แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เสื้อต่อดอกพี่เม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เสื้อต่อดอกพี่เม แสดงบทความทั้งหมด

4/17/2563

MF106 Mathineehandmade

MF106 Mathineehandmade @YouTube

เสื้อโครเชต์ต่อดอกสลับสี ลายดอกไม้โซ่ 12 กลีบ กำจัดเศษไหมที่เรามีได้เสื้อสวยค่ะไหมเศษอะไรบ้างที่เราจะถัก  ไหมอะไรก็ถักได้ค่ะที่เรามีเหลือจากที่เราถักชิ้นงาน ที่เราสะสมไว้ แนะนำ
ไหมเส้น 16 ถักสองเส้นคู่

ไหมเส้น 18 ถักสองเส้นคู่
ไหมเส้น 20 , 20 อ้วนถักเส้นเดียว
เข็มโครเชต์ใช้ 1.6-2 มิลแล้วแต่เราถนัดมือ
หลายสีสวยงามกว่าสีเดียวค่ะ  
ผังลายนี้ได้จากต้นแบบที่ Pinterest  ดูแล้วได้ไอเดียต่อยอด เวลาถักถ้าไหมเราเส้นใหญ่  โซ่ยาวได้ แต่ถ้าไหมเราเล็กถักโซ่ยาวช่องว่าจะมากนะ  ต้นแบบใช้ไหมเส้น 16 ถักสองเส้นคู่ เข็มหัว 1.6 มิล ใช้โซ่ 9 พอละไม่อยากให้ช่องว่างกว้างมาก  ถ้าใครชอบช่องว่างใหญ่ๆเพิ่มขนาดโซ่ที่กลีบนะคะ
MF106 ep1 แนะนำอุปกรณ์  ถักดอกแรก คำนวณ

กำจัดเศษไหมที่เรามี แปลงเป็นเสื้อต่อดอกสลับสี ผสมหลายๆสีใส่รับลมร้อนค่ะ ข้อมูลใน ep1 แนะนำอุปกรณ์และไหมที่ต้นแบบใช้ | ถักดอกแรกเพื่อใช้ในการคำนวณรอบตัว ดอกแรกขนาดขึ้นกับไหม เข็ม แรงมือที่เราถัก
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep1

ต้นแบบได้ 4 cm ดอกแรกเท่านั้นที่เราจะถักออกมาเป็นดอกสำเร็จจำนวน 12 กลีบ เวลาเราคำนวณให้วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้รอบตัวที่เราต้องการถักตั้งหารด้วยขนาดที่เราได้

ต้นแบบ 100 หาร 4 ปัดเป็นเลขคู่ ถักรอบตัว 26 ดอก |เสื้อตัวนี้เราจะถักดอกต่อไปเรื่อยๆจนเป็นตัวเสื้อ ต่อดอกแล้วเก็บเศษไหมไปในตัว| แนะนำถักเกสรไว้ก่อนแล้วค่อยถักดอกจะไวกว่า เกสรต้นแบบใช้ไหมเส้นขนาด 20 อ้วนถัก สีเลือกตามชอบ

คำนวณรอบตัวเสื้อที่เราต้องการใส่ เช่นต้นแบบต้องการ 100 cm
ขนาดดอกที่เราถักได้คือ 4 cm
หาจำนวนดอกรอบตัว 100 หาร 4 ปัดเป็นจำนวนเต็ม รอบตัวที่ต้องถักคือ 26 ดอก
คำนวณจำนวนดอกทั้งหมดที่เราต้องถัก และเราต้องการจะถักเกสรไว้ก่อน จากรอบตัวเสื้อ 26 ดอก (ที่เราคำนวณได้แล้ว)
ความสูงของเสื้อที่เราต้องการถัก เช่นต้องการ 55 cm 55 หาร 4 ปัดเป็นจำนวนเต็ม ได้ 14 แถว จำนวนเกสรใช้ 14 คูณ 26 = 364 จำนวนเกสรและจำนวนดอกที่เราต้องถักทั้งหมด 364
แนะนำ ให้ถักเกสรไว้ก่อน เก็บเศษให้เรียบร้อยจะถักได้ไวกว่าการที่เราถักเกสรและถักดอกไปพร้อมกัน
เสื้อตัวนี้ เราจะถักดอกแล้วต่อเป็นตัวเสื้อ หลังจากต่อเสร็จทุกดอกเราจะเก็บเศษไปในตัว ดังนั้นคำนวณให้ดีก่อนเริ่มถัก ขนาด และจำนวนปรับได้ตามหุ่นของคนใส่ จำนวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดดอกที่เราถักได้ และหุ่นของเราเองค่ะ


