราะโซ่มันงอเข้า  ตามดูคลิปสุดท้ายค่ะ  MF106 ep11 รีดแล้ว แจ่มว้าวแน่นอน


MF106 ep11 คลิปสุดท้ายของเสื้อตัวนี้ค่ะ

เสื้อตัวนี้มีคลิปทั้งหมด 11 epค่ะ  สรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้
ต้นแบบได้เสื้อยาว 60 cm  เสื้อเมื่อรีดแล้วรอบตัว 105 cm ก่อนที่เราจะรีดกลีบจะงองุ้มเมื่อรีดแล้วกลีบจะบานออก


ถ้าคุณถามเราว่า ยากที่สุดของเสื้อตัวนี้อยู่ตรงไหน
ตอบค่ะ  ความอึด  เพราะต้องใช้ดอกทั้งหมด 390 ดอก เราต้องถักเกสรไว้ก่อน เกสรเป็นสวนสำคัญสุดในการถัก และเป็นที่ซ่อนของเศษไหม  จุดที่ต้องระวังคือแยกคอแผ่นหน้า  และแผ่นหลังสามแถวสุดท้ายตรงบ่าและคอ ดูคลิปให้เข้าใจก่อนลงมือถักนะคะ

ถ้าคุณถามเราว่า เสื้อตัวนี้ถักขายราคาเท่าไหร่
การกำหนดราคาไม่แน่นอนค่ะ ยิ่งถ้าเป็นงานฝีมือด้วยแล้ว ฝีมือเรา ความน่าเชื่อถือของเรา ความปราณีตของเราเป็นตัวบวกราคาได้  ถึงเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อกำจัดเศษไหม  แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครๆจะถักได้นะคะ หากจะถักขาย  ราคาไม่ควรดูถูกฝีมือตัวเองค่ะ


อยากถักบ้างแต่กลัวไม่เสร็จ  การถักเสื้อจะเสร็จหรือไม่ ความกลัวไม่ได้ทำให้เสื้อเสร็จนะคะ  ไม่ต้องกลัว ดูคลิปที่พี่เมทำให้ดู ค่อยๆดู คลิปไวไปกดหยุด ดูไม่ทันกดย้อน  ดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือค่ะ


เสื้อตัวนี้ ลายไม่ยาก มือใหม่ถักได้มั้ย  พี่เมตอบเต็มปากได้ค่ะ  มือใหม่หัดถัก มือเก่าจะถัก ทำได้ทั้งหมด  ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอึดนะคะ


อยากถักบ้าง แต่ไม่สลับสีแบบพี่เมได้มั้ย  ทั้งหมดอยู่ที่การลงมือลองถักค่ะ คุณดัดแปลงได้ งานฝีมือพี่เมทำให้ดูเพื่อเป็นไอเดีย แล้วแต่เราไปปรับใช้  สีเดียวก็ถักได้ลองดูนะ


อยากถักบ้างแต่กลัวไม่สวยเหมือนพี่เมถัก  ตอนที่พี่เมเริ่มถัก ก็ไม่ได้คิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นดอกไม้บานสะใจแบบนี้  คิดอย่างเดียวมีเศษไหมอยู่เอามาใช้ให้หมด  ยิ่งหลายสียิ่งดี  ถักเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่า  อ้าว ..... เกสรเรามีสีเดียวเหรอนี่  ถ้าเกสรสลับสีด้วยนะ  แจ่มกระจ่างเลย ลองดูนะคะ


อยากถักบ้าง เป็นเสื้อตัวสั้นท่าทางจะน่ารักดี   ลองถักดูค่ะจะตัวสั้นตัวยาวถักได้ด้วยมือเรา  ไอเดีย ไม่เท่าไอดูค่ะ


ถักต่อเป็นเดรสได้มั้ย  ถ้าต้องการให้ลงมาเป็นเดรส ดอกจะต้องเพิ่มความยาวโซ่ตรงสะโพกนะคะ ไม่งั้นมันจะตรงๆทื่อๆ