MF106 ep2 ต่อดอกแถวที่ 1

ต่อดอกแถวที่1 ต้นแบบขนาดดอก 4 cm ต่อรอบตัวที่ต้องการ 100 cm จำนวนทั้งหมด 26 ดอก (ขนาดดอก จำนวนดอกที่ต่อ ขึ้นอยู่กับขนาดชิ้นงานที่เราถักออกมา และขนาดรอบตัวส่วนกว้างที่สุดของร่างกายเรานะคะ) ดอกที่หนึ่งจะเป็นดอกที่ถักสำเร็จเก็บเศษเรียบร้อย 12 กลีบ (วิธีถักดูคลิป MF106 ep1) ดอกที่สองเราจะต่อเข้าดอกที่หนึ่ง สองด้าน ด้านละสองกลีบ เราจะถักดอกไว้ที่มือเราแปดกลีบ แล้วถักต่อสี่กลีบ เวลาต่อให้หันหลังชนกัน ดูด้านให้ถูก โซ่ที่ใช้ ถักโซ่ 4 ดึงผ่านชิ้นงานที่ต่อเป็นโซ่ 5 และถักอีก 4 โซ่ รวมกันเป็นโซ่ 9 ต่อดอกที่2 ถึงดอกที่ 25 จะต่อสามด้าน ใช้จำนวนกลีบ 6 กลีบ เราถักในมือเรา 6 กลีบ และถักต่อสามด้าน ด้านละสองกลีบ ต่อดอกที่ 26 จะต่อทั้งหมดสี่ด้านเพื่อปิดงานเป็นชิ้นวงกลม เราจะถักดอกในมือไว้ 4 กลีบ แล้วต่อวนจนครบทั้งสี่ด้าน
เสื้อต่อดอกตัดไหม ดอกโซ่12 กลีบสลับสี กำจัดเศษไหมตัวนี้ วิธีต่อดอกเราจะต่อและเก็บเศษให้เรียบร้อยไปเลยค่ะ เพราะดอกที่ใช้มีจำนวนมากถ้าเราเก็บทีหลังเราจะไม่อยากเก็บและจะเบื่อหน่ายในการเก็บเศษ วิธีช่วยคือถักไปเก็บเศษไป เห็นชิ้นงานสวยจะได้มีแรงนะ และควรถักเกสรไว้ก่อนจะทำให้เราถักได้ไวขึ้น


MF106 ep3 ต่อดอกแถวที่ 2
การต่อแถวที่สองนี้จะเป็นเทคนิคที่เราใช้ในการต่อเป็นเสื้อทั้งตัว การถักเข้ามุมจะใช้ทีละสองกลีบ ถ้าเราดูมุมที่จะถักออกเราจะถักต่อดอกได้สบาย
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep3


ต่อดอกแถวที่สอง ดอกที่ 1 ต่อสองมุมใช้สี่กลีบ ต่อทีละสองกลีบ ถักชิ้นงานในมือที่จะเอาไปต่อ แปดกลีบแล้วใช้กลีบที่ 9-12 ต่อ
ต่อดอกแถวที่สอง ดอกที่ 2 จนถึงดอกที่ 25 ต่อสามมุมใช้หกกลีบ ต่อทีละสองกลีบ ถักชิ้นงานในมือหกกลีบ แล้วใช้กลีบที่ 7-12 ต่อ