รูปสุดท้ายนี้ แฟนเพจขอมาอยากเห็นด้านหลังด้วย  จัดไปค่ะ เสื้อตัวนี้รับรองสวยทั้งหน้าและหลัง พี่เมวางดอกกระจายค่ะ จัดไปตามที่เราชอบ ชอบสีไหนก็จับวาง  คอหลังจะสูงกว่าคอหน้านะ  เสื้อเป็นแขนในตัว  ใส่สบายๆรับลมร้อน  ใส่เล่นน้ำปี๋ใหม่เมืองนะจ้าปขนาดจ้าว


พบกันใหม่เสื้อตัวต่อไปนะคะ

พี่เมค่ะ  เมธินี  Mathineehandmade

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

แนะนำ

ข้อมูลของเสื้อที่พี่เมพาถักทั้งหมดจะอยู่ที่อัลบั้ม ตามลิงค์ไปค่ะ
ลิงค์เพลย์ลีสต์ สอนถักเสื้อพี่เม


ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineehandmade 👇

www.youtube.com/user/mayneemay

ติดตามได้อีกช่องทาง👇

พี่เมแฟนเพจ Mathineehandmade👇 https://www.facebook.com/Mathineehandmade

Facebook 👇 https://www.facebook.com/handmademademaynee

เพื่อนที่เฟสส่วนตัวเต็มกดติดตามได้นะคะ❤❤

4/04/2563

MF105 Mathineehandmade

MF105 @Mathineehandmade YouTube

เสื้อโครเชต์ลายหกเหลี่ยมตัวนี้ ต้นแบบพี่เมสาธิตการถักด้วยการถักดอกไว้ก่อนตามจำนวนที่เราคำนวณไว้  ดอกจะมีอยู่สองขนาดคือดอกหกเหลี่ยม และดอกห้าเหลี่ยม  ต้นแบบจะถักเป็นเสื้อแขนสั้นตัวสั้น หากคุณต้องการถักเป็นแขนยาวการต่อดอกจะเหมือนกันกับแขนสั้น  เพียงแค่เพิ่มจำนวนลงไปให้ได้ขนาดตามแขนยาว   สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอทีละขั้นตอนให้คุณสามารถถักตามได้  คลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะดูคลิปแล้วถักตามได้ตามที่สาธิต


แนะนำการดูคลิปวีดีโอที่พี่เมสาธิตให้ทัน   ถ้าคลิปไวไปคุณกดหยุด  ตรงไหนคุณดูไม่ทันกดย้อน  ดูคลิปให้ครบถ้วน  ทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือถัก   คุณจะสามารถถักตามได้แน่นอนค่ะ  และที่สำคัญที่สุดสำหรับงานฝีมือ   ไหมที่คุณใช้ถัก   เข็มโครเชต์ที่คุณใช้  และแรงมือของคุณเอง มีผลกับชิ้นงาน  งานฝีมือขึ้นอยู่กับการฝึกฝน  คุณก็ทำได้ค่ะ  ไม่ยากเกินความพยายาม


ผังลายที่ใช้ถักเสื้อ MF105

ผังลายนี้เป็นผังหกเหลี่ยม ลายสวยหวาน ต้นแบบพี่เมจะถักตามผังลายนี้  แปลงจากแขนยาวเป็นเสื้อแขนสั้น  หากคุณต้องการถักเป็นเสื้อแขนยาวก็ต่อดอกเพิ่มได้เลย  ผังลายต้นแบบนี้ได้มากจาก Pinterest  สาธิตการถัก  การอธิบาย การประกอบทั้งหมดจะยึดจากผังต้นแบบนี้เป็นหลักในการสาธิตการถัก


เตรียมอุปกรณ์และข้อมูลถักที่พี่เมใช้ถัก MF105

อุปกรณ์ที่เตรียมนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้นแบบพี่เมจะใช้ถัก  หากไหม และเข็มคุณเปลี่ยน จะมีผลกับขนาดของดอก  เสื้อตัวนี้ขนาดของดอกจะมีผลต่อการคำนวณขนาดของตัวเสื้อ  

ต้นแบบ จะถักเป็นเสื้อตัวสั้น แขนสั้น
รอบอก 100 cm (วัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย วัดแบบพอดีไม่เผื่อ)
ความยาว ปรับได้ตามชอบ
ไหม   คอตตอลตีเกลียวเส้นขนาด 18  เตรียมไว้ 300 กรัม
เข็มโครเชต์ หัวเข็ม  1.5 มิลแนะนำการเพิ่มขนาด

หากต้องการให้เสื้อตัวใหญ่ขึ้นมีสองวิธี
1. เพิ่มจำนวนดอกจากผังการต่อดอกต้นแบบ  ผลที่ได้คือ  การเข้าดอกตรงคอ และแขนจะเปลี่ยนไป ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่หัดถัก คุณจะคำนวณไม่ลงตัวค่ะ  หากต้องการถัก แนะนำการเพิ่มเป็นเลขคู่ เพิ่มด้านหน้าต้องเพิ่มด้านหลังด้วย
2. เพิ่มด้วยการเปลี่ยนขนาดเส้นไหมที่ถัก  และเปลี่ยนเข็ม  ผลที่ได้คือขนาดของดอกจะเพิ่มขึ้น  วิธีนี้ไม่ยุ่งยาก แต่ไม่เหมาะสำหรับการเพิ่มขนาดที่มากกว่ารอบอก 120 cm  ถ้าคุณรอบตัวใหญ่มาก แนะนำให้เพิ่มวิธีที่ 1

สาธิตการถักเป็นคลิปวีดีโอค่ะ

MF105 ep1  แนะนำข้อมูล

MF105 ep1 | เสื้อโครเชต์ต่อดอก ลายหกเหลี่ยม |เสื้อต่อดอกพี่เม| Mathineehandmade คลิป MF105 ep1 นี้ : พี่เมแนะนำเวป www.mathineehandmade.com เป็นเวปที่พี่เมเก็บข้อมูลของเสื้อที่ใช้ถัก เป็นผังลาย ลำดับการถัก การอธิบาย ภาพนิ่ง และมีลิงค์ยูทูปเพื่อให้เราสามารถตามดูข้อมูลได้สะดวก | แนะนำผังลายต้นแบบที่ใช้ถักเสื้อ MF105 คร่าวๆ รายละเอียดตามต่อในคลิปถัดไปจนกว่าเสื้อจะแล้วเสร็จค่ะ | เตรียมไหม เตรียมอุปกรณ์ เตรียมข้อมูลส่วนตัวที่เราจะใช้ถักเสื้อ | ลองหาข้อมูลเวปค่ะ

เมื่อดูข้อมูลคลิป MF105 ep1 จบ สิ่งที่คุณจะได้รับคือ คุณสามารถค้นหาข้อมูลของเวปที่พี่เมเก็บไว้ได้ค่ะ
ที่ www.mathineehandmade.comMF105 ep2  ถักดอกหกเหลี่ยม


สาธิตการถักดอกหกเหลี่ยมตั้งแต่แถวแรกจนแล้วเสร็จ | อธิบายการคำนวณตัวเสื้อ | นับจำนวนดอกจากผังตัวเสื้อเพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องถักทั้งหมดกี่ดอก | การถักต่อดอกที่พี่เมจะพาถักสำหรับเสื้อตัวนี้  เราจะถักดอกไว้ก่อนแล้วต่อเป็นตัวเสื้อทีหลัง | ดอกแรกเป็นดอกที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นดอกที่เราต้องใช้ในการคำนวณ  การเพิ่มขนาดมีอธิบายในคลิปค่ะ

ไหมเปลี่ยน  เข็มเปลี่ยน มีผลกับขนาดของดอก  และขนาดของดอกมีผลกับการคำนวณขนาดรอบตัวเสื้อ หากคุณต้องการเพิ่มขนาดดอก  ให้เปลี่ยนขนาดไหม และขนาดเข็ม จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่จะทำให้ชิ้นงานคุณหนาและหนัก | ถ้าต้องการเพิ่มดอกที่รอบตัว เพิ่มด้านหน้าต้องเพิ่มด้านหลัง แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปจากผังต้นแบบคือ การลดคอเสื้อจะเปลี่ยนไปจากแบบ