ต่อดอกแถวที่สอง ดอกสุดท้าย ของต้นแบบเป็นดอกที่ 26 ต่อเพื่อเชื่อมให้ชิ้นงานเป็นวงกลมปิดงานแถวที่สอง ต่อสี่มุมใช้แปกกลีบ ต่อทีละสองกลีบ ถักชิ้นงานในมือ สี่กลีบ แล้วใช้กลีบที่ 5-12 ต่อเพื่อปิดงาน
หลังจากที่เราต่อแถวที่สองได้แล้วให้เราต่อจนได้ความยาวของตัวเสื้อ จากที่เราคำนวณความยาวตัวเสื้อวัดจากหัวไหล่ลงมาคำนวณคร่าวๆจาก 55 cm หาร 4 ปัดเป็นจำนวนเต็ม จำนวนแถวทั้งหมดที่จะถักคือ 14 แถว

คำนวณด้านเดียวแผ่นด้านหน้า จาก 14 แถวลาย ให้คำนวณความกว้างแขนเสื้อจากไหล่ลงมา ต้นแบบต้องการ 20 cmหาร 4 จะได้ 5 แถว (รอบแขนเมื่อถักเสร็จจะได้ 20 คูณสอง = 40 cm ความกว้างของแขนเสื้อ ความยาวตัวเสื้อ ความกว้างตัวเสื้อเราปรับเข้ารูปร่างของเราเองนะคะ


ให้เราถักต่อดอกเป็นตัวเสื้อตามจำนวนที่เราคำนวณได้ ต้นแบบจะถัก 9 แถว ถ้าต้องการให้เป็นเสื้อทรงตรงต่อด้วยขนาดดอก 4 cm ยาวลงไป ถ้าต้องการให้ชายเสื้อบานออกรับสะโพกสองแถวสุดท้ายให้เราเพิ่มขนาดดอกด้วยการเพิ่มขนาดโซ่ แถวที่8 จากดอกโซ่9 เพิ่มเป็นโซ่10 และจากดอกโซ่10 เพิ่มเป็น 11 (ดูคลิป MF106 ep4 ค่ะพี่เมมีอธิบาย ถักและต่อให้ชม)
MF106 ep4 ต่อดอกขยาย สะโพกต่อดอกแถวที่แปด และแถวที่เก้า ขยายลาย
เดิมดอก 12 กลีบที่เราถักต่อดอกมาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นโซ่ 9 เวลาเชื่อมต่อใช้โซ่ 4 ดึงผ่านเป็นโซ่ 5 และถักอีก 4 รวมเป็นโซ่ 9 ถ้าเราจะถักให้เสื้อเป็นทรงตรงลงมาตั้งแต่หน้าอก เราก็ไม่ต้องขยายดอกค่ะ งานจะเป็นทรงสอบลงมายาวตามต้องการ ถ้าเราต้องการให้ชายเสื้อรับกับสะโพก ปกติรูปร่างผู้หญิงจะมีสะโพกผายออก ในคลิปนี้ MF106 ep4 เราจะถักขยายดอก แถวที่ 8 จะขยายครึ่งเดียว ครึ่งที่ต่อกับแถว 7 ถักโซ่9 และกลีบที่จะต่อกับแถว 8 และแถว 9 ใช้โซ่ 11

การขยายโซ่ต้องเป็นเลขคี่ เพื่อเวลาเชื่อมต่อลายโซ่จะลงตัว เช่นขยายเป็น 11, 13, 15 ,19 การขยายโซ่จะทำให้มีช่องว่างระหว่างดอกเพิ่มขึ้น ดอกใหญ่ขึ้น งานจะขยายอออก แถวที่ 9 เป็นแถวที่เราใช้โซ่ 11 ทั้งดอก เวลาต่อปกติ ถ้าเราต้องการขยายเพิ่มให้ทำเหมือนแถวที่ 8 และ9 คู่กัน (ดูคลิปค่ะจะเข้าใจยิ่งขึ้น)
MF106 ep5 ต่อดอกหน้าอก 4 แถว


ต่อดอกช่วงหน้าอกแขนและคอเสื้อ พี่เมจะนับเป็นแถวใหม่นะคะ เริ่มด้วยการแบ่งงานออกเป็นสองส่วนเท่ากัน ในคลิปนี้สาธิตการถักแถวที่ 1ถึงแถวที่ 4 ชิ้นด้านหน้า ลักษณะของชิ้นงานจะมีดอกเกินออกมาทั้งสองข้างอย่างละสี่แถว เป็นหน้าอกและแขนเสื้อ วิธีต่อดอกเริ่มด้วยการต่อเหมือนถักปกติก่อน แล้วต่อดอกที่เกินออกมาทั้งซ้ายและขวาทีหลัง จะได้ไม่งง ทั้งสี่แถว เช่นแถวที่หนึ่งจากเดิม 13 ดอก เพิ่มเป็น 14 ดอก เราจะถัก 12 ดอกปกติก่อนแล้วต่อดอกที่ 13 ขวามือ ดอกที่ 14 ซ้ายมือ แถวที่หนึ่ง 14 ดอก แถวที่สอง 15 ดอก แถวที่สาม 16 ดอก แถวที่สี่ 17 ดอก


ลักษณะชิ้นงานจะแหลมออกมาทั้งสองข้าง ซ้ายและขวาเป็นหน้าอกและแขนเสื้อ


สลับสีตามชอบค่ะMF106 ep6 ต่อดอกสี่แถวด้านหลัง เชื่อมรักแร้

ถักแผ่นหลังแถวที่1 จำนวน 14 ดอกเหมือนแผ่นหน้า งานจะประกบเท่ากันพอดี  ทั้งสองข้างเราจะเพิ่มใต้รักแร้ข้างละ 1 ดอก  การต่อดอกจะแตกต่างจากการต่อปกติ  ดูคลิปวีดีโอประกอบจะเข้าใจ
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep6

หลังจากต่อใต้รักแร้ที่แถว 1 ของแผ่นหลังแล้ว เราจะถักอีกสามแถว คือแถว 2 จำนวน 15 ดอก
แถว 3  จำนวน 16 ดอก
แถว 4  จำนวน 17 ดอก

เมื่อถักครบงานจะเหมือนกับแผ่นหน้า และมีชิ้นงานปิดตรงใต้รักแร้MF106 ep7  แยกคอหน้า

ในคลิปมีการแก้ไขการต่อดอกที่ 17 ของชิ้้นหน้าและชิ้นหลัง ต้องเชื่อมต่อกันตรงมุมแขนหัวไหล่นะ

แยกถักชิ้นหน้า ใส่ Marker เพื่อให้รู้ตำแหน่งดอกที่อยู่ตรงกลาง  ต้นแบบมี 17 ดอก เราจะใส่ Marker ตัวที่ 9 และแบ่งเป็นด้านขวา 8 ด้านซ้าย 8   ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep7

ดอกที่มีการเปลี่ยนวิธีถักคือดอกตัดมุม  ลักษณะดอกขวาและซ้ายเหมือนกันแต่ต่อดอกกลับด้านกัน
MF106 ep8 ต่อชิ้นหลังกับชิ้นหน้า แถวที่หนึ่ง

ชิ้นหลังที่จะต้องถักเก็บงานจะมีทั้งหมดสามแถว  แถวที่หนึ่งก่อนที่เราจะเก็บเชื่อมต่อ  หน้า 17 ดอก จะต้องเชื่อมต่อกับหลัง 17 ดอก ที่ซ้ายสุดและขวาสุดตรงริมแขน


ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep8 
จากดอกที่อยู่ขวามือสุดเราจะต่อดอกที่สองก่อน เมื่อต่อแล้วเราจะปิดดอกแรกทั้งหมดต่อ 6 มุม เราจะไม่งง หลังจากต่อขวาสุดแล้ว  ให้ต่อวิธีเดียวกันด้านซ้ายมือแต่งานจะต่อกลับด้านกัน


หลังจากต่อขวาสุด และซ้ายสุดแล้ว ดอกตรงกลางเราจะต่อยาวเป็นเส้นตรงเพื่อปิดงานแถวที่หนึ่ง  จุดที่ต้องระวังคือสองดอกขวาสุดและซ้ายมือสุดMF106 ep9 ต่อไหล่และคอหลัง แถวที่สองและสาม

แผ่นหลังก่อนที่เราจะถักเชื่อมต่อจะมีอยู่สามแถว MF106 ep8 เราถักแถวที่หนึ่ง  MF106 ep9 เราถักแถวที่สองและแถวที่สามจนปิดงานครบจบเป็นตัวเสื้อ  
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep9


ตามภาพนี้เป็นชิ้นงานที่เราต่อแถวที่หนึ่งด้านหลังแล้ว  เวลาเราเชื่อมต่อให้เชื่อมต่อจากด้านปลายแขนเข้าหาคอเสื้อ