การเพิ่มขนาดดอกโดยการใช้ไหมและเข็มเท่าต้นแบบอีกวิธีคือการเพิ่มจำนวนโซ่ และเพิ่มความยาวของลายถัก เช่นลายถักต้นแบบขยายเป็น พ2ค  คุณสามารถเพิ่มเป็น  พ3ค ลายจะยาวขึ้น ถ้าเพิ่มขนาดลายควรเพิ่มขนาดโซ่คู่กัน  แถวริมสุดด้านนอกที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ  โซ่ควรเป็นเลขคี่ไหมเส้นเล็กกว่าถักได้มั้ย  ถักได้ค่ะแต่ขนาดจะเล็กลง รอบตัวคุณจะได้หรือเปล่าลองคำนวณดูนะ  เส้นใหญ่กว่าถักได้มั้ย  ถักได้ค่ะ แต่ขนาดดอกจะใหญ่กว่าต้นแบบที่ทำให้ดู  งานจะหนาและหนักขึ้น  ต้นแบบถักสาธิตรอบตัวส่วนกว้างสุดวัดไว้ 100 cm ไม่เผื่อหลวม  ดอกที่ถักออกมานี้กว้าง  12.50 cm คูณ 8  ได้ขนาดรอบตัว 100 cm ก่อนรีด  หลังจากที่เรารีดแล้วลายนี้เป็นโซ่จะยืดได้อีก 3-5 cm  ขึ้นกับโซ่และแรงมือในการถัก  และการรีด

เมื่อดูคลิปที่สอง  MF105 ep2 จบ สิ่งที่คุณต้องทำต่อคือ
1. ถักดอกหกเหลี่ยมหนึ่งดอกเต็ม เพื่อคำนวณขนาด

2. เมื่อคำนวณขนาดได้แล้ว  ถักดอกเต็มไว้ตามจำนวนที่คำนวณไว้


MF105 ep3 ถักดอกห้าเหลี่ยม, ดอกตัดมุม, ดอก3/4


สาธิตการถักดอกห้าเหลี่ยม , ดอกตัดมุม , ดอก 3/4 ตั้งแต่แถวแรกจนถึงแถวสุดท้าย ดอกห้าเหลี่ยมนี้เราจะไม่ถักจนจบ เพราะเราจะใช้ในการเข้าคอ เข้ามุม และตัดมุมชายเสื้อ เราจะถักถึงแค่การเริ่มต้นกลีบแรกแล้วตัดไหมได้เลย ถักดอกเก็บไว้ตามจำนวนที่คุณคำนวณ | วิธีคำนวณดอกย้อนกลับไปดูคลิป MF105 ep2 นะคะ
ดูคลิปวีดีโอ MF105 ep3

จำนวนที่ถักไว้ 13 ดอกค่ะ  ถักดอกให้ครบก่อนแล้วเราจะมาต่อเป็นตัวเสื้อกัน
MF105 ep4 ต่อดอกแถวแรกหนึ่งด้าน หน้า 4หลัง4

ต่อดอกแถวแรก เป็นการต่อด้านเดียว ดอกที่หนึ่งจะเป็นดอกที่เราถักสำเร็จหกเหลี่ยมยังไม่ตัดไหม ใส่ Markerไว้ที่ดอกที่หนึ่งเพื่อให้เรารู้จุดที่เริ่มต้น ดอกที่สองต่อกับดอกที่หนึ่งหนึ่งด้าน จุดที่ต่อดูรายละเอียดในคลิปค่ะสาธิตการถักให้ดูสามารถทำตามได้ | ดอกที่สามถึงดอกที่เจ็ดต่อด้านเดียว งานจะออกมาเป็นเส้นยาว การต่อเหมือนดอกที่สองต่อกับดอกที่หนึ่ง | ดอกที่แปดเป็นดอกที่ต่อสองด้าน ลักษณะดอกก่อนที่จะเอาไปต่อจะมีอยู่มุมเดียว ใช้มุมที่สองและมุมที่สามต่อกับดอกที่เจ็ด และมุมที่ห้ากับหกต่อกับดอกที่หนึ่ง งานจะออกมาวนวงกลม เมื่อพับครึ่งจะได้ชิ้นงานออกมาเป็นหน้าสี่ หลังสี่ ไหมยังไม่ต้องตัดเพราะถ้าคุณตัด เวลามีการแก้ไขเราจะหาไม่เจอ การเก็บเศษไหมให้เก็บเมื่อการต่อเป็นตัวสำเร็จแล้ว