ให้เราต่อดอกที่อยู่ด้านในก่อน แล้วเราจะเป็นดอกที่ต้องต่อปิดวงแลมทั้งหกกลีบ ต่อไปแบบนี้เรื่อยๆจนถึงริมคอเสื้อ เศษไหมเราจะยังไม่เก็บเศษเผื่อไว้เมื่อมีการแก้ไขเราจะได้ไม่มีปัญหาในการรื้อ


เมื่อต่อแถวที่สองจากริมแขนเข้ามาแล้ว  ตรงกลางคอหลังจะเป็นดอกตัดมุม  ให้ระวังดอกตัดมุมขวามือและซ้ายมือ


หลังจากที่เราถักต่อแต่ละชุด ให้วางงานลงแนวระนาบตามภาพ จะทำให้เราเห็นจุดที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายกว่าการยกงานขึ้นมา


ต่อแต่ละดอกแล้ววางงาน ค่อยๆตรวจสอบ ผิดรื้อต่อใหม่ค่ะ


ตามภาพจะเห็นจุดที่เราจะเชื่อมต่อได้ชัดเจน


ให้ระวังจุดเชื่อมต่อ และดอกตัดมุมนะคะ


หลังจากที่เราต่อชิ้นหลังประกบกับชิ้นหน้า  เว้นคอหลังเรียบร้อยหมดแล้ว  มั่นใจว่าถูกต้องไม่มีการแก้ไข  ขั้นตอนต่อไปเก็บซ่อนเศษไหมได้เลย  ใช้เข็มปักครอสติชเก็บงานจะเรียบเนียนสวยกว่าการใช้เข็มโครเชต์เก็บนะ


MF106 ep10  ถักเก็บริมคอเสื้อ

เสื้อตัวนี้หลังจากที่เราต่อดอกเป็นตัวเสื้อแล้ว คอก่อนที่เราจะถักเก็บริมไม่ลึกมาก   การเก็บริมคอเสื้อเพื่อให้คอเรียบร้อยน่าใส่ด้วยลายเล็กๆสองแถว 
ดูคลิปวีดีโอ MF106 ep10


คอเสื้อเราจะเก็บด้วยลายเล็กๆเพื่อให้คอเรียบร้อย


ถักลายคอเสื้อลายนี้หมุนงาน และประคองไหมในมือให้ดีค่ะ เราจะได้ลายโค้งงอน้อยๆน่ารักไม่ซ้ำใคร


สีสดใสเข้าไว้ กำจัดเศษไปได้เยอะเลย


ดอกของลายเสื้อ MF106 ตอนที่เราต่อสำเร็จเป็นตัวถ้าเราดูงานแล้วเหมือนจะไม่ยาว เหมือนจะไม่ดีด เพราะโซ่มันงอเข้า  ตามดูคลิปสุดท้ายค่ะ  MF106 ep11 รีดแล้ว แจ่มว้าวแน่นอน


MF106 ep11 คลิปสุดท้ายของเสื้อตัวนี้ค่ะ

เสื้อตัวนี้มีคลิปทั้งหมด 11 epค่ะ  สรุปภาพรวมของเสื้อตัวนี้
ต้นแบบได้เสื้อยาว 60 cm  เสื้อเมื่อรีดแล้วรอบตัว 105 cm ก่อนที่เราจะรีดกลีบจะงองุ้มเมื่อรีดแล้วกลีบจะบานออก


ถ้าคุณถามเราว่า ยากที่สุดของเสื้อตัวนี้อยู่ตรงไหน
ตอบค่ะ  ความอึด  เพราะต้องใช้ดอกทั้งหมด 390 ดอก เราต้องถักเกสรไว้ก่อน เกสรเป็นสวนสำคัญสุดในการถัก และเป็นที่ซ่อนของเศษไหม  จุดที่ต้องระวังคือแยกคอแผ่นหน้า  และแผ่นหลังสามแถวสุดท้ายตรงบ่าและคอ ดูคลิปให้เข้าใจก่อนลงมือถักนะคะ