ถ้าคุณปรับขนาดเพิ่มดอกต้องเป็นเลขคู่ เพิ่มเข้าไปทีละสองดอกเช่นหน้าห้าหลังห้า ตอนที่ลดคอจะต้องมีการเพิ่มดอกคอนะคะ

การลดขนาดแนะนำให้เปลี่ยนเส้นไหมง่ายที่สุดจะได้ขนาดดอกที่เล็กลง ขนาดดอกมีผลกับรอบตัวเสื้อ
และแถวที่หนึ่งนี้เป็นตัวกำหนดว่ารอบตัวเสื้อเราจะใส่ได้หรือไม่ ต่อดอกเป็นวงกลมแล้วลองวัดดูก่อนที่จะไปต่อนะคะ หรือจะลองสวมกับส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายว่าเราใส่ได้หรือไม่ ลายนี้เมื่อถักสำเร็จแล้วและรีดจะยืดอีก 3-5 cm ขึ้นอยู่กับแรงมือและโซ่ที่เราถัก


MF105 ep5  ต่อดอกแถวที่สอง ต่อสองด้าน สามด้าน และสี่ด้าน

ต่อดอกแถวที่สอง ต่อสองด้าน  สามด้าน และสี่ด้าน

ดอกที่หนึ่งจะต่อสองด้าน ใช้สามกลีบในการต่อเข้ามุมดอกให้ถูกแล้วเราจะต่อได้ลงตัว นับจำนวนกลีบที่จะใช้ต่อเป็นหลัก วางเข้ามุมตรวจก่อนต่อค่ะ ถ้าต่อสองด้าน  กลีบดอกที่อยู่ในมือจะมีสี่กลีบดอกที่สอง ถึงดอกที่เจ็ด จะต่อสามด้าน จำนวนกลีบที่ใช้ต่อสี่กลับ  ตรวจดอกในมือต้องมีสองกลีบ แล้วใช้กลีบที่สามถักต่อเข้ามุมวนไปจนครบหกกลีบ ดอกที่แปด ต่อสี่ด้าน เป็นดอกที่ปิดการต่อดอกแถวที่สอง จำนวนกลีบที่ใช้คือห้ากลีบ  ดอกในมือต้องมีหนึ่งกลีบ แล้วใช้กลีบที่สองถักต่อวนไปจะลงตัวครบหกกลีบพอดีดูคลิปวีดีโอ MF105 ep5

หลังจากต่อครบแปดดอกแล้วลักษณะงานเราจะได้ออกมาสองแถว  ให้เราถักแถวที่สามต่ออีกหนึ่งแถว คลิปต่อไปเราจะเริ่มต่อตรงหน้าอกค่ะ


ผังการประกอบเป็นตัวเสื้อ  ใช้ผังนี้และดูคลิปค่ะ ในคลิปจะมีอธิบายการต่อดอกเริ่มตั้งแต่คลิป  MF105 ep5 จนต่อครบตัวเสื้อ


MF105 ep6  ต่อดอกแถวที่สี่ หน้าและหลัง


ต่อดอกแถวที่สี่ (แถวที่สามต่อเหมือนแถวที่สอง ดูคลิปรหัส MF105 ep5 นะคะ) แถวที่สี่ต่อดอกตัดมุมก่อนตรงกลาง ต่อสองมุมใช้สามกลีบ ดอกที่เราถักจะต้องมีหนึ่งกลีบที่ไม่ต่อ  ดอกที่สอง และดอกที่สามต่อด้วยดอกหกเหลี่ยมต่อเหมือนกันเข้ามุมสลับด้านกัน  วิธีต่อเข้ามุมสามด้านใช้สี่กลีบ   ชิ้นงานจะต้องมีสองกลีบที่ยังไม่ต่อ  ดอกที่สี่ และดอกที่ห้าต่อเหมือนกันเข้ามุมสลับด้านกัน  ใช้ดอกหกเหลี่ยมต่อ  เมื่อเราต่อชิ้นหน้าได้พักงานไว้ก่อน

การบ้านต่อชิ้นหลังเหมือนชิ้นหน้า  แตกต่างตรงที่ชิ้นหลังทั้งห้าดอกใช้หกเหลี่ยมนะคะ


วิธีต่อดอกค่อยๆต่อ  ก่อนเข้ามุมให้เราดูว่ามุมที่เราจะถักใช้กี่กลีบ หกเหลี่ยมจะต่อง่ายกว่าดอกตัดมุม   การต่อดอกตัดมุมคุณต้องดูก่อนว่าเมื่อต่อเข้าไปแล้วมุมของดอกตัดมุมจะใช้ต่อกับดอกอื่นอีกหรือไม่  และด้านของตัดมุมต้องหันไปทางไหน  ดูดีดีก่อนต่อค่ะMF105 ep7 ต่อดอก คอ ไหล่ แขนเสื้อ

ต่อให้ดูทั้งหมดสี่แบบค่ะ  ใต้รักแร้  คอเสื้อ  หัวไหล่ และปลายแขน


ต่อดอกรักแร้ ใต้แขนทั้งสองข้าง | ถ้าเป็นแขนยาว ให้ใช้ดอกหกเหลี่ยมต่อเพื่อให้เป็นฐานสำหรับการต่อดอกด้วยหกเหลี่ยมเป็นแขนยาว  ถ้าเป็นแขนสั้นใช้ดอกตัดมุม  ด้านตัดมุมจะอยู่ปลายแขนเสื้อต่อดอกคอเสื้อหน้าให้ติดกับคอหลัง | ทั้งสองข้างใช้ดอกห้าเหลี่ยมต่อ  หันด้านตัดมุมเข้าหาคอเรา  ดูมุมให้ดีก่อนที่จะเชื่อมต่อต่อดอกเชื่อมหัวไหล่ ทั้งสองข้าง | ใช้ดอกหกเหลี่ยมต่อเพื่อเชื่อมชิ้นหน้ากับชิ้นหลัง เข้ามุมให้ถูกเราจะต่อได้ ต้องดูที่ชิ้นงานก่อนว่าต้องใช้ดอกกี่มุม กี่กลับ  ทั้งสองข้างต่อเหมือนกันแต่กลับด้านกัน


เข้ามุมให้ถูก ตรวจสอบก่อนว่ามุมที่เราจะต่อใช้กี่กลีบ ใช้กี่มุมต่อดอกปลายแขนเสื้อ | ทั้งสองข้างต่อเหมือนกันแต่กลับด้านเข้ามุมเหมือนกัน  ใช้ดอกตัดมุมต่อเพื่อปิดแขนเสื้อให้แขนตรงไม่แหลม 


MF105 ep8 เก็บริมชายเสื้อด้วยดอกตัดมุม

ต่อดอกตัดมุมที่ชายเสื้อ เพื่อปรับให้ชายเสื้อตรง  ก่อนที่เราจะเก็บชายเสื้อให้แน่ใจก่อนนะว่า ความยาวเราได้ตามต้องการแล้ว  หากต้องการเพิ่มความยาวถักต่อลงไปอีกค่ะ  หลังจากปรับชายเสื้อแล้ว เราจะเก็บเศษไหมทั้งหมด เพื่อคลิปต่อไป  เราจะเก็บระบายริมค่ะ


ให้แน่ใจความยาวของตัวเสื้อก่อนนะคะ ถึงจะเก็บเป็นเส้นตรง  วิธีการต่อตัดมุมที่ชายเสื้อนี้  ถ้าคุณถักเป็นแขนยาว ก็ใช้วิธีเดียวกันแถวสุดท้ายของการต่อดอกปรับให้เป็นเส้นตรงด้วยการใช้ดอกตัดมุมต่อเพื่อเก็บงาน

MF105 ep9  เก็บริมแขน และชายเสื้อ

ถักเก็บริมแขนเสื้อ  และริมชายเสื้อ  ลายที่ใช้ถักเป็นลายเดียวกัน ดัดแปลงมาจากการถักลายไอรีชโครเชต์  วิธีถักลายนี้เราต้องประคองไหมให้ดีนิ้วกลางข้างขวาจะเป็นตัวช่วยประคองไหม หมุนสวย  ลายจะสวย  ลองฝึกดู  ลายนี้สวยหวานค่ะ
ดูคลิปวีดีโอ MF105 ep9
MF105 ep10 ถักเก็บคอเสื้อ