ถ้าคุณถามเราว่า เสื้อตัวนี้ถักขายราคาเท่าไหร่
การกำหนดราคาไม่แน่นอนค่ะ ยิ่งถ้าเป็นงานฝีมือด้วยแล้ว ฝีมือเรา ความน่าเชื่อถือของเรา ความปราณีตของเราเป็นตัวบวกราคาได้  ถึงเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อกำจัดเศษไหม  แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครๆจะถักได้นะคะ หากจะถักขาย  ราคาไม่ควรดูถูกฝีมือตัวเองค่ะ


อยากถักบ้างแต่กลัวไม่เสร็จ  การถักเสื้อจะเสร็จหรือไม่ ความกลัวไม่ได้ทำให้เสื้อเสร็จนะคะ  ไม่ต้องกลัว ดูคลิปที่พี่เมทำให้ดู ค่อยๆดู คลิปไวไปกดหยุด ดูไม่ทันกดย้อน  ดูและทำความเข้าใจก่อนลงมือค่ะ


เสื้อตัวนี้ ลายไม่ยาก มือใหม่ถักได้มั้ย  พี่เมตอบเต็มปากได้ค่ะ  มือใหม่หัดถัก มือเก่าจะถัก ทำได้ทั้งหมด  ทั้งหมดนี้อยู่ที่ความอึดนะคะ


อยากถักบ้าง แต่ไม่สลับสีแบบพี่เมได้มั้ย  ทั้งหมดอยู่ที่การลงมือลองถักค่ะ คุณดัดแปลงได้ งานฝีมือพี่เมทำให้ดูเพื่อเป็นไอเดีย แล้วแต่เราไปปรับใช้  สีเดียวก็ถักได้ลองดูนะ


อยากถักบ้างแต่กลัวไม่สวยเหมือนพี่เมถัก  ตอนที่พี่เมเริ่มถัก ก็ไม่ได้คิดค่ะว่ามันจะออกมาเป็นดอกไม้บานสะใจแบบนี้  คิดอย่างเดียวมีเศษไหมอยู่เอามาใช้ให้หมด  ยิ่งหลายสียิ่งดี  ถักเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่า  อ้าว ..... เกสรเรามีสีเดียวเหรอนี่  ถ้าเกสรสลับสีด้วยนะ  แจ่มกระจ่างเลย ลองดูนะคะ


อยากถักบ้าง เป็นเสื้อตัวสั้นท่าทางจะน่ารักดี   ลองถักดูค่ะจะตัวสั้นตัวยาวถักได้ด้วยมือเรา  ไอเดีย ไม่เท่าไอดูค่ะ


ถักต่อเป็นเดรสได้มั้ย  ถ้าต้องการให้ลงมาเป็นเดรส ดอกจะต้องเพิ่มความยาวโซ่ตรงสะโพกนะคะ ไม่งั้นมันจะตรงๆทื่อๆ


รูปสุดท้ายนี้ แฟนเพจขอมาอยากเห็นด้านหลังด้วย  จัดไปค่ะ เสื้อตัวนี้รับรองสวยทั้งหน้าและหลัง พี่เมวางดอกกระจายค่ะ จัดไปตามที่เราชอบ ชอบสีไหนก็จับวาง  คอหลังจะสูงกว่าคอหน้านะ  เสื้อเป็นแขนในตัว  ใส่สบายๆรับลมร้อน  ใส่เล่นน้ำปี๋ใหม่เมืองนะจ้าปขนาดจ้าว


พบกันใหม่เสื้อตัวต่อไปนะคะ

พี่เมค่ะ  เมธินี  Mathineehandmade

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

แนะนำ

ข้อมูลของเสื้อที่พี่เมพาถักทั้งหมดจะอยู่ที่อัลบั้ม ตามลิงค์ไปค่ะ
ลิงค์เพลย์ลีสต์ สอนถักเสื้อพี่เม


ยูทูปพี่เมค่ะ ช่อง Mathineehandmade 👇

www.youtube.com/user/mayneemay

ติดตามได้อีกช่องทาง👇

พี่เมแฟนเพจ Mathineehandmade👇 https://www.facebook.com/Mathineehandmade

Facebook 👇 https://www.facebook.com/handmademademaynee

เพื่อนที่เฟสส่วนตัวเต็มกดติดตามได้นะคะ❤❤