ถักเก็บคอเสื้อ คอเสื้อเราจะถักให้คอสอบขึ้นด้วยการใช้วิธีลดโซ่ ผสมกับการถักลาย พ2ค รวบสองหลัก หากคุณต้องการให้คอกว้างไม่ต้องทำหลายแถว เราสามารถปรับได้ตามต้องการ แถวก่อนสุดท้ายจะเปลี่ยนลายจาก พ2ค เป็นการถักพ1ค ก่อนที่เราจะเก็บริมด้วยลายเดียวกับแขนเสื้อ และชายเสื้อ แต่ย่อส่วนลง ทำให้ได้ลายริมโค้งเล็กๆน่ารักค่ะ ดูคลิปวีดีโอ MF105 ep10


คอกว้าง เราถักปรับให้คอแคบเข้าได้ และแก้ไขได้ง่ายกว่าคอแคบ  ลักษณะคอเสื้อจะค่อยๆสอบเข้าเพื่อให้คอใส่สบายไม่เสียทรงMF105 ep11 เสื้อตัวนี้มีทั้งหมด 11 ep ค่ะ

เสื้อตัวนี้ MF105 มีคลิปทั้งหมด 11 ep ค่ะ พี่เมสาธิตการถักเรียงลำดับตาม ep ดูคลิปให้ครบถ้วนทำความเข้าใจก่อนลงมือถัก คุณถักได้ค่ะไม่ยากเลย สรุปภาพเสื้อตัวนี้พี่เมใช้ไหมเส้น 18 หัวเข็ม 1.4,1.5 มิล ใช้ไหมไป 220 กรัม ไม่เปลืองไหมเพราะลายเป็นลายโปร่ง งานออกมาสวยพลิ้ว ไม่หนัก ความยาวตัวเสื้อ 60 cm รอบแขน 40 cm รอบอกที่ใส่ได้ 100-105 cm


เสื้อตัวนี้สวยโปร่ง พลิ้ว หวาน ไม่หนักค่ะแนะนำไหมเส้น 18 ถักนะคะงานออกมาสวยไม่เบามาก  ถ้าเป็นเส้น 16 งานจะเล็กไป และถ้าเป็นเส้น 20 หรือ 20 อ้วนงานจะหนักค่ะหากต้องการตัวใหญ่กว่านี้  รบกวนดูคลิปวีดีโอนะคะ พี่เมมีบอก มีแนะนำไว้ทั้งหมดในคลิปค่ะ

ขอให้คุณมีความสุขและสนุกกับงานฝีมือ  คุณก็สามารถถักเป็นเสื้อได้ไม่ยากเลย  ขึ้นอยู่กับการตั้งใจจริง ลองถักสักครั้งแล้วคุณจะรักมือตัวเอง ที่สามารถสร้างสรรค์งานสวยงามได้ด้วยมือเรายินดีแบ่งปันงานฝีมือค่ะ
พี่เม เมธินี Mathineehandmade

เริ่มลงคลิปที่1  MF105 ep1 วันที่ 29/03/2563
ปิดคลิปสุดท้าย MF105 ep11 วันที่โพสต์คลิป  12/04/2563


++++++++++++++++++++

แนะนำ

ข้อมูลของเสื้อที่พี่เมพาถักทั้งหมดจะอยู่ที่อัลบั้ม ตามลิงค์ไปค่ะ
ลิงค์เพลย์ลีสต์ สอนถักเสื้อพี่เม


ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineehandmade 👇

www.youtube.com/user/mayneemay

ติดตามได้อีกช่องทาง👇
พี่เมแฟนเพจ Mathineehandmade👇 https://www.facebook.com/Mathineehandmade

Facebook 👇 https://www.facebook.com/handmademademaynee
เพื่อนที่เฟสส่วนตัวเต็มกดติดตามได้นะคะ❤❤

บทความที่ได้รับความนิยม เวลาทั้งหมด

คลังบทความของบล็อก